دوشنبه 28 ژوئن 10 | 16:23

وقف اموال عمومي دانشگاه آزاد صحيح نيست

محمد‌رضا كائيني در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار داشت: به موجب فتواي علما و ماده 57 قانون مدني «واقف بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي‌كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است» وقف اموال عمومي كه در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، صحيح نيست؛ بدين لحاظ جهت اطمينان از صحت يا ابطال وقف اموال دانشگاه آزاد بايد اساسنامه و وضعيت حقوقي مالكيت اموال مورد وقف بررسي شود.


محمد‌رضا كائيني در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار داشت: به موجب فتواي علما و ماده 57 قانون مدني «واقف بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي‌كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است» وقف اموال عمومي كه در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، صحيح نيست؛ بدين لحاظ جهت اطمينان از صحت يا ابطال وقف اموال دانشگاه آزاد بايد اساسنامه و وضعيت حقوقي مالكيت اموال مورد وقف بررسي شود.

معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص صحت شرايط وقف خاطرنشان كرد: شرايط وقف بسيار متنوع و متعدد است اما مهم‌ترين شرايط صحت وقف اموال، مالكيت واقف بر ملك مورد وقف، دوم بقاي عين و امكان انتفاع از موقوفه، سوم قبض و اقباض وقف در موقوفه و چهارم وقف بر مقاصد مشروع است.

وي افزود: البته همانگونه كه ذكر شد در باب شرايط وقف، فتاوا و مقررات متعددي وجود دارد كه در جاي خود و بنا بر مصاديق آن قابل بررسي است.

حجت‌الاسلام كائيني يادآور شد: اصولا هر شخص حقيقي و حقوقي قادر است با رعايت جوانب شرعي و قانوني ما‌يملك خود را وقف كند و براي اين امر مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت رسميت بخشيدن به وقف كافي است.

*دانشگاه آزاد هيچ‌گونه درخواست يا استعلامي از سازمان اوقاف نداشته است

معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف تصريح كرد: با توجه به وظايف تعريف شده براي سازمان اوقاف و امور خيريه طبق قانون، سازمان اوقاف و امور خيريه مهم‌ترين و مطمئن‌ترين مرجع در پاسداري از دوام وقف و جلوگيري از ورود ضرر و زيان به موقوفه در طول سال‌هاي بعد از اجراي صيغه وقف است. از اين رو به تمام واقفين توصيه مي‌شود پس از اجراي صيغه وقف اعم از عادي و رسمي، نسخه‌اي از آن را به اطلاع سازمان جهت ذخيره در بانك اطلاعات موقوفات ارائه كنند اما تاكنون دانشگاه آزاد هيچ‌گونه درخواست يا استعلامي از سازمان اوقاف و امور خيريه نداشته است.

كائيني گفت: سازمان اوقاف و امور خيريه تا زماني كه شرط مالكيت دانشگاه بر اموال خود و موانعي از جمله مالكيت عموم بر اموال مذكور را بررسي نكرده و وضعيت آن مسجل و روشن نشده باشد، نمي‌تواند اظهارنظر مستقيمي كند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.