چهارشنبه 30 ژوئن 10 | 18:41

قصاص نفس برای دو نفر از متهمان پرونده‌ی کهریزک

دو نفر از متهمان را علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و پرداخت ديه، به قصاص نفس و ۹ متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيري محكوم نموده …


به نقل از روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به دنبال صدور كيفرخواست عليه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك توسط دادسراي نظامي تهران كه در اطلاعيه قبلي اعلام گرديد، پرونده به دادگاه نظامي يك تهران ارجاع شد و رسيدگي به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانوني در جلسات متعدد دادگاه با حضور شكات، متهمين و وكلاي آنان صورت پذيرفت.
طي اين جلسات اولياء دم، جمعي از شكات و وكلاي آنان به تفصيل شكايات خود را مطرح كردند و متهمان پرونده و وكلاي آنان نيز به طرح دفاعيات خود پرداختند.

پس از پايان رسيدگي، دادگاه بر اساس تحقيقات انجام شده، نظريات پزشكي قانوني و ساير مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به قتل مرحومان اميرجوادي فر، محسن روح الاميني و محمدكامراني علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و پرداخت ديه، به قصاص نفس و 9 متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيري محكوم نموده و يكي از متهمان نيز به دليل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است.
حكم صادره غيرقطعي است و پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ب: پرونده حوادث كوي دانشگاه:

به دنبال وقوع اغتشاشات در خرداد ماه سال 1388 در كوي دانشگاه و تخريب اموال عمومي و درگيري آشوب گران با مأمورين انتظامي، جهت كنترل اوضاع و جلوگيري از اغتشاش و تخريب اموال عمومي، مأمورين انتظامي با رعايت مقررات وارد كوي دانشگاه تهران مي شوند.

در اين اثناء عده اي افراد متفرقه و غيرمسؤول وارد كوي دانشگاه شده و با اغتشاشگران درگير و متأسفانه بعضي از آنان وارد خوابگاه هاي دانشجويي شده و تعدادي از دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و به اموال عمومي و خوابگاه هاي كوي و لوازم شخصي دانشجويان خسارت وارد مي آورند.

به دنبال وقوع اين حادثه تلخ كه موجب تأثر شديد مقام معظم رهبري گرديد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جهت انجام وظيفه قانوني خويش و با اخذ گزارش از مراجع ذي ربط، از جمله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مسؤولين دانشگاه تهران و دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران، بر اساس ابلاغ ويژه، پيگير موضوع شده و پرونده اي جهت رسيدگي به اتهامات عوامل ضرب و شتم دانشجويان و تخريب اموال عمومي و شخصي همچنين عوامل اصلي اغتشاش و آشوب در كوي دانشگاه تشكيل مي‌شود.

در اين ارتباط تحقيقات جامعي از سوي دادسراي نظامي تهران انجام و تعدادي از متهمان شناسايي و تحت تعقيب قرار مي گيرند.

همزمان با رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه تهران، پرونده تخريب در مجتمع سبحان نيز مورد پيگيري و رسيدگي قرار گرفت و تعدادي از عوامل دخيل در اين حادثه نيز شناسايي و مورد تعقيب قرار مي گيرند.
در مجموع بيش از 60 نفر تحت تعقيب قضايي واقع و در نهايت بر اساس اسناد، مدارك و شواهد موجود، دادسراي نظامي تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه ارسال و در مورد ساير متهمان به دليل عدم احراز جرم، قرار منع پيگرد صادر كرده است.
لازم به ذكر است، تحقيقات در مورد تعداد ديگري از عوامل اغتشاش در كوي دانشگاه ادامه دارد كه پس از تكميل تحقيقات، تصميم قضايي مقتضي اتخاذ خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.