چهارشنبه 06 ژوئن 12 | 17:15
حمایت 118 کشور جهان از فعالیت هسته ای ایران

حمایت مجدد جنبش عدم تعهد در خصوص اجرای NPT در ایران

جنبش عدم تعهد برحق اوليه و غير قابل انكار كليه كشورها براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و منطبق با تعهدات قانوني مترتب، تاكيد مي نمايد. بنابراين، هيچ موردي نبايد به گونه اي تفسير شود كه منجر به ايجاد ممنوعيت يا محدوديت حقوق كشورها در توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز شود.


 به گزارش تریبون مستضعفین در حالی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای متاثر از سیاست های چند کشور اروپایی در حال اعمال فشار برای جلوگیری از برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران می باشد، عصر روز گذشته بیش از 100 کشور جهان از فعالیت های هسته ایران حمایت نمودند.

جنبش عدم تعهد در نشست خود در خصوص اجرای موافقتنامه های پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT) بیانیه ای صادر کرد.

خالد شمعه سفیر مصر و رییس جنبش عدم تعهد عصر دیروز در نشست فصلی شورای حکام بیانیه این جنبش را قرائت کرد که متن کامل این بیانیه به این شرح است:

آقای رئیس

۱- جنبش عدم تعهد مایل است مراتب تشکر خود را از آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بخاطر گزارش وی در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند ۲۰۱۲/۲۳/ GOV ابراز نماید.

۲- جنبش عدم تعهد مایل است اعتماد به حرفه‌ای و بی‌طرفی بودن دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت‌هایش نسبت به اجرای پادمانهای معهده عدم اشاعه هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران را مجدا بیان کند.

۳- قبل از بیان نقطه نظراتش در خصوص گزارش مدیر کل، جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را در باره این موضوع مورد تاکید قرار دهد:
الف. جنبش عدم تعهد برحق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشور‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب، تاکید می‌نماید. بنابراین، هیچ موردی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشور‌ها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود. انتخاب‌ها و تصمیمات کشور‌ها، شامل موارد (مربوط به) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده‌های صلح آمیز از فن آوری هسته‌ای و سیاستهای چرخه سوخت می‌بایست محترم شمرده شوند.

ب‌. جنبش عدم تعهد، آژانس بین المللی انرژی اتمی را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می‌نماید که هیچ فشار یا مداخله غیر مقتـضی در فعالیـتـهای آژانـس بویژه در فرآیند راسـتی آزمایی که می‌تواند کارایی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نمی‌بایستی وجود داشته باشد.
پ. جنبش عدم تعهد بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشور‌ها وفق موافقتنامه‌های پادمان مربوط به آن‌ها با هر گونه اقدامات اعتماد ساز که بطور داوطلبانه اتخاذ می‌گردند و اینکه این امر مــوجد تعهـدات قـانونی پادمـانی نمی‌گردد تاکید می‌نماید.

ت‌. جنبش عدم تعهد تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته‌ای (NWFZ) در منطقه خاورمیانه را بعنوان گامی مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته‌ای جهانی مورد تـوجه قرار داده و مراتـب حمـایت خود از تاسیـس چنـین منـطقه‌ای مطابق با قطعنـامه‌های مربوطة مجمع عمومی و شورای امـنیت را تکرار می‌کند.

ث‌. جنبش عدم تعهد مصونیت فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می‌نماید هر گونه حمله یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرار داده و نقض عمده حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آئین نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود، تاکید می‌نماید. جنبش عدم تعهد نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته‌ای مختص استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را تصدیق می‌نماید.

ج‌. جنبش عدم تعهد قویاً معتقد است که کلیه پادمان‌ها و موضوعات راستی آزمایی منجمله موارد مربوط به ایران می‌بایست در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکید دارد که آژانس می‌بایـست به کار خود برای حل موضوع هسته‌ای ایران در چارچوب اختیاراتش ذیل اساسنامه آژانس ادامه دهد.

چ. عدم تعهد تاکید می‌نماید که دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح آمیز و همچنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرفهای ذیربط می‌بایستی بعنوان تنها روشهایی که از طریق آن‌ها یک راه حل فراگیر و پایدار برای موضوع هسته‌ای ایران قابل دستیابی است، باقی بماند.

۴- جنبش عدم تعهد تاکید می‌کند که موضوع عدم اشاعه بایستی از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل گردد و اقدامات و ابتکاراتی که در این رابطه اتخاذ می‌گردند بایستی در چهار چوب حقوق بین الملل، کنوانسیونهای ذیربط و منشور سازمان ملل باشند.

۵- جنبش عدم تعهد ملاحظه می‌نماید که مدیر کل بار دیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در تاسیسات هسته‌ای و مکانهای خارج از این تاسیسات که مواد هسته‌ای به طور عرفی استفاده می‌شود (LOFs) همانگونه که توسط ایران ذیل موافقتنامه پادمان‌هایش اعلام شده، ادامه دهد.

۶- جنبش عدم تعهد از تمایزی که مدیر کل بین تعهدات ایران ذیل موافقتنامه‌های پادمان و سایر درخواست‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل استقبال می‌کند. در این رابطه جنبش عدم تعهد ملاحظه می‌نماید که مدیر کل در گزارشش اظهار داشته که ایران شماری از تعهداتش برخاسته از مقررات مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نمی‌کند. جنبش عدم تعهد یاد آوری می‌کند که مدیر کل قبلا اظهارات ایران را گزارش کرده مبنی بر اینکه برخی از درخواستهای آژانس «هیچ مبنای قانونی ندارند زیرا آن‌ها در چهار چوب مواقفتنامه پادمان قرار نمی‌گیرند» اظهاراتی که توسط ایران نیز در سند INFCIRC/۸۱۰ تشریح شده‌اند. جنبش عدم تعهد ایران را ترغیب می‌کند به منظور فراهم آوردن اطمینانهای معتبر مبنی بر فقدان مواد و فعالـیتهای هسـته‌ای اعلام نشده در ایران مطابق با حقوق بین الملل، همکاریش با آژانس را تقویت کند.

۷- جنبش عدم تعهد دبیرخانه را ترغیب می‌کند همچنان از درج جزئیات فنی گسترده در رابطه با اطلاعات حساس در گزارش مدیر کل خودداری کند.

۸- عدم تعهد از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده استقبال نموده و در این رابطه موارد زیر را متذکر می‌شود:
الف. ایران ذیل موافقتنامه پادمان‌هایش، ۱۶ تاسیسات هسته‌ای و ۹ LOFs را به آژانس اعلام کرده و آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در این تاسیسات و LOFs را تحت راستی آزمایی دارد.

ب. فعالیتهای تولید مواد هسته‌ای، خصوصاً مواردی که به غنی سازی مربوط می‌شود همچنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار داشته، و تا کنون کارخانه غنی سازی سوخت FEP در نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP)‌‌ همان طور که اعلام شده‌اند مشغول فعالیت هستند.

پ. آژانس راستی آزمایی نموده است که کارخانه غنی سازی تولید سوخت فوردو (FFEP) مطابق با آخرین اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی ایران ساخته می‌شود مطابقت داشته است گرچه آژانس همچنین اظهار داشته که اطلاعات بیشتری از سوی ایران در رابطه با این تاسیسات لازم است.

ت. آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلولهای داغ در تاسیسات هسته‌ای مربوطه در ایران ادامه داده و تایید می‌نماید که ایران فعالیتهای بازفرآوری در هیچیک از تاسیسات اعلامی ذیل موافقتنامه پادمانهای ایران انجام نداده است.

ث‌. آژانس راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتورآب سنگین را در اراک (IR-۴۰) انجام داده و ملاحظه نموده که گرچه احداث تاسیسات در حال انجام است اجزا مهمی از زمان آخرین راستی آزمایی اطلاعات طراحی نصب نشده است. طبق اظهارت ایران، پیش بینی می‌شود عملیات راکتور IR-۴۰ برای فصل سوم سال ۲۰۱۳ آغاز گردد.
ج‌. رویکرد پادمانی برای کارخانه تولید صفحه سوخت بین آژانس و ایران توافق شده و هم اکنون اجرا می‌گردد.

۹- جنبش عدم تعهد توجه می‌نماید که نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی که در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ در کارخانه غنی سازی تولید سوخت فوردو اخذ شده‌اند نشان دهنده حضور ذراتی با غنای ۲۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ هستند که بالا‌تر از سطح اعلام شده در پرسشنامه اطلاعات طراحی می‌باشند. جنبش عدم تعهد همچنین توجه می‌نماید که آژانس مشغول ارزیابی توضیحات ایران است مبنی بر اینکه تولید چنین ذراتی فرا‌تر از غنای مورد نظر، می‌تواند به دلایل فنی خارج از کنترل مجری طرح حادث شده باشد.

۱۰- جنبش عدم تعهد درخواستهای دبیرخانه برای اطلاعات بیشتر در رابطه با طراحی و زمان بندی ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید و پرسشنامه به روز شده اطلاعات طراحی برای IR-۴۰ را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبش عدم تعهد ایران را به ارائه اطلاعات به روز شده طراحی به آژانس در باره تاسیسات هسته‌اش مطابق با موافقتنامه پادمان جامع این کشور ترغیب می‌نماید.

۱۱- جنبش عدم تعهد توجه می‌نماید که مدیر کل در گزارش خود متذکر شده که موضعش مبنی بر نیاز به برداشتن گامهایی (از سوی ایران) به سوی اجرای کامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش به منظور ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسـته ایش، را برای ایران تکرار کرده است.

۱۲- جنبش عدم تعهد از مباحث فشرده اخیر بین ایران و آژانس در وین و سپس در جریان سفر مدیر کل به تهران پیرامون یک رویکرد ساختاری برای روشن سازی همه موضوعات باقی مانده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران دلگرم گشته است و از پیشرفتی که تا کنون انجام شده استقبال می‌نماید. جنبش توجه دارد که هنوز موافقتی حاصل نشده است و از روشن سازی ایران مبنی بر اینکه اختلافات باقی مانده در این زمینه مانع حصول توافق نخواهد شد بیشتر دلگرم گشته است. بنا بر این جنبش ادامه این مباحث به منظور نهایی نمودن موافقتنامه در خصوص رویکرد ساختاری را تشویق می‌نماید.

۱۳- جنبش عدم تعهد همچنین توجه دارد که ایران هنوز اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت نداشته است. در این چهار چوب جنبش عدم تعهد از درخواستهای پیشین مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه کرده‌اند، برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را با ایران ارائه نماید، کاملا حمایت می‌نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانیهای خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می‌سازد، ابراز می‌دارد. جنبش عدم تعهد در این رابطه، خاطر نشان می‌سازد که مدیرکل قبلا طی سند GOV/۲۰۰۹/۵۵ گزارش نموده:

الف. آژانس بطور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائی را تشکیل می‌دهند در اختیار دارد.

ب‌. محدودیتهای اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این خصوص برای آژانس مشکل‌تر می‌سازد.

۱۴- جنبش عدم تعهد از تصمیم ایران برای ادامه همکاری با آژانس استقبال می‌کند و کماکان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت معمول به انجام برسد. در این چهار چوب، جنبش عدم تعهد، آژانس و ایران را تشویق می‌کند به منظور فراهم نمودن روشنگری در خصوص موضوعات شناسایی شده در گزارش و با نظر حل و فصل سریع این موضوعات مطابق برنامه عمل «تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیته حل و فصل موضوعات باقی مانده» ((INFCIRC/۷۱l، به فوریت به گفتگوی محتوایی خود ادامه دهند.

۱۵- جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته‌ای ایران می‌باشند، تصریح می‌نماید جنبش عدم تعهد بدین منظور همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشویق می‌نماید.

متشکرم آقای رئیس.

لازم به ذکر است که این جنبش تاکنون ۱۴ نشست در سطح سران برگزار کرده است و هم اکنون ۱۱۸ کشور که تقریبا بیش از دوسوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند عضو آن هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.