یکشنبه 17 ژوئن 12 | 16:58

آمریکا و وضعیت مسلمانان آمریکایی

مسلمان آمریکا ترکیبی از قومیت‌ها، زبان‌ها، ایدئولوژی‌ها و اوضاع اجتماعی مختلفی هستند که به مسلمانان آمریکایی پیروان ادیان دیگر همچون مسیحیت و یهود و هندو تشابه دارند. البته تعدادی از آن‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آمریکا خود را وارد نموده‌اند، در حالی که دیگر مسلمانان ترجیح می‌دهند که در چارچوب گروه خود به سر برند….


مشخصهٔ جامعهٔ آمریکا تنوع نژادی و فرهنگی و مذهبی است. این جامعه تا حد زیادی توانسته است نژاد‌ها و اقوام و ادیان مختلفی را در چارچوب جامعهٔ واحد گرد آورد و آن‌ها را بر اساس ارزش‌های آزادی و مساوات و فرصت‌های برابر در خود جای دهد که در این موضوع جامعهٔ آمریکا بر خلاف جامعهٔ اروپا عمل کرده زیرا جامعهٔ اروپا در اندماج اقلیت‌ها موفقیت چندانی نداشته است. به همین دلیل هر از چند گاهی جامعهٔ اروپا شاهد خشونت خود اقلیت‌ها یا اعمال خشونت بر علیه آن‌ها است. همین تنوع و چندگونگی باعث شده است که ایالات متحده هدف مهاجرین مسلمانی باشد که از آزار و اذیت سیاسی و دینی در کشورهای خود رنج می‌برند و یا در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار سختی به سر می‌برند که هجرت به کشوری دیگر وضعیت معیشتی و اجتماعی مناسبی را برای آن‌ها فراهم می‌آورد و یا اینکه آموزش و بدست آوردن مدارک بالا‌تر مد نظرشان باشد. علل و دلایل ذکر شده – البته نباید علل دیگر را فراموش کرد – باعث شده که مسلمانان زیادی به آمریکا هجرت نمایند که اقلیتی را تشکیل دهنده باشند که در واشنگتن از وضعیت خاصی برخوردار باشند، این گروه مهاجرنشین هر از چند گاهی به علل و عوامل گوناگونی که در راس آن مسلمان بودن آن‌ها است، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند اما در حقیقت این آزار و اذیت نسبت به آنچه در اروپا مهاجرین با آن مواجه می‌شوند، خیلی کمتر است.

در رابطه با مسلمانان آمریکا، آماری در دسترس که بتوان به آن استناد کرد، وجود ندارد. زیرا آمریکا، شهروندان خود را بر اساس دیانت تقسیم بندی نمی‌کند اما پیش بینی می‌شود که تعداد مسلمان از حداقل دو میلیون تا هفت میلیون نفر (در بهترین حالت) باشند این عدد در پژوهش‌ها و نظر سنجی‌های آمریکایی در حال افزایش آشکاری است، زیرا میانگین زاد و ولد در بین آن‌ها زیاد است علاوه بر این اقبال به پذیرش اسلام نیز رو به فزونی است.

مسلمان آمریکا ترکیبی از قومیت‌ها، زبان‌ها، ایدئولوژی‌ها و اوضاع اجتماعی مختلفی هستند که به مسلمانان آمریکایی پیروان ادیان دیگر همچون مسیحیت و یهود و هندو تشابه دارند. البته تعدادی از آن‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آمریکا خود را وارد نموده‌اند، در حالی که دیگر مسلمانان ترجیح می‌دهند که در چارچوب گروه خود به سر برند و فعالیت‌های فرهنگی خاص به خود را انجام دهند.

تنوع نژادی مسلمانان در آمریکا

پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تعدادی از نهادهای پژوهشی و نهادهای نظرسنجی عمومی که به مسلمانان آمریکایی اهتمام ورزیدند تا از تعداد آن‌ها در آمریکا و سطح اجتماعی آن‌ها اطلاع پیدا کنند.

مهم‌تر از این، آن‌ها در صدد فهمیدن رویکردهای دینی آن‌ها هستند، علت این امر این است که در داخل آمریکا و حتی خارج از آن، به مسلمانان به عنوان عامل زایندهٔ ترور نگاه می‌شود. به همین دلیل از ۱۱ سپتامبر تاکنون تعداد نظرسنجی از مسلمانان آمریکا رو به افزایش است، علاوه بر این، نظرسنجی‌های مذکور به داخل کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اقلیت‌های مسلمان در آن به سر می‌برند، نیز راه یافته‌اند. از جملهٔ این نهادهای نظر سنجی که مسلمانان مورد پژوهش آن هستند، دو مرکز نظرسنجی پیو و گالوپ هستند.

به عنوان مثال هدف نظر سنجی مرکز پژوهش‌های اسلام که وابسته به مرکز نظرسنجی گالوپ است و دالیا مجاهد آن را اداره می‌کند، بررسی ۳ هزار نفر از مسلمانان آمریکایی است و این روند تحت عنوان مسلمانان آمریکا تصویری ملیMuslim Americans: A National Portrait است. این پژوهش در صدد بررسی تنوع سیاسی، فرهنگی، نژادی و اقتصادی مسلمانان آمریکا در جامعهٔ آمریکا به طور کلی است.

نظر سنجی مذکور در ضمن نظرسنجی‌های این مرکز جای می‌گیرد که هدفش آشنایی با رویکردهای مسلمانان جهان و نوع نگاه آن‌ها به امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

موسسه گالوپ در آخرین نظر سنجی خود نشان می‌دهد که جامعهٔ مسلمانان آمریکا از تنوع نژادی گوناگونی برخوردار است، مسلمانان آفریقایی تبار ۳۵ درصد از مسلمانان آمریکا را تشکیل می‌دهد و یک چهارم مسلمانان آمریکا خود را سفید پوست نام می‌نهد در حالی که از هر پنج مسلمان یک نفر آسیایی است و ۱۸ در صد خود را در هیچ گروهی جای نمی‌دهند یا رغبتی به این تقسیم بندی ندارند و یک درصد از مسلمانان آمریکا خود را از ریشه‌های اسپانیای یا هیسپانیک Hispanic می‌دانند.

نتایج نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های پیو انجام داد، حکایت از آن دارد که ۶۵ درصد آمریکایی‌های مسلمان فرزندان نسل اول مهاجرین هستند و ۶۱ درصد آن‌ها خارج از آمریکا‌زاده شدند که یا ازدههٔ هفتاد تا دههٔ کنونی پا به آمریکا نهادند.

همین نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۷ درصد مسلمانانی که در ایالات متحده شهروند آمریکایی هستند، ۶۵ درصد شهروندان آمریکایی شده‌اند و ۵۸ درصد از آمریکایی‌های چینی که در خارج از آمریکا‌زاده شدند، هم اکنون ملیتی آمریکایی دارند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که تعداد آمریکایی‌های مسلمان که اصالتی آفریقایی دارند، یک سوم تا یک پنجم آمریکایی‌های مسلمان هستند. اما دیگر گروه‌های قومیتی مسلمانان آمریکایی عرب، جنوب آسیایی، هندی، پاکستانی، بنگلادش و افغانستانی هستند، ده ایالتی که اکثریت آمریکایی‌های مسلمان در آن‌ها به سر می‌برند عبارتند از: نیویورک، النوی، نیوجرسی، ایندیانا، می‌شیگان، ویرجینیا، تگزاس، اوهایو و مریلند.

وضعیت اجتماعی مسلمانان آمریکا

نظرسنجی موسسهٔ گالوپ نشان می‌دهد که اسلام نقشی حیاتی در زندگی ۸۰ درصد مسلمانان آمریکا را ایفا می‌کند که این مقدار درصد بالایی است. تعداد آمریکایی‌های که اعتقاد دارند دین در زندگی آن‌ها نقش دارد ۶۵ در هستند که در بین یهودیان ۳۹ درصد است، اما این درصد در بین آمریکایی‌های مورمون به ۸۵ درصد می‌رسد و ۴۱ درصد از مسلمانان آمریکایی در هفته حداقل یک بار به مسجد می‌روند که در مقایسه با آمریکایی‌های کاتولیک بالا‌تر است چه درصد آن‌ها در همین باره به ۳۷ درصد می‌رسد.

هدف از این نظرسنجی، شناختن دیدگاه مسلمانان برای پی بردن به وضعیت زیستی آن‌ها و چشم اندازهای آینده است، بر طبق نظرسنجی‌ها، ۴۱ درصد آن‌ها زندگی کامیابی thriving دارند اما همین نسبت در مقایسه با دیگر گروه‌های دینی کمتر است چه در بین یهود به ۵۶ درصد و در بین مورمون‌ها به ۵۱ درصد می‌رسد.

در حالی که ۵۶ درصد زندگی خود را در حال ستیز struggling و سه درصد زندگی خود را رنج آور suffering می‌دانند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مسلمانان آمریکا در مقایسه با ۶۴ درصد عموم آمریکایی‌هادر کارهایی کار می‌کنند که کارمزد آن از قبل پرداخت شده یا نشده است. در رابطه با کارمندان ۳۰ درصد از آن‌ها در کارهای تخصصی همچون پزشک، مهندس، وکیل و… مشغول هستند که این نسبت به آمریکایی‌هایی که در کارهای دیگر مشغول هستند، نزدیک است که تعداد آن‌ها ۲۶ درصد است و همین نظرسنجی نشان می‌دهد که مسلمانان از کار خود راضی هستند. در رابطه با وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک، درصد بالایی از آن‌هایعنی ۳۸ درصد نظریات سیاسی خود را معتدل توصیف می‌کنند و ۲۹ درصد لیبرالیسم یا بسیار لیبرالیسم هستند و ۲۵ درصد محافظه کار یا بسیار محافظه کار هستند.

زن مسلمان بر طبق نظرسنجی موسسه گالوپ در مقایسه با دیگر اقلیت‌های دینی در آمریکا از سطح سواد بالایی برخوردار است البته در رتبهٔ دوم بعد از زن یهودی قرار دارد و زن مسلمان همچون مرد مسلمان حداقل یک بار در هفته به مسجد می‌رود که این تعداد با کشورهای اسلامی تفاوت دارد چه مردان بیشتر از زن مسلمان به مسجد می‌روند.

نظرسنجی موسسه پیو نشان می‌می‌دهد که آمریکایی‌های مسلمان عموما بیانگر تصویری عمومی از ساکنان آمریکا در حوزهٔ آموزش و سطح درآمد هستند، البته در اینجا یک تفاوت وجود دارد و آن این است که مسلمانان مهاجر از لحاظ تحصیلات بهتر از مسلمانانی هستند که در آمریکا‌زاده شدند. ۲۴ درصد از تمام مسلمانان و ۲۹ درصد از مسلمانان مهاجر مدارک دانشگاهی دارند البته در مقایسه با ۲۵ درصد کل آمریکایی‌ها.

در نظر سنجی مرکز گالوپ آسیایی‌ها و سفید پوستان در جامعهٔ مسلمانان آمریکا باسواد‌تر هستند و آمریکایی‌ها آفریقایی تبار در بین مسلمانان کمتر تمایل دارند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند. اما مسلمانان آمریکایی سفید پوست نسبت به تحصیلات دانشگاهی علاقهٔ وافری از خود نشان می‌دهند.

نسبت رغبت مسلمانان آمریکا به ادامه تحصیل بر اساس اصول نژادی خود با دید عمومی آمریکایی‌ها نسبت به آن گروه‌های نژادی در رابطه با آموزش همسان است.

نتایج نظرسنجی پیو که در سطور پیشین به آن اشاره شد حاکی از آن است که ۴۱ درصد از آمریکایی‌های مسلمان به طور کلی و ۴۵ درصد از مهاجرین مسلمانان در مقایسه با درآمد سرانهٔ ملی که ۴۴ درصد است، سالانه درآمدی معادل ۵۰ هزار دلار یا بیشتر دارند و نظرسنجی نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی مهاجر در ضمن افرادی هستند که درآمد بالایی دارند. چه ۱۹ درصد از آن‌ها ۱۶ درصد مسلمانان آمریکایی و ۱۷ درصد کل آمریکایی‌هادرآمد سالانهٔ بیش از ۱۰۰ هزار دلار دارند.

بسیاری از تحلیل‌ها بالا بودن این آمار را خصوصا به اهتمام مسلمانان به حوزه‌های اقتصادی همچون کار آزاد، مدیریت، تکنولوژی و به ویژه در حوزه تکنولوژی اطلاعات، آموزش، بهداشت، حقوق و تجارت ارجاع می‌دهند.

نظر سنجی مرکز گالوپ که به آن اشاره شد نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی آسیایی تبار بیشترین درآمد را از بین دیگر مسلمانان آمریکایی دارا هستند و آفریقاییان کمترین در آمد را دارند.

نتایج نظر سنجی گالوپ نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی کمترین نسبت مشارکت در انتخابات آمریکایی را در مقایسه با دیگر گروه‌های دینی دارا هستند. چه نام نویسی مسلمانان در آمریکا برای رای دادن بر اساس‌نژاد نشان می‌دهد که اختلاف روشنی بین نسبت آن‌ها در جامعهٔ مسلمانان آمریکا و نسبت آن‌ها با جامعهٔ آمریکایی به شکلی عام وجود دارد. این اختلاف بیانگر آن است که نسبت نام نویسی مسلمانان آمریکایی سفید پوست در انتخابات در مقایسه با آمریکایی‌های سفید پوست ۶۶ درصد به ۸۴ درصد است، و همچنین این نسبت بین مسلمانان آمریکایی آفریقایی تبار ۶۹ درصد و آمریکایی‌های آفریقایی تبار ۸۴ درصد است.

سازمان‌های اسلامی آمریکایی، تبلیغ و سیاست

در آمریکا سازمان‌های زیادی وجود دارند که از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند به همین سان مسلمانان آمریکایی سازمان‌های زیادی دارند که نقش زیادی – هر چند که در مورد تاثیر و جدیت آن‌ها اتفاق نظر نباشد – در جامعهٔ آمریکایی دارند که از نظام سیاسی برخوردار است که به آن‌ها اجازه می‌دهد که این نهاد‌ها نقش خود را ایفا نمایند و این نهاد‌ها به نهادهای سیاسی و خیریه و تبلیغ اسلام تقسیم می‌شوند.

از بین این نهاد‌ها اتحاد مسلمانان آمریکاییAmerican Society of Muslims بزرگ‌ترین نهاد اسلامی در آمریکا و موفق‌ترین آن‌هاست. هدف این موسسه روشن نمودن ابعاد اسلام برای غیر مسلمانان و از بین بردن دیدگاه‌های منفی در رابطه با مسلمانان و تشویق مسلمانان برای پیوستن به جامعه آمریکا است.

دومین نهاد بزرگ اسلامی، سازمان اسلامی جامعهٔ اسلامی آمریکایی شمالی است Islamic Society of North America. بیشتر اعضای آن از مسلمانان مهاجر است و کنفرانس سالانهٔ آن‌ها بزرگ‌ترین گردهمایی مسلمانان آمریکا است.

گروه اسلامی شمال آمریکا Islamic Circle of North America خود را به عنوان موسسه‌ای می‌داند که وابسته به نژادی خاصی نیست چه عضویت در آن بر‌نژاد خاصی منحصر نیست بلکه آغوش برای همه باز است. کما اینکه از خود را مستقل قلمداد می‌کند و همچنین سازمان‌های مردمی را در خود جای داده است. این سازمان اغلب از مهاجرین مسلمان و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌شود. شورای عالی اسلامی آمریکا Islamic Supreme Council of Americaکه دیدگاه خود را در رابطه با قضایا با استناد به نظر هیات مشاورانی ارایه می‌دهد که متخصصانی مسلمانی از همهٔ نقاط دنیا اعضای آن هستند.

هدف مجمع اسلامی آمریکای شمالی Islamic Assembly of North America یگانگی و هماهنگ نمودن تلاش‌هایی است که سازمان‌های دعوت کننده به اسلام و راهنمایی مسلمانان آمریکا به اسلام صحیح از خود بروز می‌دهند.

نهادهای آمریکایی تبلیغ اسلام و خیریه‌ای در داخل دانشگاه‌های آمریکای حضور دارند همچون انجمن دانشجویان مسلمان Muslim Students «Association که یکی از مهم‌ترین نهادهای اسلامی آمریکایی است که در داخل دانشگاه‌های آمریکا مشغول به کار است و نقش آن در هدایت به اسلام صحیح و فعالیت‌های اجتماعی دانشجویان مسلمان به خصوص در ماه مبارک رمضان، با دیگر سازمان‌های اسلامی تفاوت ندارد.

این سازمان، دانشجویان دانشگاه‌های آمریکایی را به حقیقت اسلام آگاه می‌کند. کما اینکه مرکز اطلاعات اسلامیslamicInformation Center هدف خود را تشکیل افکار عمومی آمریکا به ویژه از خلال وسایل اطلاع رسانی و ارایه تصویری حقیقی دربارهٔ اسلام و مسلمین می‌داند.

کما اینکه نهادهایی در آمریکا هستند که دارای دیدی سیاسی هستند که از حقوق مسلمانان آمریکا دفاع می‌کنند. نهادهای همچون: شورای روابط آمریکایی – اسلامی Council on American-Islamic Relations که این شورا در زمینهٔ ارایهٔ دیدی میانه رو از اسلام به سطوح اجرایی بالا فعالیت می‌کند و به ویژه در بین اعضای کنگرهٔ آمریکا و وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و کاخ سفید، و بسیار اتفاق افتاده است که بسیاری از نویسندگان آمریکایی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود –به ویژه محافظه کاران – این شورا را به داشتن روابط با سازمان‌های حامی تروریسم متهم کردند اما این شورا این اتهامات را نپذیرفت، و با رخ دادن هر حادثه‌ای که وضعیت مسلمانان را در داخل ایالات متحده تهدید کند این شورا بیانیه‌ای را صادر می‌کند که این حادثه را منافی روح آموزه‌های اسلام و اسلام معتدل می‌داند.

شورای روابط عمومی مسلمانان آمریکا Muslim Public Affairs Council هدفی مشابه با هدف شورای روابط آمریکایی – اسلامی در نشر و ترویج هویت اسلامی – آمریکایی دارد کما اینکه رهبرانی را از هر دو هویت برای انجام این نقش تربیت می‌کند و برای ارایهٔ دیدی دقیق از اسلام و مسلمانان در وسایل اطلاع رسانی آمریکایی و با آگاه نمودن شهروندان آمریکایی (خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان) نسبت به حقیقت اسلام تلاش می‌کند و خواستار آن است که با دیگر نهادهای – اسلامی و غیر اسلامی رابطه برقرار کند و روابط خود را با افکار عمومی و تصمیم گیرندگان آمریکایی محکم نماید.

این اهداف، هدف‌هایی هستند که کنفرانس اسلامی آمریکا American Islamic Congress و ائتلاف مسلمانان آزاد Free Muslims Coalition خواهان تطبیق آن هستند. البته باید به نهادهای مذکور تعدادی از نهادهای اسلامی خیریه‌ای را افزود که از داخل آمریکا شروع به کار نمودند اما این سازمان‌هادر عمل با سختی‌های زیادی را در داخل ایالات متحده مواجه هستند زیرا آن‌ها متهم هستند که به سازمان‌های حامی تروریسم کمک مالی می‌کنند. کما اینکه تعدادی از سازمان‌های صنفی، فرهنگی، اجتماعی و… وجود دارند که مسلمانان ایالات متحده را به دور خود گرد آورده‌اند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.