یکشنبه 24 ژوئن 12 | 07:00

جستجوگری در مسیر شدن؛ شریعتی از دیدگاه بهشتی +دانلود کتاب

شهید بهشتی آنگاه‌ كه‌ صداقت‌ و تشنگي‌ براي‌ دريافت‌ حقايق‌ و تلاش‌ بي‌شائبه‌ براي‌ نشر معارف‌ اسلامي‌ را در او لمس‌ و درك‌ نمود، بي‌باكانه‌ و بدون‌ واهمه‌ از هجمه روشنفكران‌ دين‌گريز از يك‌ سوي‌ و متحجران‌ كج‌انديش‌ از سوي‌ ديگر، به‌ روشنگري‌ پرداخت‌ و در اين‌ راه‌ چه‌ لطمات‌ و صدمات‌ كه‌ متحمل‌ نشد، چنانچه‌ در لابلاي‌ سطور اين‌ كتاب‌ نيز از درد و رنجي‌ كه‌ در راه‌ دفاع‌ از حقيقت‌ بر او رفته‌ است‌ اشارت‌ها مي‌توان‌ يافت.


به گزارش تریبون مستضعفین کتاب «شریعتی؛ جستجوگری در مسیر شدن» مجموعه گفتارهای شهید آیت‌الله سیدمحمدحسین بهشتی در بررسی منصفانه آراء و فعالیت‌های دکتر علی شریعتی و دفاع از وی در برابر انتقادات مرسوم آن زمان است.

به گزارش پایگاه بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر محمد حسین حسینی بهشتی، وی كه‌ خود از مشاركت‌كنندگان‌ جدي‌ و ژرف‌نگر نهضت‌ احياي‌ انديشه‌ اسلامي‌ شمرده‌ مي‌شد، از معدود افرادي‌ بود كه‌ خواستار شناخت‌ واقعيت‌ها و بهره‌گيري‌ از نقاط‌ قوت‌ آثار دكتر شريعتي‌ بودند.

وي‌ كه‌ در برنامه‌ريزي‌هاي‌ حسينيه‌ ارشاد مورد مشورت‌ قرار مي‌گرفت‌ و خود نيز به‌ ايراد گفتارهايي‌ در آن‌ كانون‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ مبادرت‌ مي‌ورزيد، همواره‌ درباره دكتر شريعتي‌ و آثار او مورد سؤ‌ال‌ قرار مي‌گرفت‌ و از همين‌ روي‌ با مطالعه دقيق‌ آثار و مجالست‌ و گفتگوي‌ صميمانه‌ اما نقادانه‌ با دكتر شريعتي، سعي‌ در فهم‌ و درك‌ مواضع‌ فكري‌ وي‌ نمود و آنگاه‌ كه‌ صداقت‌ و تشنگي‌ براي‌ دريافت‌ حقايق‌ و تلاش‌ بي‌شائبه‌ براي‌ نشر معارف‌ اسلامي‌ را در او لمس‌ و درك‌ نمود، بي‌باكانه‌ و بدون‌ واهمه‌ از هجمه روشنفكران‌ دين‌گريز از يك‌ سوي‌ و متحجران‌ كج‌انديش‌ از سوي‌ ديگر، به‌ روشنگري‌ پرداخت‌ و در اين‌ راه‌ چه‌ لطمات‌ و صدمات‌ كه‌ متحمل‌ نشد، چنانچه‌ در لابلاي‌ سطور اين‌ كتاب‌ نيز از درد و رنجي‌ كه‌ در راه‌ دفاع‌ از حقيقت‌ بر او رفته‌ است‌ اشارت‌ها مي‌توان‌ يافت.

اما آنچه‌ به‌ موازات‌ طرح‌ ديدگاه‌هاي‌ آيت‌الله‌ شهيد بهشتي‌ درباره دكتر شريعتي، ما را در انتشار آن‌ مشوق‌ شد شيوه بحث‌ ايشان‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌ اين‌ كتاب‌ (بويژه‌ در بخش‌ دوم‌ آن) است. نخستين‌ بخش‌ كتاب‌ به‌ گفتاري‌ از آيت‌الله‌ شهيد دكتر بهشتي‌ اختصاص‌ دارد كه‌ در تاريخ 29/3/59 در دانشكده‌ نفت‌ آبادان‌ ايراد شده‌ است. در اين‌ گفتار از خاستگاه‌ اجتماعي‌ دكتر شريعتي، اينكه‌ وي‌ خود را ساخته‌ و پرداخته‌ رنج‌ مي‌دانست، ويژگي‌هاي‌ شخصيت‌ او، تشنگي‌ او براي‌ دانستن‌ و جستجوگري، انديشه پويا و پرتحرك‌ و خلاق‌ او سخن‌ رانده‌ شده‌ است.

شاه‌ بيت‌ گفتار آيت‌الله‌ بهشتي‌ را شايد بتوان‌ در اين‌ عبارت‌ يافت: «دكتر چنين‌ كسي‌ بود، آرائش، انديشه‌هايش، برداشتهاي‌ اسلامي‌اش، برداشتهاي‌ اجتماعي‌ اش‌ در حال‌ دگرگوني‌ و در مسير شدن‌ بود چون‌ انسان، موجودي‌ است‌ در حال‌ شدن، نه‌ فقط‌ انسان، همه موجودات‌ عالم‌ طبيعت‌ واقعيت‌هاي‌ شدني‌ هستند ولي‌ انسان‌ در ميان‌ همه موجودات‌ شدنش‌ شگفت‌انگيزتر است.»(صفحه‌28 همين‌ كتاب) بخش‌ دوم‌ كتاب‌ به‌ دو گفتار از ايشان‌ اختصاص‌ دارد كه‌ در پاسخ‌ به‌ ايراداتي‌ بوده‌ است‌ كه‌ آيت‌الله‌ مصباح‌ در آن‌ زمان‌ بر آثار دكتر شريعتي‌ و بويژه‌ مسئله‌ خاتميت‌ وارد ساخته‌ بودند.

اما آنچه‌ درباره بخش‌ دوم‌ كتاب‌ بايد گفت‌ اين‌ است‌ كه‌ نمونه‌اي‌ است‌ قابل‌ تأمل‌ در شيوه‌ برخورد با آرای مخالف: در عين‌ صراحت‌ و صلابت، با احترام‌ و حفظ‌ حرمت‌ اشخاص‌ درآميخته؛ در عين‌ بررسي‌ و نقد و نظر علمي، پايبند و متوجه‌ به‌ موازين‌ اخلاقي‌ در عين‌ ايجاز، همراه‌ با وسواس‌ و دقت‌ در انتخاب‌ واژه‌ها و عبارات‌ و متكي‌ به‌ استناد دقيق‌ به‌ منابع‌ و مآخذ.

همان‌طور كه‌ از فحواي‌ اين‌ گفتار برمي‌آيد، دو گفتار مذكور در پاسخ‌ به‌ ايراداتي‌ بوده‌ است‌ كه‌ آيت‌الله‌ مصباح‌ يزدي‌ در جلسه‌ پاياني‌ درس‌ نهايه‌ در مدرسه‌ منتظريه‌ بر ديدگاه‌ دكتر شريعتي‌ در مورد مسئله‌ خاتميت‌ وارد ساخته‌ بودند. طلاب‌ مدرسه‌ از آيت‌الله‌ بهشتي‌ در اين‌ باره‌ نظرخواهي‌ مي‌كنند و ايشان‌ پاسخ‌ را موكول‌ به‌ مطالعه دقيق‌ ايرادات‌ طرح‌ شده‌ و مراجعه‌ به‌ كتابهاي‌ دكتر شريعتي‌ مي‌نمايد و از آنجا كه‌ طي‌ تابستان‌ به‌ سفر معمول‌ سالانه‌ به‌ مشهد مقدس‌ مشرف‌ مي‌شد، از آنان‌ مي‌خواهد كه‌ در منزل‌ استيجاري‌ كه‌ در آن‌ سكونت‌ داشت‌ گرد هم‌ آيند تا ديدگاه‌ خود را مطرح‌ سازد. جالب‌ توجه‌ اينكه‌ تأثير آن‌ جلسه‌ بحث‌ و گفتگو تا زماني‌ مديد در اذهان‌ جستجوگر طلاب‌ مدرسه‌ برجاي‌ ماند كه‌ شرح‌ آن‌ را فرصتي‌ ديگر نياز است.

نكته‌ ديگر اينكه‌ با وجود صراحت‌ در نقد نظرات‌ آقاي‌ مصباح، توصيه‌ فراوان‌ به‌ حفظ‌ حرمت‌ ايشان‌ به‌ عنوان‌ مدرسي‌ دلسوز و تلاشگر شده‌ است‌ تا مبادا فضاي‌ سالم‌ براي‌ گفتگو و مناظره‌ علمي‌ به‌ عصبيت‌ و هواي‌ نفس‌ آلوده‌ گردد. و بالاخره، همچنانكه‌ در طول‌ كتاب‌ نيز مشهود است، نكته‌ سخت‌ چشمگير، پايبندي‌ به‌ اصول‌ و مواضع‌ بنيادين‌ در قبال‌ مسئله دكتر شريعتي‌ در گفتارها و مصاحبه‌هاي‌ گوناگون، چه‌ پيش‌ و چه‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي، و پرهيز از فرصت‌طلبي‌هايي‌ است‌ كه‌ دامان‌ بسياري‌ از بزرگان‌ اين‌ نهضت‌ را گرفته‌ بود.

در بخش‌ سوم، چهار مصاحبه‌ از آيت‌‌الله‌ شهيد بهشتي‌ درج‌ شده‌ است. «نقش‌ شريعتي‌ در جنبش‌ دانشجويي‌ خارج‌ از كشور» بخشي‌ از يك‌ گفت‌وگوست‌ كه‌ در پاسخ‌ به‌ اظهارات‌ ابوالحسن‌ بني‌ صدر در آستانه‌ انتخاب‌ اولين‌ رئيس‌ جمهور ايران‌ بيان‌ گرديده. «شريعتي، درخششي‌ در تاريخ‌ انقلاب‌ و اسلام» مصاحبه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ تاريخ ۶۰/۳/۲۴ در روزنامه اطلاعات‌ منتشر شده. مصاحبه سوم‌ به‌ عنوان‌ «شريعتي‌ همواره‌ رو به‌ اصالت‌ اسلامي‌ پيش‌ مي‌رفت» به‌ تاريخ‌ 29/3/1360 انتشار يافت. چهارمين‌ مصاحبه، با مجله راه‌ زينب، به‌ تاريخ ۶۰/۲/۲۲ و با عنوان‌ «دكتر شريعتي‌ از استعدادها و قريحه‌هاي‌ برجسته زمان‌ ماست» صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ در چاپ‌هاي‌ قبلي‌ اين‌ كتاب‌ نيامده‌ بود.

دانلود متن کامل کتاب «شریعتی؛ جست‌وجوگری در مسیر شدن»

 1. وحید خضاب
  15 سپتامبر 2012

  ممنون

 2. احسان
  13 جولای 2013

  سلام
  کتاب رو دانلود کردم. منتها توی صفحه ۴ کتاب قیمتش رو نوشته. این کتاب خوندنش مجازه؟ ناشرش در جریانه؟
  شما این فایل رو از کجا آوردید؟

  • محمد
   13 جولای 2013

   استفاده از کتاب مجاز می‌باشد

  • تحریریه ۳
   13 جولای 2013

   استفاده از کتاب مجاز می‌باشد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.