جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۰ تیر ۹۱ | ۲۲:۰۰

شعر: قحط چمدان در مکه!

رفتیم به پیشواز حاجی رمضان | دیدیم چقدر حاجی پیر و جوان || با هر چمدان هزار و صد کیلو جنس | با هر حاجی دوازده تا چمدان || رفتند و هتل های گران قحطی شد | هر چیز که بود پیش از آن قحطی شد


ناصر فیض

رفتیم به پیشواز حاجی رمضان
دیدیم چقدر حاجی پیر و جوان

با هر چمدان هزار و صد کیلو جنس
با هر حاجی دوازده تا چمدان

 

رفتند و هتل های گران قحطی شد
هر چیز که بود پیش از آن قحطی شد

وقتی که تمام حاجیان برگشتند
در مکه پس از آن چمدان قحطی شد

 

از درآمد بیرون حاجی محمود
قبلاً هم از این در دو نفر آمده بود

من دل نگران سومین قافیه ام
حاجی نگران بیستمین ساکش بود

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: