یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۳۱ تیر ۹۱ | ۲۳:۰۰

شعر: نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد

شاعر: محمدمهدی سیار

نه آهِ مانده بر آیینه های کهنه شهر | نه داغ های هر آیینه تازه تر شده را || جنازه ها که می آمد هنوز یادم هست | جنازه های جوان، کوچه های تر شده را.. || نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد | خبر برید دو سه شاخه تبر شده را!


محمدمهدی سیار

هنوز ماتم زن های خون جگر شده را
هنوز داغ پدرهای بی پسر شده را

کسی نبرده ز خاطر کسی نخواهد برد
ز یاد، خاطره باغ شعله ور شده را

کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را
نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را

نه آهِ مانده بر آیینه های کهنه شهر
نه داغ های هر آیینه تازه تر شده را

جنازه ها که می آمد هنوز یادم هست
جنازه های جوان، کوچه های تر شده را..

نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد
خبر برید دو سه شاخه تبر شده را!

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: