چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۱ | ۱۲:۲۲

شعر: وقتی كه زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند

وقتی كه زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند | مردم به خنده‌های نهانی، رندان به قاه‌قاه می‌افتند || یك عده اهل مال و منالند، یك عده اهل حیله و حالند | در انتخاب اصلح مردم، بعضاً به اشتباه می‌افتند || وقت حساب، دانه‌درشتان، از فرط التفات به مردم | مثل سه‌چار دانه گندم در توده‌های كاه می‌افتند


امید مهدی‌نژاد
شعرخوانی امید مهدی‌نژاد در دیدار شاعران با رهبر انقلاب

وقتی كه زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند
مردم به خنده‌های نهانی، رندان به قاه‌قاه می‌افتند

یك عده اهل مال و منالند، یك عده اهل حیله و حالند
در انتخاب اصلح مردم، بعضاً به اشتباه می‌افتند

وقت حساب، دانه‌درشتان، از فرط التفات به مردم
مثل سه‌چار دانه گندم در توده‌های كاه می‌افتند

امروزه‌روز جمعی از ایشان، فرماندهان هنگ خروجند
لب تركنند خیل پیاده، از هر طرف به راه می‌افتند

اما همین گروه سواره، این ساكتانِ عربده‌فرمای
شب‌های بار، با كت و شلوار، در صحن بارگاه می‌افتند

یعنی برای آخر بازی، بسته به موقعیت صفحه
شد سمت خود، نشد طرف خصم، رسماً به پای شاه می‌افتند

این روزها به دل نه امیدی، نه اشتیاق حرف جدیدی
تنها همین دو رشته اشكند، كز چشم گاه‌گاه می‌افتند

عاقل شدیم، و گوشه گرفتیم، تا با خیال تخت ببینیم
دیوانه‌های سنگ‌پران نیز، با سنگ‌ها به چاه می‌افتند

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: