چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۱ | ۲۲:۰۵

المپیک ۲۰۱۲ لندن و چند حاشیه

زیبا محبیان

مشعل المپیک به لندن می‌رسد | پرچم(ها) بالا می‌رود | همه مشغول شادی قهرمانی هستند | کسی(انی) در شعله‌های آتش می‌سوزد | سقف خانه‌ای(هایی) فرو می‌ریزد | سری(هایی) در حلقه‌ی طناب بالا می‌رود | کودکی(انی) با التماس قهرمان زندگی‌اش را بدرقه می‌کند…


تریبون مستضعفین- زیبا محبیان

مشعل المپیک به لندن می‌رسد


پرچم(ها) بالا می‌رود


همه مشغول شادی قهرمانی هستند

کسی(انی) در شعله‌های آتش می‌سوزد


سقف خانه‌ای(هایی) فرو می‌ریزد


سری(هایی) در حلقه‌ی طناب بالا می‌رود


کودکی(انی) با التماس قهرمان زندگی‌اش را بدرقه می‌کند…

بگذریم..
شادی‌تان را به هم نمی‌زنم
تمام شد بیایید بر سر خاکشان(مان) فاتحه ای بخوانیم..

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: