جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۹ مرداد ۹۱ | ۱۳:۳۷

اقتدارگرایی به بهانه بازی در پازل دشمن

بعد از این دیدار جملهٔ ورود به سفارت اشتباه بود تیتر یک سایت بی‌بی سی فارسی شد. این نشان می‌دهد که صرف پوشش اتفاقات و صحبت‌های در سایت‌های معاند نشان از بازی در پازل دشمن نیست. پس جملاتی که به جریان‌های منتقد دانشجویی می‌شد مبنایی نداشته و صرفا سوء استفاده از این عبارت بوده است.


سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مثبت بودن انتقاد که در پی طرح بحث نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی مطرح شد به خیلی از سوال‌ها در خصوص پازل دشمن پاسخ داد. شاید بتوان یکی از جدی‌ترین مصادیق بحث پازل دشمن را در قضیه ورود دانشجویان به سفارت انگلیس دانست. بعد از ورود تعدادی از دانشجویان به سفارت انگلیس برخی از تشکل‌های دانشجویی مخالفت خود با این حرکت اعلام کرد و نقدهای جدی به این بحث وارد کردند. اما متاسفانه از سوی برخی جریان‌های دانشجویی با شعار بازی در پازل دشمن اقدام به فشار به این تشکل دانشجویی کردند. این فشار‌ها علاوه بر فشارهای رسانه و خبری در مراحل بعدی پیگیری بود.

بعد از صحبت‌های رهبری در خصوص پازل دشمن و مثبت بودن بحث نقد و اصرار ایشان بر اینکه دانشجویان موضع نقادانه خود را حفظ کنند به نظر می‌آید هرگونه فشار به تشکل‌های دانشجویی در محیط دانشگاه به خاطر موضع نقادانه خلاف خواست ومنش رهبری است. از طرف دیگر تاکید رهبری بر اشتباه بودن ورود به سفارت انگلستان جمع دانشجویان نشان داد اتفاق خاصی مثل تسخیر سفارت نمونه خوبی برای روشن شدن بحث بازی در پازل دشمن است.

اول. پیش از این هم رهبری تاکید کرده بودند که دانشجویان تحلیل کنند و بر طبق تحلیل خود عمل کنند هرچند که این تحلیل اشتباه باشد. ورودی که دانشجویان به سفارت انگلیس انجام داده‌اند بدون داشتن تحلیلی حداقلی بود. چون قرار دانشجویان برای جمع شدن جلوی سفارت برگزاری مراسم بود و برنامه‌ای برای ورود به سفارت و تسخیر آن وجود نداشت (البته نباید از برنامه ریزی عده‌ای محدود که جمعیت را مدیریت کردند غافل شد). بدنه دانشجویانی که وارد سفارت شدند هیچ گونه تحلیلی نداشتند و در سخنان رهبری هم به این نکته اشاره شد. اینکه مطالعه دقیق و موشکافانه و عالمانه پشت سر تصمیمات باشد.. متاسفانه در این قضیه شاهد آن بودیم که هیچ گونه مطالعه‌ای صورت نگرفته بود و حتی آن جمع محدود هم در بیانیه شورای متحصنین نشان دادند که تصمیمی که گرفته شد هیچ گونه تحلیلی پشت سر نداشت چه برسد به اینکه تحلیل موشکافانه داشته باشد.

دوم. حرکاتی که بعد از اتفاق سفارت صورت گرفته هم قابل تامل است. مجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت که بعد از اتفاق سفارت انگلیس اقدام به انتشار بیانیه کرد و این حرکت را محکوم کرد به نوعی مصداق بازی در پازل دشمن شناخته شد. فشارهایی که بعد از آن از سوی برخی تشکل‌های خاص که در ورود به سفارت نقش اساسی داشتند و حمایت از این جریان توسط مسئولین دانشگاه جای این سوال را خالی می‌کند که آیا تشکل‌های دانشجویی اجازه دارند جریان‌هایی که موضع نقادانه در دانشگاه دارد را حذف کنند و مسئولین دانشگاه هم در این امر شرکت کنند؟ قضیه سفارت نشان داد که ممکن است نگاه نقادانه مطابق نظر رهبری باشد. آیا حذف کردن جریان‌های حزب اللهی منتقد در دانشگاه به بهانه مخالف بودن با برخی تشکل‌های خاص در دانشگاه نوعی اقتدارگرایی نیست. اگر این تشکل با تحلیل اشتباه تشکل‌های خاص در دانشگاه حذف می‌شد و نمی‌توانست از خود دفاع کند بعد از دیدار رهبری چگونه می‌توانست این جریان را جبران کند؟

برداشتی که باید از این اتفاق داشت این است که نمی‌توان تحلیل برخی تشکل‌های خاص را همواره درست دانست و بر مبنای آن دست به سرکوب نظرات منتقدانه زد. امید است این منش اقتدار گرایانه دیگر در تشکل‌های دانشجویی دیده نشود باشد که از فساد جلوگیری شود.

سوم. رهبر معظم انقلاب در قسمت دیگری از صحبت‌های خود اشاره کردند که روی مسئله پازل دشمن باید فکر کنیم. البته ایشان اولیات تکمیل پازل دشمن را مطرح کردند و برای روشن شدن بحث فرمودند از صحبت‌های من در رسانه‌های خارجی اینگونه برداشت نمی‌شود که «فلانى علیه نظام اسلامى یا فرض کنید که علیه تشکیلات مدیریت اجرائى یا تقنینى کشور دارد اقدام می‌کند» این یکی از خطوط روشنی است که در این دیدار تبیین شد. اتفاقات بعد از این دیدار ابهامات بحث پازل دشمن را بیشتر کرد. بعد از این دیدار متاسفانه سایت دفتر حفظ آثار و همچنین صداوسیما اقدام به حذف قسمتی از صحبت‌های رهبری کردند. عدم انتشار بخشی از صحبت‌های ایشان اینگونه القا می‌کند که عده‌ای در کشور هستند که از رهبر معظم انقلاب شرایط را بهتر درک می‌کنند. آیا انتشار صحبت‌هایی که رهبر انقلاب در جمع دانشجویان انجام داده‌اند برای مردم مناسب نیست؟ آیا در نگاه برخی آقایان انتشار صحبت‌های رهبری باعث پر کردن پازل دشمن می‌شود؟

چهارم. بعد از این دیدار جملهٔ ورود به سفارت اشتباه بود تیتر یک سایت بی‌بی سی فارسی شد. این نشان می‌دهد که صرف پوشش اتفاقات و صحبت‌های در سایت‌های معاند نشان از بازی در پازل دشمن نیست. پس حملاتی که به جریان‌های منقد دانشجویی می‌شد مبنایی نداشته و صرفا سوء استفاده از این عبارت بوده است.

سال هاست که جریان معاند نظام برنامه ریزی رسانه‌ای گسترده‌ای برای خدشه دار کردن وجهه رهبری و همچنین مخوف نشان دادن دستگاه رهبری انجام داده‌اند. خوشبختانه جلسات دانشجویی رهبری نشان می‌دهد که این گونه القائات نادرست است. خواست دشمن این است که اینگونه وجهه رهبری را خدشه دار کنند.

متاسفانه قسمتی از صحبت‌های رهبری در سایت ایشان و همچنین صداوسیما حذف شد و انتشار نیافت و این اتفاق پیراهن عثمانی شد تا بوسیلهٔ آن سایت انگلیسی بی‌بی سی فارسی از این اتفاق سوء استفاده کند. این در جهت خواست دشمن است. آیا این مصداق بازی در پازل دشمن و سوژه سازی برای دشمن برای بی‌اعتماد کردن مردم نیست؟

به نظر باید برای پازل دشمن و مصادیق آن در تشکل‌های دانشجویی فکر شود تا زوایای این بحث روشن شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: