یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۲۱ مرداد ۹۱ | ۰۹:۰۸

کار رسانه‌ای تأثیرگذار «ثریا»یی‌ها

«یک مشت» جوان حزب‌اللهی که بدون ادعا و بدون داشتن کوچک‌ترین رانت و حمایت رسانه‌ای از بالا، رأساً وارد کار تولید رسانه‌ای در تلویزیون شده‌اند و تا همین جای کار نشان داده‌اند که از همه‌ي آدم‌هایی که طی همه‌ي این سال‌ها به خاطر چند فعالیت نصفه‌و‌نیمه برای طی‌شدن مراحل اداری و پر‌شدن صفحه‌ي سوابق کاری، برچسب آدم‌های رسانه‌ای نظام بر پیشانی‌شان خورده است، کار رسانه‌ای را بهتر و بیشتر بلدند.


تریبون مستضعفین- یادداشت زیر با عنوان «ثریایی‌ها» به قلم حمید بوالی در شماره ۴۴۶ ماهنامه سینما رسانه منتشر شده است. در این شماره سینما رسانه پرونده‌ای راجع به برنامه تلویزیونی ثریا که به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های علم و تکنولوژی در ایران می‌پردازد و توسط تیمی دانشجویی آماده و اجرا می‌شود کار شده است.

همه‌ي آن چیزی که  ثریا برنامه‌ي زنده‌ي تازه‌تأسیس پنج‌شنبه‌شب‌های شبکه اول* را تبدیل به برنامه‌ای مهم در نشانه‌شناسی جریانات برنامه‌سازی در تلویزیون ایران می‌کند، دقیقاً آن چیزی است که در صفحه‌ي تلویزیون در هنگام نمایش  ثریا نمی‌بینیم. اینکه یک برنامه‌ي زنده‌ي 90دقیقه‌ای با آن حجم عظيم کار تولیدی، هر هفته از آنتن زنده‌ي پربیننده‌ترین شبکه‌ي تلویزیون پخش می‌شود و آدم‌هایی پشت کار ایستاده‌اند که نه از دارودسته‌ي مدعیان کارنابلدی هستند که بدون کوچک‌ترین کارکرد رسانه‌ای، هزارسال کرسی ثابت برنامه‌سازی در تلویزیون دارند و برنامه‌اي می‌سازند كه کسی نمی‌بیند، اعتراض نمی‌کند و کسی هم کاری به کارشان ندارد و بی‌سروصدا زیر پوشش ظاهرسازی مدیرفریبي خاص خودشان در فضای راکد و بیهوده‌ي رسانه‌ای زیست می‌کنند و البته نه از باند و دسته‌ي جریان رسانه‌ای پرنفوذ معاند یا حداقل مشکل‌دار با آرمان‌های انقلاب و نظام که طبق سنت این سال‌ها با استدلال بلدبودن کار حرفه‌ای، برای کارکردنشان در تلویزیون فرش قرمز هم پهن می‌شود و با هزار سلام‌وصلوات تریبون زنده‌ي حکومت در اختیارشان گذاشته می‌شود و بعد آدم‌های وابسته به این جریان پرمدعاترِ شبه‌‌روشفنکری که با غرولند و هزا

Comments are closed.