چهارشنبه 15 آگوست 12 | 10:46

عامل نارنجی در ویتنام همچنان قربانی می‌گیرد

ساکنان محلی می‌گویند تولد نوزادان ناقص و بسیاری از معلولیت‌ها به همراه شیوع بیماری سرطان از عوارض مسمومیت ناشی از عامل نارنجی است.


بسیاری از ساکنان منطقهٔ نزدیک به فرودگاه بین المللی دانانگ در مرکز ویتنام به علت مسمومیت ناشی از عامل نارنجی، که در زمان جنگ باعث خزان درختان در ویتنام شده بود، رنج می‌بردند. آمریکا در جریان جنگ ویتنام به صورت گسترده از این ماده استفاده کرد تا جنگل‌های ویتنام را از بین ببرد.
آمریکا و ویتنام اکنون پروژهٔ مشترکی را برای آلودگی زدایی از فرودگاه بین المللی دانانگ آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند به گفتهٔ سفیر آمریکا در ویتنام میراث به جا مانده از گذشته را برای همیشه دفن کنند.
ساکنان محلی می‌گویند تولد نوزادان ناقص و بسیاری از معلولیت‌ها به همراه شیوع بیماری سرطان از عوارض مسمومیت ناشی از عامل نارنجی است. دانشمندان، سه نقطهٔ اصلی آلودگی به این ماده را در ویتنام شناسایی کرده‌اند که فرودگاه بین المللی دانانگ یکی از آن‌ها است.

در این مناطق میزان دیوکسین صد‌ها برابر بیش از میزان نرمال است. در این منطقه سی کودک همچنان تحت تاثیر عوارض ناشی از این مادهٔ شیمیایی هستند.بسیاری از این کودکان نقایص مادرزادی دارند و باید دوره‌های توانبخشی را طی کنند. این کودکان هرگز نخواهند توانست به مانند کودکان سالم زندگی کنند. بیش از پنج هزار قربانی مادهٔ نارنجی در شهر دانانگ وجود دارند که بیشتر آن‌ها از ساکنان محلی و نظامیان جنگ ویتنام هستند.

مدیر یک مرکز توانبخشی در این باره گفت: «این کودکان نوه‌های سربازانی هستند که در جنگ ویتنام شرکت کرده بودند. والدین این کودکان سالم به دنیا آمدند اما این نقایص به این کودکان به ارث رسید». دولت محلی منطقه هم تدابیری را در نظر گرفته است از جمله اینکه مردم از نوشیدن آب رودخانه‌ای واقع در منطقه خودداری کنند. برخی از مردم همچنان از آب رودخانه ماهیگیری می‌کنند و برخی دیگر با پمپاژ کردن آب از رودخانه مزارع و باغات خود را آبیاری می‌کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: