چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۱ | ۲۲:۴۳

شعر: انتفاضه

شاعر: علی داوودی

خیابان ها را جارو کردند | به بیابان ریختند | بیابانها را هم تی کشیدند | و برق انداختند | حتی صخره ها را تبعید کردند


علی داوودی

خیابان ها را جارو کردند
به بیابان ریختند
بیابانها را هم تی کشیدند
و برق انداختند
حتی صخره ها را تبعید کردند

اما نمی دانم
با اینهمه
اینهمه سنگ از کجا می آید!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: