چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۹ مرداد ۹۱ | ۰۳:۰۴

شعر: نشد جرائم بسیار مرتکب بشویم

شاعر: محمدرضا ترکی

چقدر سفرۀ افطار و سفرۀ سحری | رای قاطبۀ مومنان فراهم شد || به یمن سفرۀ افطار مادر اکرم | دوباره شوهر خوبی نصیب اکرم شد || نشد جرائم بسیار مرتکب بشویم | و در نتیجه گناهانمان کمی کم شد


محمدرضا ترکی

گذشت این رمضان و گناهمان کم شد
بقینمان به خداوندگار محکم شد

چقدر سفرۀ افطار و سفرۀ سحری
برای قاطبۀ مومنان فراهم شد

به یمن سفرۀ افطار مادر اکرم
دوباره شوهر خوبی نصیب اکرم شد

نشد جرائم بسیار مرتکب بشویم
و در نتیجه گناهانمان کمی کم شد

خدای را تو چه دیدی که نفس دون شاید
گرفت رسم و ره مردمی و آدم شد

به هر طریق، اگر راست بود یا که دروغ
به پیشگاه خداوند قدمان خم شد

نسیم مغفرتی در شبان قدر وزید
که سهم مردم شب زنده دار از دم شد

نه آن که روزۀ خود را گرفت زال شده ست
نه آن که روزۀ خود را بخورد رستم شد!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: