شنبه 25 آگوست 12 | 13:40

از اقتصاد مقاومتی تا مقاومت اقتصادی

محمدصادق شهبازی

اسرائیل و حامیان اقتصادی او شامل شرکت های سرمایه گذاری کننده ی کلان در اسرائیل، شرکت هایی که همکاری های گسترده با رژیم اشغالگر قدس دارند، شرکت هایی که به دلیل خوش خدمتی از جانب رژیم اشغالگر قدس مورد تقدیر قرار گرفته اند و یا سرمایه داران اصلی آن صهیونیست ها و حامیان اصلی اقتصادی اسرائیل هستند، پیش قراول این حرکت هستند.


تریبون مستضعفین- محمدصادق شهبازی

حرکت مردم ایران برای ارائه ی الگو جهت نمایش امکان زندگی اسلامی، آرمان خواهانه، آزاد و مستقل از ابرقدرت ها و تغییر نظام نابرابر جهانی طبیعتاً با واکنش آن ها مواجه می شود. تحریم و فشار فزاینده بر کشور در کنار کمک به الگوهای بدیل اسلام آمریکایی مثل ترکیه و مالزی همه و همه جهت شکست دادن ناکارآمدی مقاومت و ضرورت سازش با نظام سلطه و ظلم جهانی است.

اما اقتصاد مقاومتی مثل همه ی تاریخ 34 ساله ی انقلاب اسلامی نه تهدید که فرصتی برای جهش به شمار می آید. حذف نقاط ضعفی که عامل وابستگی و فشار دشمن است و تقویت نقاط قوتی که عامل استقلال به شمار می آید یکی از مهم ترین مسئله ها در همین مورد است. دفاع از تولید ملی در همین چارچوب مطرح می شود. و باید با دست گذاشتن روی عوامل حمایت و کمک کننده از تولید و تضعیف و از بین بردن موانع تولید به این مسئله همت گماشت.

در این چارچوب وجود کالاهای خارجی رقیب درون کشور و واردات بی رویه از خارج کشور جزو مهم ترین موانع تولید ملی به شمار می آید. این شرکت ها نشان داده اند که علاوه بر بی توجهی به مصالح ملی و حاکمیتی کشور در لحظات حساس نیز قابل اعتماد نبوده و ضرباتی را به کشور وارد می آورند. بر این مبنا عدم مصرف این کالاها و اولویت دادن به مصرف کالای داخلی برای مردم و سیاست گزاری حاکمیت در حمایت از تولید داخلی و مواجهه با نحوه ی حضور کالاهای خارجی در کشور (شرکت های دارای نمایندگی و احیاناً کارخانه در کشور) و نحوه ی واردات و تعرفه های مربوط به آن اهمیت می یابد.

تحریم متقابل مهم ترین راهبرد است که باید از طرف مسئولان و مردم به کارگرفته شود. یعنی علاوه بر اولویت دادن به کالاهای داخلی، محصولات شرکت های خارجی با اولویت محصولات دارای جایگزین داخلی و محصولات لوکس قابل حذف مورد تحریم مردم و مسئولان قرار گیرد. طبیعتاً کالاهای شرکت های متخاصم با جهان اسلام و کشور در اولویت قرار میگیرند و در رأس همه ی آن ها مهم ترین این متخاصمین در اولویت قرار می گیرد و این جاست که اقتصاد مقاومتی ما را به کشانیدن مقاومت به عرصه ی اقتصاد رهنمون می شود.

مهم ترین متخاصمین نسبت به کشور و جهان اسلام، نظام سلطه و ولیده ی فاسده ی او در منطقه یعنی اسرائیل هستند، که سلطه ی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را بر کشور ما و بقیه ی جهان اسلام و مستضعفین جهان ساماندهی کرده اند. این سلطه در حوزه ی اقتصادی از طریق گرفتن بازار کشورهای منطقه و ورشکسته کردن و از بین بردن تولید داخلی آن ها به شیوه های مشروع و نامشروع پی گرفته شده است. اسرائیل و حامیان اقتصادی او شامل شرکت های سرمایه گذاری کننده ی کلان در اسرائیل، شرکت هایی که همکاری های گسترده با رژیم اشغالگر قدس دارند، شرکت هایی که به دلیل خوش خدمتی از جانب رژیم اشغالگر قدس مورد تقدیر قرار گرفته اند و یا سرمایه داران اصلی آن صهیونیست ها و حامیان اصلی اقتصادی اسرائیل هستند، پیش قراول این حرکت هستند.

در همین فضا وقتی که قرار است، اهمیت مصرف کالای داخلی و سیاست گذاری برای حمایت از تولید داخلی مطرح شود، طبیعتاً کالاهایی که قدرت تولید داخلی ان ها هست یا در صورت عدم وجود تولید داخلی مشابه از کالاهی خارجی از شرکت های غیر متخاصم تر با کشور و جهان اسلام هست و به دنبال استثمار اقتصادی و سیاسی بیش تری بر کشور هستند، ارجحیت و اولویت می یابد. در حقیقت این کالاهای علاوه بر ضرر زدن به تولید ملی با سود سرشار حاصل از در دست داشتن بازارهای کشورهای اسلامی به حمایت از رژیم اشغالگر قدس به عنوان مهم ترین عنصر متخاصم در منطقه می پردازند و علاوه بر استثمار اقتصادی زمینه ی خطر امنیتی و سیاسی و نظامی را برای جهان اسلام و کشور فراهم می نمایند.

از این گونه کالاها ما با هر دو نوع در کشور مواجهیم، کالاهای وارداتی و کالاهایی که دفتر نمایندگی آن ها در داخل کشور وجود دارد و در کشور از جانب نمایندگی رسمی آن شرکت در داخل یا شرکت های داخلی که امتیاز ساخت کالا را تحت لیسانس شرکت مورد نظر یا تولید کالا با مارک تجاری آن ها را دارند، مورد نظر هستند چرا که این شرکت ها علاوه بر تبلیغ این مارک ها، سالانه سود مشخص یا پتنت(حق استفاده از مارک این کالاها را) به شرکت اصلی پرداخت می نمایند.

لذا باید مردم و مسئولین در یک همکاری مشترک برای حمایت از تولید ملی و مقاومت اقتصادی با این دید مهم وارد عمل شوند.

لینک مرتبط: جدید ترین لیست کالاهای صهیوینستی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: