شنبه 06 اکتبر 12 | 17:16

فیلم: امروزمان دهانی و دستی و کاسه ای

محمد کاظم کاظمی

دنیا برای خام­خیالان عوض شده است | آری در این معامله پالان عوض شده است || دیروزمان خیال قتال و حماسه ای |امروزمان دهانی و دستی و کاسه ای ||
دیروزمان به فرق برادر فدا شدن | امروز مان به گور برادر گدا شدن


به گزارش تریبون مستضعفین ۱۶ مهرماه سالروز حمله آمریکا به افغانستان می باشد. فیلم زیر شعرخوانی استاد محمد کاظم کاظمی در وصف کشور و هم‌وطنانش پس از حمله آمریکاست.

[jwplayer mediaid=”128472″]

شام است و آبگینه­‌ی رؤیا است شهر من
دلخواه و دلفریب و دل آرا است شهر من

یعنی عروس جمله دنیا است شهر من

از اشکهای یخ زده آیینه ساخته
ازخون دیده و دل خود خینه ساخته

اندوهگین نشسته که آیند در براش
دامادهای کور و کر و چاق و لاغراش

دنیا برای خام­خیالان عوض شده است
آری در این معامله پالان عوض شده است

دیروزمان خیال قتال و حماسه ای
امروزمان دهانی و دستی و کاسه ای

دیروزمان به فرق برادر فدا شدن
امروز مان به گور برادر گدا شدن

دیروزمان به کوره­‌ی آتش فرو شدن
امروزمان عروس سر چارسو شدن

گفتیم سنگ برسر این شیشه بشکند
این ریشه محکم است مگر تیشه بشکند

غافل که تیشه می رود و رنده می­‌شود
بارنده پوست از تن ما کنده می شود

بارنده پوست می شوم و دم نمی زنم
قربان دوست می شوم و دم نمی زنم

ای شهر من! به خاک فرو خسب و گنده باش
یا با تمام خویش مهیای رنده باش

این رنده می‌تراشد و زیبات می‌کند
آنگه عروس جمله­‌ی دنیات می کند

تایک دوگوشواره بگوش تو بگذرد
هفتاد ملت از بر و دوش تو بگذرد

صبح است و روز نو به فراروی شهر من
چشم تمام خلق جهان سوی شهر من

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: