یکشنبه 14 اکتبر 12 | 14:30

ارائه ۲۰۰ طرح لباس دانشجویی به بنیاد مد و لباس

فاطمه بلغانی – مدیر گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی بخشی را برای مد دانشجویی اختصاص داده که طرح پرنیا و ارائه لباسهای دانشجویی به این قسمت مربوط می شود.


به گفته یک مقام مسئول در وزارت علوم، دانشجویان دانشگاههای کشور 200 نوع لباس دانشجویی را به دبیرخانه بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ارائه کردند که در این میان 30 اثر مورد تایید هیأت داوران قرار گرفت.

فاطمه بلغانی – مدیر گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی بخشی را برای مد دانشجویی اختصاص داده که طرح پرنیا و ارائه لباسهای دانشجویی به این قسمت مربوط می شود.

وی گفت: طی زمانی که پیش از این برای دانشگاهها اعلام شد، حدود 200 طرح از لباس دانشجویی به دبیرخانه این بنیاد ارسال شد که در این میان 30 اثر مورد تایید هیأت داوران قرار گرفت.

بلغانی درباره نوع طراحی لباسها اظهار داشت: دانشجویان طراحی لباسها را با توجه به شاخصهایی که معرفی شد طراحی کردند، این طرحها در دو بخش هیأت دانشجویی و هیأت استادان برای ارائه به هیأت داوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، آثار برگزیده در قالب ژورنال توسط بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ارائه خواهند شد، این ژورنالها در مکانهایی که برای این لباسها اختصاص داده شده به نمایش در می آیند.

بلغانی ادامه داد: لباسهای دانشجویی پس از انتخاب از سوی دانشجویان برای فروش با تولیدکنندگانی که هماهنگ کردیم، در اختیارشان قرار می گیرد.

وی تاکید کرد که پوشش لباسهای دانشجویی برای دانشجویان اجباری نیست و عموم هم می توانند از این نوع لباسها برای خرید اقدام کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: