یکشنبه 25 نوامبر 12 | 15:21

گزارش تصویری: تجمع نروژی‌ها در دفاع از غزه

هاتف خالدی

تروندهایم نروژ در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ محلی بود که کمیته فلسطین در نروژ با همکاری حزب جوانان سوسیالیست Sosialistisk Ungdom برای دفاع از مردم فلسطین و دعوت به تحریم کالاهای صهیونیستی در آن تجمع کردند. تصاویر زیر مربوط به این برنامه است:


به گزارش تریبون مستضعفین تروندهایم نروژ در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ محلی بود که کمیته فلسطین در نروژ با همکاری حزب جوانان سوسیالیست Sosialistisk Ungdom برای دفاع از مردم فلسطین و دعوت به تحریم کالاهای صهیونیستی در آن تجمع کردند. تصاویر زیر مربوط به این برنامه است:

بایکوت کالاهای صهیونیستی در نروژ

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

راهپیمایی مردم نروژ در حمایت از مردم غزه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: