چهارشنبه 10 فوریه 10 | 21:10

اینجا جمهوری اسلامی ایرانه

شیمون پرز حامی‌ات، جنبش اشرافیت / لعن علی عدوک یا حسین_ لعنت به شمر بی حیا میر حسین / خط سبز اموی، پیرو مسعود رجوی / یک دریا خون پشت سر نظامه، پیرهن عثمان مهلتش تمامه / نوکیسه‌های بی‌ریشه – مشروطه تکرار نمی‌شه / موسوی اشی مشی – برگرد به حوض نقاشی /اسرائیل و امریکا پشتشونن -صدام اگه تونست اینام میتونن


ما یوسف خود نمی فروشیم

ما یوسف خود نمی فروشیم / تو سیم خود نگهدار

دیکتاتور واقعی – موسوی و خاتمی
آشوبگر بی‌غیرت – خجالت خجالت
دانشجوی با غیرت، بصیرت بصیرت
ما اهل کوفه نیستیم- جون می‌دیم و می‌ایستیم
فتنه‌گر عاشورا – اعدام باید گردد
موسوی، خاتمی – این آخرین پیام است
سلم لمن سالمکم خامنه‌ای – حرب لمن حاربکم خامنه‌ای
سیدعلی لب تر کند – غسل شهادت می‌کنیم
خامنه‌ای کوثر است – دشمن او ابتر است
لبیک یا خامنه‌ای – لبیک یا حسین است
سبز فقط سبز علی – لعنت به سبز اموی
گوگوش شده حامی‌ات – جنبش اشرافیت
شیمون پرز حامی‌ات، جنبش اشرافیت
وهابیت حامی‌ات، جنبش اشرافیت
پهلوی شد حامی‌ات، جنبش اشرافیت
باراک شده حامی‌ات، جنبش اشرافیت
سران فتنه سبز محکوم باید گردند
خط سبز اموی، پیرو مسعود رجوی
آهای یارو که آمریکا باهاته – عاقبتت می‌دونی کیش و ماته
یک دریا خون پشت سر نظامه، پیرهن عثمان مهلتش تمامه
یاحسین – امان از میرحسین
آشوبگر غارتگر اعدام باید گردد
محرم ماه خون است، فتنه‌گر سرنگون است
حی علی خیرالعمل، حرف بسه عمل عمل
حیدری‌ام، حیدری‌ام، سرباز سیدعلی‌ام
میرحسین شعارشون، خیانت افتخارشون
خاتمی، موسوی! این آخرین پیام است – دانشجوی مسلمان آماده قیام است
سبز سیاه اموی – پیرو خط رجوی
منافق واقعی – موسوی و کروبی
مگر امت بمیرد – علی تنها بماند
هاشمی،‌هاشمی علیه خط امام
نوکیسه‌های بی‌ریشه، مشروطه تکرار نمی‌شه
خواص بی‌بصیرت، خجالت خجالت
ای مرجع قضایی، اقدام انقلابی
خواص بی‌ولایت، خجالت، خجالت
سبز فقط سبز علی ننگ به سمت مخملی
سه دشمن خونخوار راه حسین – صدام حسین، باراک حسین، میرحسین
تاکی بود مدارا – با رنگ سبز ریا
آخوند بی بصیرت – تسلیت تسلیت
سفارت انگلیس، لانه جاسوسیه
موسوی، اسرائیل، پیوندتان مبارک
ما پیروان فاطمه – آتش به دشمن می زنیم
مرگ بر اوباش – چه خان خوله چه نقاش
این همه لشگر آمده – به عشق رهبر آمده
مزدور آمریکایی ، ما اومدیم کجایی
رأی ما تو توهمش گم شده – شهرک غرب همه چیزش شده
ایران که باغ پسته‌ی بابات نیست – این مملکت جمهوریه، دهات نیست
پیر شده، کور شده – فکر می‌کنه رئیس جمهور شده
موسوی اشی مشی – برگرد به حوض نقاشی
سی سال توی جبهه‌ها – بسیجی‌ها رو زدن – صدام حسین نتونست – با میرحسین اومدن
لعن علی عدوک یا حسین – کروبی، خاتمی و میرحسین
لعن علی عدوک یا حسین_ لعنت به شمر بی حیا میر حسین
با عاشورا هر کی که دربیفته /با(از) نردبون امریکا میفته
سبز سیاه اموی/ پیرو خط رجوی
آهای یارو که آمریکا باهاته /عاقبتت میدونی کیش و ماته؟
دن کیشوت ، دن کیشوت/ باز هم زدی توی اوت
موسوی دن کیشوت /هنوز در توهم
موسوی قاتل است / محاکمه اش واجب است
دن کیشوت ،دن کیشوت؛ روانی رو به موت
موسوی BBC / عامل انگلیسی
بی بی سی، بی بی سی / فتنه گر سیاسی
شمال شهر(کاخ سفید) فکر دموکراسیه/از رای مردم ایران عاصیه
صندوق رای چه شکلیه امارات /تو هم شدی برای ما دموکرات
امارات ،سعودی / توهم دموکرات بودی؟
اسرائیل و امریکا پشتشونن /صدام اگه تونست اینام میتونن
هم غزه هم لبنان/ مائیم پیرو چمران
هم غزه هم لبنان جانم فدای اسلام
ما پیروان همت وچمرانیم / مدافعان غزه و لبنانیم
خون تمام دنیا رو میمکند/ ولی عزادارکهریزکند
اسرائیل و امریکا تازه مسلمان شدن/ دلسوز ازادی ملت ایران شدن
به کوری شمال تهرانی / جمهوری اسلامی ایرانی
فکر می کنین ملک نیاورانه / جمهوری اسلامی ایرانه
عالی جناب موسوی توهم/دموکراسی بدون رای مردم؟!
جنبش سبز اشرافیت /دشمن رای مردم
جنبش دانشجویی حامی رای مردم
شمال شهر پررو/دنبال میر توهم
مزدور امریکایی /دنبال میر توهم
صندوق رای چرا ادب نکرده؟/اشرافیت رو منتخب نکرده ؟
صندوق رای بی ادب/کرده سیا رو جون به لب
به موسوی هر کی که رای نداده /دموکراسی اش کمه جواد مواده
13 از 24 بیشتره/ هر کی به من رای نداده خره!!
صدای ایرانی ها رو شنفتن / آقا عطا دوست دخترات چی گفتن
منافق بی ریشه/ ایران کوفه نمیشه
یک یاحسین تا میرحسین بره پیش صدام حسین
زابل نه سلماس/ جانم فدای تگزاس
موسوی توهم/ دشمن رای مردم
صندوق رای مهلک اشرافیت/ اشرافیت دشمن رای ملت
جنبش سبز اشراف، دشمن رای مردم/ موسوی دن کیشوت، هنوز در توهم
عالی جناب موسوی توهم/ دموکراسی بدون رای مردم؟
آهای یارو که آمریکا باهاته / عاقبتش می دونی کیش و ماته
هر که با سید علی درافتاد ورافتاد
با میریزید هرکی که دم گرفته/ شیعه رو مثل این که کم گرفته
صندوق رای برجک اشرافو زد/ اشرافیت تو بی بی سی ناله زد
دشمنای تشیع دوباره باز خواب دیدن/ موسوی توهمو جعفر کذاب دیدن
دشمن های تشیع دوباره باز خواب دیدند/موسوی دروغگو رو جعفر کذاب دیدند
دشمنای تشیع دوباره باز خواب دیدن/ موسویدن کیشوتو جعفر کذاب دیدن
جنبش اشرافیت گوساله/ منتشریم 1400 ساله
جنبش جلبکی انگلیسی/ نوکر وی او ایه و بی بی سی
منافق بی ریشه ایران کوفه نمی شه
میر یزید بی ریشه/ ایران کوفه نمیشه
دو راهیا اگه یه روز نباشن/ منافقا کجا باید جدا شن
مرگ بر میریزید باراک یزید صدام یزید
ایران که باغ پسته بابات نیست/این مملکت جمهوریه دهات نیست
رای ما تو توهمش گم شده/ شهرک غرب تمام مردم شده
فائزه بگو دوچرخه/سبیل بابات می چرخه
صدام حسین نتونست/ با میرحسین اومدندند
مرگ بر ضد ولایت حسین/ مرگ بر صدام حسین، میرحسین
ایران فقط تهران نیست/ تهران فقط شمران نیست
حسین جان حسین جان قرآن را پاره کردند/خواص بی بصیرت فقط نظاره کردند
مرگ بر خواص بی بصیرت
ما اهل کوفه نیستیم/ با میر یزید بایستیم
سحر میشه سحر میشه سیاهی ها به در میشه/ اگر مردم به پا خیزند منافق در به در میشه
اسراییل و آمریکا تازه مسلمون شدند/دلسوز آزادی مردم ایران شدند
کارخ سفید تازه مسلمون شده/دلسوز آزادی ایرون شده
فکر می کنید ملک نیاورانه/جمهوری اسالامیه اسرانه!
به کوری چشم شمال تهرونی/جمهوری اسلامی ایرونی
می دریم دهان یاوه گو، کروبی هرزه را
منافق منافق تو با سلاح فتنه ما با سلاح ایمان بجنگ تا بجنگیم
آشوبگر بی ریشه، آزادی اندیشه، با اغتشاش نمی شه
برادر رفتگر موسوی رو شب ببر
مرگ بر منافقین جدید- خاتمی و کروبی و میر یزید
شعار میر توهم / لعنت به رای مردم
آقای میر توهم / منکر رای مردم
سر دسته ی اغتشاش / فائزه و اون باباش
با مشت محکم میزند این ملت / بر دهن هر منکر ولایت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.