شنبه 31 جولای 10 | 12:04

چرا قاچاقچی نقابدار عصبی شده است؟

8 گزینه بالا نشان می دهد که قاچاق خرده پا به مافیای قاچاق تغییر شکل داده است.قاچاق سازمان یافته شکل گرفته است.هزینه قاچاق در ایران بسیار پائین است.سود قاچاق رویائی است.


محسن مهدیان – 1- حجم واردات کالا در پایان اولین سال تاسیس ستاد و همزمان با مدیریت خلبان دکتر قالیباف ، 39 میلیارد دلار و حجم قاچاق کالا 7 میلیارد دلار بوده است .به تعبیری بیش از 20 درصد واردات رسمی، قاچاق کالا داشته ایم که شاخصی برای ارزیابی سهم اقتصاد زیر زمینی درآن سال است. در همین حال حجم واردات در دوره قاضی مرتضوی به 55 میلیارد دلار رسیده است و میزان قاچاق نیز به گفته وی بالغ بر 20 میلیارد دلار است.به تعبیری حدود یک سوم واردات، قاچاق داشته ایم.

گزینه یک نشان می دهد که حجم قاچاق در کشور علیرغم تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل معناداری افزایش یافته است.

2- در پایان سال 84 و اتمام دوره ریاست خلبان دکتر قالیباف از 7 میلیارد دلار قاچاق ، مجموعا 3400 پرونده قاچاق کشف شده است که 76 هزار میلیارد ریال ارزش داشته و به تعبیری سالانه حدود 2 درصد از قاچاق در آن ایام کشف شده است. مقایسه این آمار با گذشت 7 سال از تاسیس این ستاد، نشان می دهد که در دوران قاضی مرتضوی جمعا 20 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور است که به گفته معاون گمرک ایران، تنها یک تا دو درصد آن کشف می شود.

گزینه 2 نشان می دهد که کشف قاچاق کالا و ارز علیرغم گذشت 7 سال از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا کاهش نداشته است.

3- نرخ موثر تعرفه در سال 84 و در اولین سال تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست خلبان قالیباف ، 12 درصد و در سال 88 در دوره قاضی مرتضوی به 10 درصد رسیده است.اما قاچاق از 7 میلیارد به 20 میلیارد دلار افزایش یافته است.

گزینه 3 نشان می دهد کاهش نرخ موثر تعرفه ، هیچ اثر معناداری بر کاهش قاچاق نداشته است.به تعبیر دیگر ریسک قاچاق کالا آنقدر پائین است که با کاهش حقوق گمرکی و افزایش واردات بازهم سود آوری دارد.

4- از سال 84 تا امروز، تعدادی از کالاها وارد چرخه آزادسازی شدند.بطور مثال در انتهای خرداد ماه امسال تولید فرآورده های نفتی حدود 40 میلیون لیتر کاهش داشته است.این کاهش چشمگیر ناشی از کاهش مصرف نیست.بلکه با سهمیه بندی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها، قاچاق بنزین کاهش پیدا کرده است.اما علیرغم کاهش قاچاق بنزین حجم و رقم کلی قاچاق کل کاهش نیافته است.

گزینه 4 نشان می دهد که سهمیه بندی بنزین و آزاد سازی قیمت برخی از کالاها، قاچاق را جابجا کرده است.از بازار نفتی به غیر نفتی.

5- تورم جهانی در سال 84، 3 درصد و تورم ایرانی 13 درصد و نرخ تغییر ارز 5 درصد بوده است.به تعبیری کالا در داخل 5 درصد گرانتر از بازار خارجی تولید می شده است.در سال 89، تورم خارجی 1 درصد و تورم ایرانی 9 درصد و نرخ تغییر ارز 6 درصد بوده است.یعنی درسال 88 تولید 2 درصد گرانتر از بازار خارجی انجام شده است.به این ترتیب فاصله قیمت کالاها در داخل با خارج کم شده است.با این حال قاچاق کالا در همان بخش های تولیدی نتنها تغییر نکرده بلکه رشد هم داشته است.

گزینه 5 نشان می دهد آنقدر هزینه و ریسک قاچاق در ایران پائین است که در شرایط برابری و رقابتی تولید داخل نسبت به بازار خارجی، بازهم قاچاق انجام می شود و از 2 درصد مابه تفاوت هم سود می برد.

6- خلبان قالیباف در سال 84 در اظهار نظری از اسکله های غیرقانونی و مرزهای باز و یله گله کرد.مهمتین نگرانی وی عبور کالا از این مرزها و اسکله های بدون شناسنامه بود.قاضی مرتضوی در سال 89 مهمترین نگرانی خود را نه مرزها بلکه عدم امکان برخورد با قاچاق سازمان یافته دانست.وی از 200 پرونده خبر داد که امکان رسیدگی به آنها وجود ندارد .

گزینه 6 نشان می دهد که ماجرای قاچاق از باربری با خر و الاغ و استر از مرز، به قاچاق سازمان یافته تغییر شکل داده است.

7- آمار گمرک نشان می دهد که از زمان خلبان قالیباف تا دوره ریاست قاضی مرتضوی تعداد پرونده های قاچاق بالای 10 میلیون تومان رشد چشمیگری داشته است.رشد پرونده های کلان در حدی است که ستاد مبارزه با قاچاق با پدیده نوظهور “زندان خوابها” مواجه شده است.کسانی که پول می گیرند تا اتهام قاچاق را بپذیرند و بجای مافیا، زندان روند.

گزینه 7 نشان می دهد که ترکیب قاچاقچیان نیز از تجارت دستی و چمدانی و حمل بار با حیوان به قاچاق سازمان یافته و مافیایی تغییر شکل داده است.

8-45 درصد واردات خودرو در اختیار 10 نفر، 55 درصد واردات شکر در اختیار 15 نفر،50 درصد واردات آهن در اختیار 20 نفر ،70 درصد واردات موبایل در اختیار 10 نفر و 55 درصد واردات قماش نیز در اختیار 15 نفر است.این آمار مستند به گزارش رسمی گمرک است.در همین 5 قلم کالا که نام برده شد نیز حجم قاچاق به شدت رو به رشد است.

گزینه 8 نشان می دهد که علرغم انحصار در واردات این کالاها همچنان قاچاق نیز در آن ها وجود دارد.انتظار این است بازار انحصار بدلیل سود سرشار و مدیریت بازار، اجازه ندهد قاچاقی شکل گیرد.اما این اتفاق نیافتاده است .نتیجه اینکه میان انحصار واردات و مافیای قاچاق هم سودی و هم زبانی وجود دارد.

و اما نتیجه؛ 8 گزینه بالا نشان می دهد که قاچاق خرده پا به مافیای قاچاق تغییر شکل داده است.قاچاق سازمان یافته شکل گرفته است.هزینه قاچاق در ایران بسیار پائین است.سود قاچاق رویائی است.هیچ یک از راهکاری های اقتصادی برای کاهش قاچاق جوابگو نبوده است.نه کاهش تعرفه و نه افزایش نرخ ارز و نه آزاد سازی قیمت ها.خلبان قالیباف از اسکله های غیرقانونی می گفت.سردار نقدی به دنبال انتشار عکس قاچاقچیان بود و رئیس الهام کار خاصی انجام نداد و امروز قاضی مرتضوی که میراث دار 7 سال خموشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است درگیر دانه درشت ها شده است، برای اولین بار و بدون دغدغه از آمار 20 میلیارد دلاری قاچاق می گوید.از اطاله دادرسی و عدم برخورد با 200 پرونده دانه درشت خبر می دهد.به ضعف جدی در کشف قاچاق اعتراف می کند.او امروز خود را درگیر مافیا می داند و صراحتا هم اعلام می کند.حجم قاچاق و کشف مواردی از این دست که در زمان خلبان قالیباف خبر محرمانه تلقی می شد، در زمان قاضی مرتضوی، برای روابط عمومی و انتشار رسانه ای گردشکار می خورد.

سیاست های دولت نهم و دهم نتوانسته است این مافیا را مهار کند و تنها او را عصبی کرده است.دولت احمدی نژاد با سیاست های غیر سیستمی و ناهمگون و تک بخشی باعث شده است که اقتصاد با مافیای عصبی مواجه شود. این مافیا که امروز زنجیر پاره کرده، ناچار است هرازگاهی حوزه رانتی خود را تغییر دهد.از بنزین به ارز و بعد مسکن و بورس و غیره.این مافیای عصبی به دنبال آرام بخش است.بدون تردید حذف یارانه ها در کوتاه مدت برای مافیا یک آرام بخش است.علت هم روشن است.تولید در کوتاه مدت با حذف یارانه ها زمینگیر خواهد شد و اما انحصار واردات و مافیای قاچاق بسرعت جای خالی را پر خواهند کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.