سه‌شنبه 10 آگوست 10 | 00:45

ما چگونه به اسرائیل كمك می‌كنیم؟

همان طوری که بسیاری از مردم کوفه، با وجدان‌هایی درد گرفته شاهد بسته شدن آب به روی خاندان اهل بیت بودند، ما هم با وجدان‌های درد گرفته شاهد بسته شدن رگهای حیات به روی یک و نیم میلیون نفر انسان هستیم؛ نه حتی برادر دینی… و نه مسلمان و… نه مظلوم، که اگر مظلوم باشد: کل سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین… و اگر مسلمان باشد: فقصد لهیتم به امور المسلمین …


«به نام او»

دکتر محمدصادق کوشکی امروز سومین روزی است كه در غزه، نان پیدا نمی‌شود، چون تمام نانوایی‌ها بسته‌اند، چون سوخت نیست و سوخت اضطراری بیمارستانهای غزه دیشب به اتمام رسید و حال باید آنها به چنین فضایی عادت كنند، و آدم باید پدر یا مادر باشد كه بفهمد چه حسی دارد كه فرزند بیمارش در بیمارستان بدون برق، در حال مرگ است.

عرض كنم حضور شما كه احساس چنین شرایطی برای كسی كه پدر باشد یا مادر و كسی كه انسان باشد خیلی سخت نیست و كافیست كه لااقل مثل انسان دوست‌های آمریكایی و لامذهب، رگ انسان دوستی‌مان گل كند و ببینیم كه چه اتفاقی در حال وقوع است و ما در كجای این اتفاق قرار داریم …

سالهای سال است كه برای بسته شدن آب بر روی امام حسین(ع) و یارانش گریه می‌كنیم و كسانی را كه در این میان نظاره كردند و ساكت بودند لعنت(لعن) می‌كنیم، كسانی‌كه اسرجت و الحمت و تنقبت لقتالك… كسانی‌كه اسهبار از این كردند و كسانی كه تداركات را آماده كردند تا آب بروی امام حسین(ع) بسته شد و روزگاری تاریخ و بشریت كسانی را كه اسرجت و الجمت و تنقبت برای مردم غزه را لعنت خواهد كرد، كسانی كه تداركات و پشتیبانی را برای بستن حیات بر روی مردم غزه فراهم كردند و ما كجای این قضیه هستیم؟!

تنها كشور شیعی جهان، كشوری با ادعای بزرگ و ادعای ام القری جهان اسلام، مثل همه كشورهای مسلمان دیگر، به شدت محكوم می‌كنیم، ما حتی حاضریم در هر نوبت، سخنگوی وزارت امور خارجه یكبار را برای ابراز نگرانی كند، دوبار محكوم نماید و یكبار هم به شدت محكوم نماید…؟! همان كاری كه مسئولین عربستان و پادشاه اردن انجام می‌دهند، همان كاری كه بان كمیسیون دبیركل سازمان ملل انجام می‌دهد، کاری كه همه روسای دنیا می‌كنند، ما هم اظهار نگرانی می‌كنیم و محكوم می‌كنیم و البته این خیلی خوب است و حواسمان نیست كه در زمره كسانی قرار گرفتیم كه داریم تداركات و پشتیبانی را برای رژیم صهیونیستی فراهم می‌كنیم … خواسته یا ناخواسته…؟! بدون هیچ تعارفی.

این در حالی است كه ادعاهای ضد صهیونیستی ما گوش دنیا را پر كرده است. یكی … یكی.

رئیس جمهور ما افتخارش این است كه بعد از سالهای سال، بعد از 16 سال پشت تریبونی قرار گرفته است و از قول امام راحل گفته كه اسرائیل باید از بین برود و آن جمله از قول امام (ره) دیگر تكرار شد و تلویزیون ما هم پخش نكرد چون خطر داشت و به صرفه هم نبود!

افتخارش این است كه ماجرای هلوكاست را مطرح كرده است و افتخارمان این است كه روز قدس راهپیمایی برگزار كنیم و بدین وسیله وجدانهای خویش را تسكین دهیم و ابراز همدردی نمائیم با مردم مظلوم فلسطین… ؟!

بعد از نماز جمعه روغن ریخته را نذر امام‌زاده می‌كنیم و از آنجا كه امت حزب ا… از سمت میدان فلسطین به سمت منازلشان در حال حركتند، پلاكاردهایی به دستشان می‌دهیم تا محاصره غزه را برای هزارمین بار محكوم كنیم و حاضریم ده هزار بار دیگر هم جنایات اسرائیل را محكوم كنیم، ابراز نگرانی كنیم، مجلس ختم نمادین برگزار كنیم؛ چون هزینه‌ای ندارد.

اما یك اتفاقی در حال وقوع است،‌ همان‌طوری‌كه بسیاری از مردم كوفه، با وجدان‌هایی درد گرفته شاهد بسته شدن آب به روی خاندان اهل بیت بودند ما هم با وجدان‌های درد گرفته شاهد بسته شدن رگهای حیات به روی یك و نیم میلیون نفر انسان، نه برادر دینی… و نه مسلمان و… نه مظلوم، كه اگر مظلوم باشد: كل سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین… و اگر مسلمان باشد: فقصد لهیتم به امور المسلمین و… در هر حال یك و نیم انسان و موجود زنده با رگهای حیات غزه در حال بسته شدن است و ما نه تنها تماشاچی هستیم كه تداركاتچی هم هستیم و باید یك زمانی و یك روزی جوابگو باشیم همان‌طور كه مردم كوفه در طول تاریخ دارند محاكمه می‌شوند.

و وزیر ارشاد ما باید جواب دهد كه آقای وزیر ارشاد دولت اصولگرا؛ آقای صفار هرندی، برای سومین سال پیاپی است كه شركت 50 درصد سهام وابسته به شركت نستله اسرائیل، ساپورتر [پشتیبانی کننده] مالی جشنواره فجر است و در آنجا غرفه برپا می‌كند و به سینمای ویژه دست اندركاران نسكافه رایگان ارائه می‌دهد با افتخار تمام…؟! و هزار بار تذكر داده می‌شود اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد و هر سال با شكوهتر از سال گذشته، در سینمای ویژه دست اندركاران چه بسیار روزنامه‌نگاران و كسانی‌كه برای گرفتن نسكافه رایگان، از حامی جشنواره فجر صف می‌بندند و آن‌هم در دولت اصولگرای نهم، كه وزیرش آقای صفار هرندی است!

در عصر اطلاعات، در عصری كه همه می‌دانند كه این شركت چه نسبت و پیوندی با رژیم صهیونیستی دارد، حتی خواجه حافظ شیراز هم می‌داند، اما آقای صفارهرندی نمی‌دانند، چون اگر بدانند و این كار را كرده باشند خیلی بد می‌شود…

مسئولین نوشابه سازی مشهد ان‌شاء ا… كه نمی‌دانند یا البته خودشان بر روی شیشه‌های نوشابه، می‌نویسند : تحت لیسانس كوكاكولای نیویورك! ولی احتمالاً نمی‌دانند كه نیویورك كجاست؟! و كوكاكولا چی هست؟! و احتمالاً از رژیم صهیونیستی هم چیزی نشنیده‌اند؛ ما حمل بر صحت می‌كنیم كه اگر شنیده باشند و بدنند كه…

تاریخ، تداركاتچی‌های رژیم صهیونیستی را لعنت خواهد كرد!

اسرائیل با افتخار تمام به شركتهای حامی خودش، جایزه می‌دهد و آنها معرفی می‌نماید و ما با افتخار تمام، اجازه فعالیت می‌دهیم و كار اقتصادی می‌كنیم و از سوی دیگر اسرائیل را هم محكوم می‌كنیم؛ پس هم دنیا را داریم و هم آخرت را، چه چیزی از این بهتر…؟! و اگر وای اگر از پس امروز بود فردایی… قیامتی باشد و در قیامت جایی كه سر قاضی آن‌را نمی‌شود كلاه گذاشت، جایی كه قاضی آن لفاظی را قبول نمی‌كند و جایی كه به قاضی آن نمی‌شود گفت كه مسائل پشت پرده را نمی‌دانید، جایی كه نمی‌شود گفت: كار اجرایی نكرده‌ای؟!

آنجا اگر پرسیده شود كه آقای جمهوری اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد، قانونی در این مملكت تصویب شد در جهت تحریم شركتهای حامی اسرائیل، ممانعت از ورود كالاهایی كه از طرف این شركت تهیه می‌شوند و ممنوعیت هرگونه كمك غیرمستقیم مالی به رژیم صهیونیستی، و هیچ‌كدامتان اجراء نكردید.

نه هاشمی رفسنجانی [که] نویسنده اولین كتاب درباره قضیه فلسطین، كسیكه سرقفلی تمام خطبه‌های نماز جمعه، بیست ساله روز قدس برای ایشان بوده است و نه آقای خاتمی، كه حتماً داغدار فرزندان مظلوم فلسطین است و با آنها ابراز همدردی می‌كند و نه آقای احمدی‌نژاد؛ دارنده اولین امتیاز مقابله با صهیونیسم در قم 21.

19 اردیبهشت سال 1369، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب می‌كند كه راه را برای هرگونه كمك غیرمستقیم و مستقیم از طرف اقتصاد جمهوری اسلامی به اقتصاد حامیان رژیم صهیونیستی بسته باشد و این قانون تصویب می‌شود، اما هیچ‌وقت اجرایی نمی‌گردد و ان‌شاء الله كه آقای هاشمی نمی‌دانست، چون اگر می‌دانست و كاری نمی‌كرد… ان‌شاء ا… كه آقای خاتمی نمی‌دانست و ان‌شاء ا… كه آقای احمدی‌نژاد كه مشغول كار عمرانی و سفرهای استانی هستند، این نكته كوچك یادشان رفته است، ان‌شاء كه وزیر ارشاد و وزیر بازرگانی هم یادشان رفته و وزیر صنایع هم نمی‌دانستند و آستان قدس رضوی هم همین‌طور و همه ماها كه برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد می‌رویم و برای تكمیل زیارتمان نوشابه مشهد را می‌خوریم هم، نمی‌دانیم.

الناس علی دین ملوكهم، ما كه نمی‌توانیم كاتولیک‌تر از پاپ شویم، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است پس طیباً طاهرا، حال یا آستان قدس تولید میكند و یا شركت نماینده ایرانی نستله، می‌خوریم والبته مرگ بر اسرائیل هم می‌گوئیم!

مردم كوفه یك اشتباه تاكتیكی داشتند، می‌خواستند دنیا و آخرت را با هم داشته باشند اما به هیچ‌كدامشان نرسیدند و ملعون دنیا و آخرت شدند.

چرا و با چه رویی زیارت عاشورا می‌خوانیم و كسانی را كه و شایعت و بایعت و تنقبت علی قتالك را لعن میی‌كنیم در حالی كه ما این كار را می‌كنیم، لوازم آرایشی خود را از شركتهای حامی صهیونیسم خریداری می‌كنیم، شركتهایی كه تابلو دارند!

و اینجا سندی است كه من خجالت می‌كشم بخوانم كه وقتی یك آدم بیكار و علاف به دولت جمهوری اسلامی اعتراض می‌كند كه چرا محصولات شركتهای حامی صهیونیزم وارد می‌شود و اجازه فعالیت دارد و شركت خوشگوار مشهد را مثال می‌زند، جواب رسمی دولت جمهوری اسلامی این است:

«ما تحقیق كردیم شركت خوشگوار مشهد در اسرائیل ثبت نشده، پس اسرائیلی محسوب نمی‌شود و فعالیتش اشكالی ندارد»!!

من امیدوارم كه چنین جوابی در محضر دادگاه الهی كه اگر وجود داشته باشد پذیرفته شود و اگر پذیرفته نشود، وای اگر از پس امروز بود فردایی؟!

آقای احمدی‌نژاد در یك بخشنامه رسمی، نوشابه را ممنوع كرد و دوغ را جایگزین آن نمود، این قانون اندازه یك دوغ و نوشابه هم برای دولت احمدی‌نژاد ارزش نداشت، چرا باید این قانون متروك بماند.

هزاران بار، از مطبوعات اصولگرا خواستیم كه مطلبی در این‌مورد به چاپ برسانیم، در پاسخ گفتند كه آقای احمدی‌نژاد به اندازه كافی درگیری دارند، حال شما دیگر مزید بر علت نگردید و دعا كنید كه مردم فلسطین را خداوند نجات بدهد، ولی نجات نداد… ؟! ان الله لا یغیر بقوم …

از پا حسین افتاده و ما برپای بودیم
زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم

از دست ما بر ریگ صحرا لعن كردند
دست علمدار خدا را قطع كردند

از دست ما؟! یعنی ما كمك كردیم، اگر شهید مطهری 60 سال پیش فریاد می‌زند كه شمر امروز ما موشه دایان است پس جبهه مقابل آن می‌شود سپاه امام حسین(ع).

موشه دایان آن زمان شمر بود یعنی الان دان هالودز شمر است، الان وزیر دفاع رژیم صهیونیستی شمر است پس جبهه مقابلش جبهه امام حسین است ولی در این میان نقش ما چیست؟ و كجاست؟! چرا باید فلان شركت سیگارسازی حامی صهیونیسم 150 میلیون دلار در ایران فروش كند. چرا؟!

باید تكلیف خودمان را روشن كنیم اگر قرار است رژیم صهیونیستی را به عنوان دشمن استراتژیک خودمان بشناسیم كه حتماً این‌گونه است، و هر چه كه بر سرمان می‌آید به خاطر دشمنی با رژیم صهیونیستی است، دنیا با ما چه مشكلی دارد، عمده مشكلاتی كه جهان كفر و استكبار با ما دارد این است كه مبنای اعتقادات ما بر این است كه اسرائیل باید از بین برود، دشمنی آنها با ما سر این جمله است كه اگر این‌را پس بگیریم، همه چیز حل می‌شود؛ انرژی هسته‌ای آزاد می‌گردد؛ مثل پاكستان و… چون این كشورها برای نابودی اسرائیل شعاری و اقدامی نمی‌كنند بنابراین انرژی هسته‌ای ایشان هم الحاقی و NPT نیست و حق مسلمشان است!؟

اگر واقعاً این است؛ باید بدانیم كه اعتقاد به شی، اعتقاد به لوازم آن‌را هم در پی دارد. این خیلی عجیب است كه بگوئیم اسرائیل دشمن استراتژیك ماست ولی از سوی دیگر ده ها میلیون دلار به شركتهای حامی اسرائیل كمك نمائیم.

هیچ كس نمی‌گوید كه احمدی‌نژاد از اسرائیل پول گرفته، هاشمی رفسنجانی طرفدار اسرائیل است، هیچ كس نمی‌گوید كه خاتمی دشمن فلسطین است… نه… !

مگر مردم كوفه دشمن امام حسین (ع) بودند؟ همه پشت سر ایشان نماز می‌خواندند و به عنوان امام جماعت عادل ایشان را قبول داشتند و اصلاً نامه نوشتند كه ایشان در كوفه حاكمیت نماید، دشمن امام حسین نبودند.

تاریخ ثبت كرده است كسانی كه در سپاه عمر سعد بودند زمانی‌كه بر علی‌اصغر تیر می‌زدند اشك‌هایشان جاری می‌شد و بر مظلومیت امام و یارانش می‌گریستند ولی همین‌ها، ملعونند، ملعون كسی است كه این صحنه را می‌بیند ولی در سپاه یزید باقی می‌ماند و می‌جنگد.

وزارت محترم امور خارجه در پاسخ به اظهارات شورانگیز شما دانشجویان، اسامی 500 شركت اسرائیلی را از اینترنت بدست آورده است كه در اسرائیل ثبت شدند و هیچكدامشان در ایران شعبه ندارد! اصلاً این قانون نمی‌گوید شركتهای اسرائیلی، متن قانون می‌گوید كه كمپانی‌ها و موسسات و شركتهای وابسته به صهیونیزم، تمامی صهیونیستها كه الزاماً اسرائیلی نیستند، جرج بوش یك صهیونیست است ولی آمریكایی است و اسرائیلی نیست، خیلی از این صهیونیستها، هلندی هستند مثل Shell , Nike.

انگیزه این صحبتها این بود كه حداقل مثل مردم كوفه نباشیم و مثل افرادی باشیم كه بعد از واقعه عاشورا توبه كردند و به خونخواهی حسین(ع) دست به قیام علیه باطل زدند و راهشان را مشخص كردند.

__________________

متن سخنرانی در همایش: “ما چگونه با اسرائیل کمک می‌کنیم…؟ ” / این همایش، به همت تشکل دانشجویان حامی قدس و بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در تاریخ 23 اردیبهشت 87 در تالار فردوسی این دانشکده برگزار گردید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.