پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۳ آذر ۹۱ | ۱۳:۳۱
اینترنت نمی‌تواند معجره کند

توهم فیس‌بوک به روایت فارین پالیسی

امروز٬ پس از «بهار عربی» شاید ما در میانه چیزی باشیم که می‌توان آن را «توهم فیس‌بوک» نامید. پس از براندازی حکومت حسنی مبارک در مصر٬ وائل غنیم٬ از مدیران گوگل و از چهره‌های برجسته انقلاب مصر، گفت: «اگر می‌خواهید جامعه‌ای را آزاد کنید٬ به آنها اینترنت بدهید.» اما واقعیت این است که در غیاب عوامل موثر سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی٬ اینترنت نمی‌تواند معجزه کند.


فیلترینگ در چین

به گزارش تریبون مستضعفین، به نقل از فارین‌پالیسی در مطلبی که به موضوع وضعیت اینترنت در چین اشاره داشت، افسانه‌هایی را که درباره سانسور و اینترنت آزاد وجو دارد به نقد کشید. اولین چائو در این نوشته «اینترنت دموکراسی را به ارمغان می‌آورد» را یک افسانه دانسته و نوشته است:

این رویایی بیش نیست. جیمز مان٬ روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «رویای چین»، یک فصل کامل در کتابش را به «توهم استارباکس» اختصاص داد. توهم استارباکس اشاره به باوری رایج در غرب است که اساس آن این فرضیه است که پررنگ‌تر شدن حضور نمادهای کاپیتالیسم غربی نظیر استارباکس و مک‌دونالد در جوامع بسته٬ دموکراسی را به ارمغان خواهد آورد.

امروز٬ پس از «بهار عربی» شاید ما در میانه چیزی باشیم که می‌توان آن را «توهم فیس‌بوک» نامید. پس از براندازی حکومت حسنی مبارک در مصر٬ وائل غنیم٬ از مدیران گوگل و از چهره‌های برجسته انقلاب مصر، گفت: «اگر می‌خواهید جامعه‌ای را آزاد کنید٬ به آنها اینترنت بدهید.» اما واقعیت این است که در غیاب عوامل موثر سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی٬ اینترنت نمی‌تواند معجزه کند.

گذشته از این٬ ابزارهای گسترش آزادی بیان٬ می‌توانند برای جاسوسی و رهگیری هم مورد استفاده قرار گیرند. حتی ابزارهای عبور از سانسور هم می‌توانند زمینه‌ساز سرکوب شهروندان باشند. بسیاری از کاربران چینی از سرویس‌های وی‌پی‌انی استفاده می‌کنند که نمی‌دانند چه کسانی آنها را مدیریت می‌کنند. این موضوع می‌تواند امنیت آنها را در معرض تهدیدات جدی قرار دهد. اینترنت به تنهایی نمی‌تواند زمینه دموکراتیزه کردن جوامع بسته را فراهم کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: