چهارشنبه 19 دسامبر 12 | 09:00
حجت الاسلام نبویان در جمع دانشجویان

تفکیک جنسیتی در ۱۷ دانشگاه آمریکا

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ضروری است دانشگاه های کشورهای اسلامی تک جنسیتی مدیریت شوند گفت: بیشترکشورهای غیر مسلمان از جمله آمریکا دارای 17 و ژاپن 60 دانشگاه تک جنسیتی ویژه خانم ها دارند.


حجت الاسلام نبویان امروز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد بابل گفت: روز وحدت حوزه ودانشگاه تنها با کنارهم قرارگرفتن حوزوی ها و دانشگاهیان در یک روز خاص خلاصه نمی شود بلکه باید تغییرخاصی در وضعیت آنها مشاهده شود.

وی با اشاره به اینکه وحدت حوزه ودانشگاه باید به اسلامی شدن دانشگاه ها منجرشود،افزود: باید اندیشه اسلامی وارد دانشگاه گردد و علوم دانشگاهی ما اسلامی شده تا خروجی های ما اسلامی شود.

نبویان بیان داشت: باید اساتید دانشگاه معتقد به مبانی اسلامی شوند و برای دانشجویان اندیشه اسلامی تبیین و باورهای دینی آنها تقویت شود.

وی اظهارداشت: ظواهر موجود در دانشگاه مذکر ایمان نیست بلکه مذکر شیطان است، طوریکه هنوز در دانشگاه های هنر ما، دانشجویان دختر و پسر با هم دست می دهند.

باید دانشگاههای تک جنسیتی در کشور راه اندازی شود

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ضروری است دانشگاه های کشورهای اسلامی تک جنسیتی مدیریت شوند گفت: بیشترکشورهای غیر مسلمان از جمله آمریکا دارای 17 و ژاپن 60 دانشگاه تک جنسیتی ویژه خانم ها دارند.

نبویان در بخش دیگری از سخنانش به دینی شدن علم اشاره و تصریح کرد: تمام علوم چه تجربی و چه انسانی برپایه یک سری مبانی استوار است، متاسفانه ما به بچه های خود می آموزیم که خدا مال عصر گذشته بوده همانگونه که علوم تجربی مبتنی بر ابزار معرفتی تجربه است و این نمی تواند قابل اعتماد باشد اما آنقدر غلیظ شده که علوم غیر محسوس را قبول ندارند.

وی با بیان اینکه متاسفانه محتوای تمام علوم مدرن با اندیشه و جهان بینی اسلامی در تقابل است، گفت: در رویکرد دینی تمام پدیده ها به مبدا خدا متصل می شود و حال آنکه در علوم مدرن، این اصل همیشه مورد غفلت قرار می گیرد.

نبویان افزود: امروز این نگاه غفلت آلود بر همه حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی، فیزیک، شیمی و دیگر علوم و اندیشه های جدید استیلا دارد.

درگیری غرب با ایران بر سر جهان بینی متفاوتی است که دنیا را به چالش کشیده است

نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی گفت: امروزه درگیری کشور ما با جهان غرب تنها بر سر انرژی هسته ای نیست بلکه در این است که جهان بینی متفاوت و قالبی داریم که دنیا را به چالش کشیده است.

نبویان به ابتر بودن علوم بریده از مبدا خدایی اشاره کرد و گفت: روان شناسانی که بدون تکیه گاهی دینی، تنها از دانش غربی استفاده می کنند در درمان افسردگی توفیقی نداشته اند.

رئیس کمیته اسلامی کردن دانشگاه ها در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون می توان گفت معارف اسلامی، تنها رشته اسلامی است که در دانشگاه های ما تدریس می شود و مابقی رشته ها از علوم غربی گرفته شده است.

نبویان افزود: البته درهمین رشته اسلامی نیز نتوانسته ایم معارف را به خوبی تبیین کنیم چرا که اساتید دانشگاهی ما، اعم از روحانی و غیر روحانی چنانکه باید و شاید در تدریس این دروس تبحر ندارند.

وی گفت : تمام رشته های دانشگاهی درسی به عنوان معارف اسلامی دارند که حتی اگر در این درس بتوانیم مفاهیم دینی را به خوبی به دانشجویان منتقل کنیم، این دانسته ها در میان انبوه دیگر دروس و دانش های آنان به فراموشی سپرده می شود.

نبویان وجود تنها یک درس معارف درمیان انبوه دروس دانشگاهی را بی تاثیر خواند و گفت: این مانند آن است که در جهان غرب همه هفته را گناه کرده و یکشنبه آخر هفته را به کلسیا رفته و تقاضای بخشایش گناهان خود را می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا و چگونه باید دانشگاه ها را تغییر دهیم، افزود: در یک کشور اسلامی باید دانشگاه اسلامی ایجاد شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: