یکشنبه 23 دسامبر 12 | 09:17

شرم بر استادانی که چنین دانشجویانی را بار می‌آورند!

اول به دانشجویانتان یاد بدهید که مودب باشند. ما هم روزگاری دانشجو بودیم اما هرگز به اقدامات خشونت آمیز دست نمی‌زدیم. این دانشجویان خودرو‌ها را به آتش کشیدند و سنگ پرانی کردند اما شما هیچ انتقادی را متوجه آنان مشاهده نگردید. آیا این کار‌ها اقداماتی خشونت آمیز و تروریستی نیستند؟


نخست وزیر ترکیه پس از اعتراضات دانشجویی روز ۱۸ دسامبر علیه شخص اردوغان، به شدت از اساتید دانشگاه فنی خاورمیانه انتقاد کرد.  وی روز گذشته طی سخنرانی در مرکز روابط اقتصادی خارجی در آنکارا در انتقادی شدید الحن از اساتید دانشگاهی گفت: «شرم بر استادانی که چنین دانشجویانی را بار می‌آورند. اول به دانشجویانتان یاد بدهید که مودب باشند. ما هم روزگاری دانشجو بودیم اما هرگز به اقدامات خشونت آمیز دست نمی‌زدیم. این دانشجویان خودرو‌ها را به آتش کشیدند و سنگ پرانی کردند اما شما هیچ انتقادی را متوجه آنان مشاهده نگردید. آیا این کار‌ها اقداماتی خشونت آمیز و تروریستی نیستند؟»

وی در این سخنرانی به انتقادات حزب «جمهوریخواه خلق» از اظهارنظرهای خود در مورد لزوم بازنگری در اصل «تفکیک قوا» در آن کشور نیز پرداخت و گفت «رهبر آن حزب می‌خواهد به ما علوم سیاسی آموزش دهد اما وی خود این درس را بخوبی نگذرانده است. وی همواره شکست خورده است. از کودتای سال ۱۹۶۰ آنان تنها چیزی را که از تفکیک قوا درک کرده تفکیک قوای نظامی ارتش به سه نیروی دریائی، زمینی و هوایی بوده است.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: