چهارشنبه 26 دسامبر 12 | 14:40
مجید شاه‌حسینی در جشنواره عمار:

انقلاب مجال تصفیه انقلابی سینما را نداشت

شاه حسینی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی این فرصت را نداشت که خود به کار سینما رسیدگی کند مثل آنچه که در انقلاب های دیگر رخ می دهند کمیته های تصفیه های انقلابی تشکیل بدهد و آدم هایی از بیرون سینما بیایند درون سینما تصفیه های خونین مک کارتی وار شکل بدهند. انقلاب چنین مجالی نداشت.


مدیرعامل سابق بنیاد فارابی در طی سخنانی در جشنواره مردمی عمار با اشاره به نیاز کشورهای بیداری اسلامی به دریافت نسخه ی سینمای دینی از جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران بعد از وقوع یک انقلاب دینی با به عنوان یک امت در جهان اسلام شناخته شده اند. دنیای اسلام از شما مطالبه دارد. این حرف ها را هم نمی فهمد که گروهی از شبه روشنفکران وطنی اصلا زده اند زیر میز و می گویند نداریم و هر کس که گفت بلا وجه گفت. سینما یعنی سرگرمی یعنی هنر و همین، بیش از این نخواهید.

سخنرانی دکتر مجید شاه حسینی در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار

دکتر مجید شاه حسینی افزود: دنیای امروز از شما سینما و الگوی سینمای دینی می خواهد. موج بیداری اسلامی. مطالبه ی جدی کشورهای مسلمان است. مانیفست سینمای دینی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از ما پاسخ می خواهند. این که ما اساس چیزی را منکر شویم از این مطالبه چیزی نمی کاهد. و یادمان باشد که همه ی این مطالبات امروز معطوف جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهارکرد: ما که نمی توانیم منکر این باشیم. کجا متکفل این معنا است؟ کجا و چه کسی باید به این نیاز پاسخ بدهد. آیا مسئولین؟ آیا سینماگران؟ آیا فضاهای آکادمیک و دانشگاهی؟ آیا جشنواره هایی نظیر جشنواره های مردمی فیلم عمار؟ من فکر می کنم همه مسئولین.

شاه حسینی بیان داشت: نمی توانیم در عصری که دنیا رویکردی رجعت آمیز و مراجعه ای به فطرت الهی خود دارد و جهان بینی اش دارد از جهان بینی ماتریالیستی به سمت نگاه دینی معطوف می شود ما هدیه ای که به دنیا می دهیم استثنائا این باشد که از سینما مطالبه ای نداشته باشیم. چون این با دین خیلی جمع نمی شود.

وی با اشاره به بیعت سینما با انقلاب گفت: سینما سعی کرد با بیعتی که ابراز می کند با انقلاب بماند و در زمره مکاسب حرامی که بعد از انقلاب تعطیل شدند قرار نگیرد، حتما احساس می کرد در قبال مردم بدهکار است و به اعتقاد مردم وام دار است. چرا به اعتقاد مردم به دین مردم توهین کرده و حالا اگر این مردم قرار است انقلابی انجام دهند سینما باید نسبت خود را با این انقلاب تعریف کند.

سخنرانی دکتر مجید شاه حسینی در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار

شاه حسینی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی این فرصت را نداشت که خود به کار سینما رسیدگی کند مثل آنچه که در انقلاب های دیگر رخ می دهند کمیته های تصفیه های انقلابی تشکیل بدهد و آدم هایی از بیرون سینما بیایند درون سینما تصفیه های خونین مک کارتی وار شکل بدهند. انقلاب چنین مجالی نداشت.

وی با اشاره به سخن مشهور امام خمینی در بهشت زهرا با موضوع سینما گفت: از اولین فرمایش های امام خمینی درباره سینما که به مختصات آن اشاره کرده اند این است که ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم. اما کسانی این صحبت را تعریف امام از سینما تعبیر می کنند و این تعریف نیست این یک مفهوم سلبی است که ما چه چیزی را نمی خواهیم.

این کارشناس سینمایی افزود: این که ما هنوز به تعریف داخل بهشت زهرا استناد کنیم از نظر من مدلی از تجاهل العارف است. این که بگوییم سینما یک مفهوم جهانی است و جز این نمی تواند باشد و ذات آن با دین جمع پذیر نیست به نظر من آدرس غلط دادن است. اما اگر می دانست که ذاتش با دین جمع ناپذیر است طبیعا نباید می آمد در بدو انقلاب اسلامی ایران چنین شروطی را می پذیرفت.

مدیر سابق گروه فرهنگ و معارف شبکه اول سیما اظهار داشت: این که مصلحین و مسلمان و متدینین و صاحب نظران و بزرگوارانی بوده اند در نسبت سینما و ذات آن و در نسبت با دین فرمایشات گرانقدری داشته اند. بعدا که صاحبان جلیل القدر آن مباحث به دهه هفتاد آمدند و عملا مدلی از سینما را تایید کردند و شاگردانی را در آن مسیر تربیت و بعد هم شرف شهادت نائل شدند یکباره دیدیم طرفدارانی در دهه هفتاد پیدا کردند؛ خصوصا امروز. چه می گویند می گویند مگر فلانی نگفت با ذات دین جمع پذیر نیست. توقعی است از ما دارید. سینما همین که هست هست. مغتنم است، فرصتی است و مجالی است بیش از این از او طلب نکنید.

وی با طرح این سئوال که آیا نمی شود سینمایی که ماند در تراز جمهوری اسلامی باشد افزود: جمهوری اسلامی مثل بسیاری دیگر از کشورهای دنیا که به مدیریت فرهنگی در سینما معتقدند و سینمایی مطابق با استانداردها و قبول و باور خودشان طراحی و مهندسی کرده اند، نمی تواند چنین توقعی از سینما داشته باشد؟

سخنرانی دکتر مجید شاه حسینی در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار

وی تصریح کرد: در شرایطی که مفهوم سینمای دینی در دنیا پذیرفته شده و با واژه های متفاوتی در فضای مجازی از آن یاد می کنند. حتی جشنواره هایی هم با این موضوع برگزار می شود تازه کسانی می آیند تشکیک می کنند که نداریم نیست. از ما چنین چیزی نخواهید و اصلا این مطالبه درست نیست. برای این که شما اصلا به مرز این مطالبه نزدیک نشوید بگویند اصلا سینما فرم است به محتوا اگر نزدیک شد شعار می شود. چیپ می شود. کلیشه می شود. اصلا یک قدم قبل از خط پدافند می کنند. از سینما محتوا نخواهید چه برسد به این که آن محتوا دینی باشد. بنده این ها مدلی از تجاهل العارف می دانم.

شاه حسینی با انتقاد از صاحب نظران سینمایی که به تناقض سینما ودین متعقدند گفت: کسانی که به مفهوم تعارض سینما با دین قائل اند معتقدم حرف مصلحین امروز و صاحب نظران دیروز را درست مطالعه نکرده اند. سینما اگر ذاتش با دین جمع پذیر نیست، منطقا در نگاه بزرگان مصلحین و صاحب نظران جمهوری اسلامی ایران امکان وقوع نداشت. اگر سینما را فقط صنف می داند و بر مطالبات صنفی خود خیلی هم پای بند و موکد است این را هم می داند که صنوفی بودند که در زمره صنوفی اصلا تعطیل شدند و بعد از انقلاب اصلا وجود ندارند.

وی اظهار داشت: اگر سینما حقی دارد تکلیفی هم دارد. اگر در دنیا سینما در خدمت ترویج افکاری بوده است و به صورت هنرمندانه آن افکار را رواج داده است در عالم و شیوه های زندگی را جهانی کرده است قاعدتا در خدمت آرمان های بلندجمهوری اسلامی هم می تواند باشد. و اگر فکر می کند که اینجا نمی تواند باید بیعت نخستین را به یاد او آورد.

وی ادامه داد: بسیاری از جامعه ایران به سینما اعتقاد ندارند چراکه به اعتقاد دین او توهین می شود. هنوز بسیاری از افراد جامعه احساس می کند فیلم روی پرده فیلم آنها نیست. سینما غیر از اینکه درگیر گیشه باشد باید شان رسانه‌ای نیز داشته باشد.

وی با اشاره به جشنواره‌های دینی گفت: ما با دنیای ادیان ابراهیمی مواجه هستیم باید جشنواره های دینی را رصد کنیم همین که فیلم های ایرانی در جشنواره های ادیان ابراهیمی شرکت می کنند نکته مثبتی است.

وی تصریح کرد: تاریخ سینمای ایران هنوز درست نوشته نشده است از منظر انقلاب ایران کسانی سینمای ایران را بررسی نکرده اند و آنرا ننوشته اند.

شاه حسینی در پایان گفت: امروز ما حاصل هست ما است و هست ما افق فردای ما است اگر فکر می کنید در نقطه نا امیدی ایستاده ایم باید تعریفی فراتر داشته باشیم و آن تعریف فرهنگی، دینی و متناسب با شان اسلام است که این راه همت مردانه ای می طلبد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: