چهارشنبه 26 دسامبر 12 | 13:40

سجادپور چرا برکنار شد؟

تصمیم قاطع وزیر ارشاد برای برکناری سجادپور نشان داد حسینی برای حل مشکل مهمترین سینمای کشور موضع مصممی دارد و شنیده ها حاکی از این است که قرار است درصورت مقاومت بیشتر شورای صنفی این شورا را نیز منحل نماید.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات اخیر خود برای حل مشکلات ناشی از عدم ارائه حواله فیلم به سینمای آزادی توسط شورای صنفی نمایش دستور داد تا حواله نمایش فیلم به این سینما صادر شود اما شورای صنفی نمایش و سجادپور، معاون امور فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری، در مقابل دستور وزیر مقاومت کردند.

سید علیرضا سجادپور دقیقا بعد از این دستور در مصاحبه‌ای در تایید عدم ارایه حواله نمایش به سینما آزادی با یکی از باشگاه‌های خبری انجام داد و تخلف‌های این سینما را به دلیل عدم ارایه حواله نمایش عنوان کرد. اما در مصاحبه‌ای دیگر صحبت‌های خود را تکذیب کرد که البته انتشار فیلم این سخنان معلوم شد سجادپور این سخنان را مطرح کرده است.

وی در مصاحبه دوم خود عنوان کرد که نظر وزیر ارشاد ارائه حواله به سینما آزادی است.

با این حال مقاومت علیرضا سجادپور و شورای صنفی نمایش که عنوان شده بود برای مقابله به مثل با حوزه صورت گرفته ادامه پیدا کرد تا جایی که وزیر سجادپور را به جهت شکل مقابله وی با دستور صریح حسینی مبنی بر اتمام اختلافات و ارایه حواله نمایش به سینما آزادی برکنار کرد. این درحالی است که تاکنون فیلم ها از وجود این اختلافات زیان مالی زیادی دیده اند.

تصمیم قاطع وزیر ارشاد برای برکناری سجادپور نشان داد حسینی برای حل این مشکل موضع مصممی دارد و شنیده ها حاکی از این است که قرار است درصورت مقاومت بیشتر شورای صنفی برای عدم ارائه حواله به سینمای آزادی حسینی با استفاده از اختیارات قانونی خود این شورا را نیز منحل نماید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: