شنبه 29 دسامبر 12 | 11:42

دعای انتخاباتی جالب امام جمعه تهران

باید برای رضای خدا، آنهایی كه احساس می‌كنند زمینه كمتری برای رای دارند و برادران‌شان زمینه بیشتری دارند كنار بروند.


شنیده شد که آیت‌الله محمدعلی موحدی‌كرمانی در همایش جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: سعی كنید تعداد كاندیداهایتان را كم كنید چراكه آرا شكسته می‌شود و این خطر است و باید برای رضای خدا، آنهایی كه احساس می‌كنند زمینه كمتری برای رای دارند و برادران‌شان زمینه بیشتری دارند كنار بروند و جبهه پیروان سعی كند به یك نفر برسد چرا كه آفت انتخابات همین است.

وی با این دعا كه «خدایا كسانی كه احساس وظیفه می‌كنند این احساس وظیفه را از آنان بگیر» به سخنان خود پایان داد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: