دوشنبه 31 دسامبر 12 | 21:18

۶۰ درصد زنان بی‌خانمان تهرانی٬ شهرستانی‌اند

به گفته جاگیری بیش از 60 درصد زنان بی خانمان پایتخت نشین شهرستانی هستند. معاون سازمان رفاه و خدمات مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران در خصوص زنان بی خانمان خارجی گفت: اتباع خارجی را پوشش نمی دهیم.


رضا جاگیری با اشاره به احداث مرکزی برای زنان بی خانمان در تهران گفت: مکانی را درنظر گرفته ایم و افراد را بر اساس حکم قضایی در آنجا نگه می داریم.

وی با بیان اینکه مدد کارانی را برای این افراد آورده ایم، گفت: در پی توانمندسازی این افراد هستیم تا آنها را ازگردانه بی خانمانی خارج کنیم.

معاون سازمان رفاه و خدمات مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران درخصوص تعداد زنان بی خانمان در تهران گفت: آمار دقیقی ندارم تعداد آنها شناور است.

به گفته جاگیری، این مرکز 200 نفر ظرفیت دارد.

وی با بیان اینکه مرکزی برای زنان بی خانمان معتاد در منطقه 21 شهرداری راه اندازی کردیم گفت: فقط افرادی را که معتاد هستند را در این مرکز نگهداری می کنیم.

جاگیری در خصوص رنج سنی زنان بی خانمان در تهران گفت: بیشتر آنها جوان هستند.

به گفته جاگیری بیش از 60 درصد زنان بی خانمان پایتخت نشین شهرستانی هستند .

معاون سازمان رفاه و خدمات مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران در خصوص زنان بی خانمان خارجی گفت: اتباع خارجی را پوشش نمی دهیم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: