سه‌شنبه 01 ژانویه 13 | 14:56
مهدی جمشیدی:

خاتمی مجذوب و فریفتۀ فرهنگ غرب است

هیچ تردیدی ندارم که خاتمی کاملاً مجذوب و فریفتۀ فرهنگ و تمدّن غرب بوده و است و تلاش دارد قرائتی از اسلامی بپروراند که با لیبرال دموکراسی غرب، سر سازگاری و همسویی داشته باشد.


مهدی جمشیدی با اشاره به «سیاست‌های فرهنگی دولت‌های پساانقلابی» به تحلیل و نقادی سیاست فرهنگی دولت اصلاحات در طی سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ پرداخت.

وی ضمن اینكه دولت سازندگی را مولد و بسترساز شکل‌گیری دولت اصلاحات قلمداد كرد، اظهارداشت: سیاست فرهنگی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات، برخاسته از لیبرالیسم فرهنگی بوده و چندان نسبتی به ایدئولوژی اسلامی نداشته‌اند.

این محقق حوزۀ جامعه‌شناسی تصريح كرد: دولت اصلاحات و جریان دوم خرداد، بیش از آن که ماهیت سیاسی داشته باشد، ماهیت فرهنگی دارد و بر یافته‌ها و اندیشه‌های ساخته و پرداخته شده در محافل نظریه‌ای همچون حلقۀ کیان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و اصحاب چهارشنبه تکیه داشته است.

جمشیدی با بیان این که سیاست فرهنگی دولت اصلاحات از جهت مبانی نظری، بر سه نظریۀ تساهل و تسامح، عرفی‌گرایی و تعدّد قرائت‌ها از دین استوار بوده است، افزود: شخص محمد خاتمی هیچ گاه از جهت ایدئولوژیک و اعتقادی، اندیشۀ قابل اعتماد و اصیلی نداشته و بیشتر بر موج هیجانات اجتماعی و تحولات سیاسی سوار بوده است؛ به گونه‌ای که خاتمی دهۀ شصت با خاتمی دهه‌های هفتاد و هشتاد، قابل مقایسه نیست.

وی جریان مطبوعات زنجیره‌ای را یکی از بزرگ‌ترین خطرات و تهدیدهای فرهنگی شکل گرفته در دولت اصلاحات دانست که در جستجوی تخریب تمامیّت هویت فرهنگی انقلاب اسلامی بودند و عنوان كرد: چنانچه مداخلۀ مقام معظم رهبری در سال ۷۹ صورت نمی‌گرفت و این جریان مطبوعاتی قطع نمی‌شد، گمان می‌کنم انقلاب و نظام به محاق می‌رفت.

جمشيدي با اشاره به نظرات انتقادی مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست فرهنگی مهاجرانی که به تدریج شیب تند می‌یافت، مقاومت خاتمی در برابر نظر ایشان را نشانۀ درجۀ ولایت‌پذیری وی دانست و اظهاركرد: مقام معظم رهبری ابتدا به صورت کلی از سیاست فرهنگی دولت انتقاد می‌کردند ولی بی‌اعتنایی دولت و شتاب و شدت یافتن روند لیبرالیسم فرهنگی در وزرات ارشاد موجب گردید که رهبر معظم انقلاب در جلسۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به گونۀ کم‌سابقه‌ای، شخص مهاجرانی را – که البته در جلسه حاضر نبود- مخاطب قرار داده و بگویند وزارت ارشاد در طول مدت مدیریت وی، حتی یک کار برای اسلام انجام نداده است! با این حال، خاتمی همچنان به دفاع از مهاجرانی پرداخت و پس از پذیرش استعفای وی، از عملکرد وزیر ارشاد ستایش نمود!

وي در پايان گفت: به نظر می‌رسد جامعۀ ما باید تا سال‌های سال، همچنان هزینۀ سیاست فرهنگی دولت اصلاحات را بپردازد و از عوارض و بقایای آن، رنج ببرد؛ چراکه در حوزۀ فرهنگ، تحولات به صورت تدریجی و آرام رخ می‌دهد و چنین نیست که با رفتن یک دولت، نتایج و پیامدهای سیاست‌های فرهنگی اعمال شده از سوی آن نیز خاتمه یابد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: