چهارشنبه 02 ژانویه 13 | 19:30
مرتضی تمدن

تاکید بر عفاف باید از مهدکودک آغاز شود

موضوع حجاب و عفاف امری دستوری نیست و با زور و اجبار نمی‌توان آن‌ را در جامعه حاکم کرد؛ بلکه فطرت پاک و جوهر افراد جامعه باید به صورت خودجوش آنرا مطالبه کند. لذا هدف ما در طرح تحول اجتماعی که در دولت مصوب شد، نهادینه کردن عفاف و حجاب با عنوان امری خودجوش در جامعه است.


استاندار تهران گفت: به منظور اشاعه عفاف و حجاب لازم است فرهنگ سازی صورت گیرد و در این جهت این کار باید از مهدکودک‌ها آغاز و تا عالی ترین سطوح آموزش عالی ادامه یابد.

مرتضی تمدن افزود: در زمینه عفاف و حجاب باید در فضاهای فرهنگی، آموزشی، فکری و اعتقادی فرهنگ سازی شود؛ اما نباید توقع داشته باشیم که بدون فرهنگ‌سازی لازم، عفاف و حجاب در جامعه به شکل مطلوبی وجود داشته شود.

حجاب و عفاف امری دستوری نیست و با زور و اجبار نمی‌توان آن‌ را حاکم کرد

وی در ادامه گفت: موضوع حجاب و عفاف امری دستوری نیست و با زور و اجبار نمی‌توان آن‌ را در جامعه حاکم کرد؛ بلکه فطرت پاک و جوهر افراد جامعه باید به صورت خودجوش آنرا مطالبه کند. لذا هدف ما در طرح تحول اجتماعی که در دولت مصوب شد، نهادینه کردن عفاف و حجاب با عنوان امری خودجوش در جامعه است.

استاندارتهران با اشاره به خیانت رضاخان در کشف حجاب، اظهار کرد: زنان شجاع ما در مقابل کشف حجاب مقاومت کردند به جزعده کمی که مرعوب شدند. مقاومت این افراد ریشه در پیوند حجاب با اعتقادات آنان داشت، این در حالیست که در آن زمان فرهنگ‌های مبتذل و پوچ و منحرف تبلیغ می‌شد، بنابراین در حال حاضراین پیوند باید برقرار شود.

تمدن در پایان تاکید کرد:‌ در حال حاضر نیز همین اصل در پوشش و عفاف و حجاب باید حاکم باشد وعفاف و حجاب با اعتقاد و باور افراد پیوند بخورد که لازمه دستیابی به این هدف پیوند خوردن آن با کار فرهنگی است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: