شنبه 05 ژانویه 13 | 10:35

نظر کنگره آمریکا در مورد قدرت اطلاعاتی ایران

مرکز تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره در یکی از بخش‌های این گزارش 64 صفحه‌ای از دستگیری «عبدالمالک ریگی» به عنوان یکی از «موفق‌ترین عملیات وزارت اطلاعات و امنیت ایران» نام برده است.


«مرکز تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره» آمریکا که مسئولیت تهیه گزارش‌های به روز شده و تحلیلی از موضوعات داخلی آمریکا و بین‌المللی را به عهده دارد، در گزارشی که درباره وزارت اطلاعات ایران منتشر کرده سرویس اطلاعاتی ایران را یکی از «بزرگترین و فعالترین سازمان‌های اطلاعاتی خاورمیانه» دانسته است.

این گزارش که شرح مفصلی از تاریخ و ساختار سازمانی وزارت اطلاعات ایران فراهم می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر نزدیک به 30 هزار نفر در دستگاه اطلاعاتی ایران فعالیت می‌کنند.

در گزارش این مرکز تصریح شده «وزارت اطلاعات و امنیت ایران از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای محافظت از انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌کند.»

مرکز تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره در یکی از بخش‌های این گزارش 64 صفحه‌ای از دستگیری «عبدالمالک ریگی» به عنوان یکی از «موفق‌ترین عملیات وزارت اطلاعات و امنیت ایران» نام برده است.

به علاوه، در بخشی با عنوان «رویدادها و موانع تاریخی اصلی» در این گزارش، کشف کودتای موسوم به نوژه در سال 1980 (مصادف با 1358 شمسی) یکی از مهم‌ترین عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران عنوان شده است.

این گزارش افزوده با اینکه ساختار دستگاه اطلاعاتی ایران در آن زمان نوپا بود، مأموران اطلاعاتی ایران کشف کردند که گروهی از افسران سابق هوایی نظام سابق قصد براندازی حکومت اسلامی این کشور را دارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: