سه‌شنبه 08 ژانویه 13 | 12:23

میخواهند سوریه را به سومالی دوم تبدیل كنند

اینها به دنبال جلوگیری از ثبات در سوریه هستند و در نظر دارند كه الگوی سومالی را در این كشور اعمال كنند و سوریه نیز مانند كشور سومالی به كشوری بحران زده و جنگ زده تبدیل شود و قطعا آنها با هر حركت و طرحی كه بخواهد ثبات و امنیت این كشور را تامین كند، به طور جدی مخالفت هستند


محمد صادق كوشكی، كارشناس امور بین الملل با بیان اینكه طرح بشار اسد منصفانه و به نفع مردم سوریه است گفت: جناح مخالف حكومت بشار به دنبال جلوگیری از ثبات و آرامش در سوریه هستند و در نظر دارند كه الگوی كشور بحران زده سومالی را در این كشور پیاده كنند.

وی در باره طرح سه مرحله ای بشار اسد برای پایان دادن به بحران سوریه بیان داشت: طرح پیشنهادی بشار اسد طرح منصفانه ای است و منافع مردم سوریه را در نظر گرفته است و به همین دلیل هم از سوی طرف مقابل یعنی جناح تروریست ها و حامیان آنان به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ یعنی غربی ها و جناح عربی مخالف بشار اسد، هیچكدام با این طرح موافقت نكردند زیرا منافع تروریست ها و حامیان آنها در سوریه با منافع این كشور متضاد است.

وی با بیان این كه اقتدار حكومت بشار اسد ضامن اجرایی طرح وی است ، اظهار داشت: ضمانت اجرای طرح هم در سوریه اقتدار بشار اسد و حاكمیت و ارتش او و پشتیبانی او از سوی مردم سوریه است و در آینده باید ببینم كه این شرط محقق خواهد شد یا خیر. یعنی اگر این شرط محقق بشود در آن زمان ابشار اسد می تواند با استفاده از اقتداری كه دارد، این طرح منصفانه را كه منافع مردم سوریه را در وهله نخست در نظر گرفته است اجرا كند.

كوشكی با اشاره به اینكه مردم سوریه چه برخوردی با طرح بشار اسد دارند، گفت: بخش قابل توجهی از مردم سوریه هر چند كه ممكن است از حاكمیت حزب بعث رضایت نداشته باشند، اما قطعا به دنبال امنیت هستند و وضعیت فعلی را به هیچ عنوان نمی پسندند و به دنبال برون رفت از بحران سوریه و ناامنی هستند و اجرای طرح هایی مانند طرح ایران و طرح بشار اسد در سوریه حداقل امنیت را در درجه اول لحاظ خواهد كرد و قطعا این موضوع مورد نظر اكثریت مردم سوریه است.

این كارشناس امور بین الملل درباره واكنش نیروهای معارض و غربی به طرح بشار اسد، افزود: طرف های حامیان تروریست مشخص هستند كه كشورهایی مانند تركیه، عربستان، قطر، فرانسه ، انگلیس و آمریكا در این جناح قرار دارند. اینها به دنبال جلوگیری از ثبات در سوریه هستند و در نظر دارند كه الگوی سومالی را در این كشور اعمال كنند و سوریه نیز مانند كشور سومالی به كشوری بحران زده و جنگ زده تبدیل شود و قطعا آنها با هر حركت و طرحی كه بخواهد ثبات و امنیت این كشور را تامین كند، به طور جدی مخالفت هستند و در برابر آن كارشكنی می كنند.

وی در پایان اضافه كرد: اگر جناح بشار اسد بتواند اقتدار خود را حفظ كند، بعید به نظر نمی رسد كه این طرح به خوبی اجرایی بشود و در آینده سوریه نقش موثری داشته باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: