چهارشنبه 16 ژانویه 13 | 11:00

وزیر فراری عراق تغییر چهرە داد+عکس

یک مقام پارلمانی اعلام کرد که وزیر دفاع سابق عراق کە از سوی دادگاه‌های این کشور متهم بە فساد مالی است، برای فرار از دست اینترپل، با جراحی پلاستیک تغییر چهره داده است.


«جواد حسناوی» عضو فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق در منطقە کردستان عراق، اعلام کرد: «عبدالقادر محمد جاسم العبیدی» وزیر سابق دفاع عراق، برای فرار از دست پلیس بین الملل، صورت خود را عمل جراحی کردە است.

وی افزود: وزیر دفاع سابق عراق کە فرمان دستگیری وی بە دلیل اختلاس مالی از سوی دادگاە عراق صادر شدە است، چندی پیش، چهره خود را بە دست جراحان پلاستیک سپردە و چهرە خود را بە طور کامل تغییر دادە است.

بە گفتە این مقام عراقی، چهرە کنونی عبیدی بە گونەای تغییر کردە کە شناسایی وی برای پلیس اینترپل کە هم اکنون بە دنبال وی است، زحمت شدە است.

عبدالقادر العبیدی در زمان برعهده داشتن منصب وزارت، به خرید و فروش غیرقانونی اسلحه متهم شد.

او در دوره اول نخست وزیری «نوری المالکی»، منصب وزیر دفاع عراق و همچنین مشاور امنیتی ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت. وی که یک شخصیت نظامی مستقل بود، قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دلیل مخالفت با طرح خروج نیروهای آمریکایی از منصبش کناره‌گیری کرد.

وزیر فراری عراق

وزیر دفاع فراری عراق، هم اکنون بە همراە پسر خود در آمریکا زندگی می‌کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: