یکشنبه 20 ژانویه 13 | 11:07

چرا هند ایران را تحریم نمی‌کند؟

یکی از این راهها را وارد شدن شرکت های هندی درکنسرسیوم هایی با شرکت هایی از روسیه، چین و کویت عنوان کرده است تا از این طریق کار آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا درمتهم کردن کشور یا شرکت خاصی به ارتباط با نقض تحریم ها علیه ایران دشوارتر شود.


تایمز آو ایندیا که به اصلی ترین روزنامه هند مشهور است،روزشنبه نوشت فشار های به هند برای کاهش معاملات با تهران وزارت امور خارجه این کشور را برآن داشته است تا طرحی راآماده سازد که براساس آن به شرکت های هندی درمورد ˈشیوه های خلاقانهˈ تجارت با ایران برای دور زدن تحریم های سازمان ملل و آمریکا توصیه هایی شده است.

این روزنامه در تحلیلی ادامه دادتاکنون این ˈشفاف ترینˈ نشانه ای بوده که در آن دولت هند با وجود تحریم های بین المللی فراگیر علیه ایران،از علاقه خود برای ارتباط تجاری با ایران در زمینه های مختلف از جمله در حوزه انرژی خبر داده است.

یکی از این راهها را وارد شدن شرکت های هندی درکنسرسیوم هایی با شرکت هایی از روسیه، چین و کویت عنوان کرده است تا از این طریق کار آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا درمتهم کردن کشور یا شرکت خاصی به ارتباط با نقض تحریم ها علیه ایران دشوارتر شود.

این روزنامه،تمایل حیاتی و ضروری هند به حفظ روابط تجاری با ایران را ناشی ازنیاز صنایع این کشوربه نفت خام و گاز ایران دانست و خروج شرکت های بین المللی را ازحوزه های نفت و گاز ایران را از سال ۲۰۰۷ موقعیتی برای ورود شرکت های هندی به این حوزه ها خواند.

تایمز آو ایندیا نوشت:چین نیز پس از سخت تر شدن تحریم ها علیه ایران در سال ۲۰۰۷، آگاهانه تصمیم گرفت که حضور خود را در حوزه های نفت و گاز این کشور افزایش دهد.

این روزنامه هندی در بخش دیگری از تحلیل خود اضافه کردبی اعتمادی به برنامه های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیش از پیش خود را در کنگره هندوستان نشان می دهد .

این روزنامه درادامه می افزایدکه روابط عمیق تهران بادهلی نو باتوجه به روابط تاریخی،فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور بسیار روشن به نظر می رسد.

این روزنامه می افزاید هند و ایران مشترکات فرهنگی، اقتصادی و تاریخی بسیار دارند.

این روزنامه نوشت که چاه عمیق بی اعتمادی هند به آمریکا،دهلی نو را به سازماندهی گروهی تحقیقاتی مستقل درهر دو حزب سیاسی این کشور به نام تحقیقات کنگره (CRS) برای بررسی آخرین گزارش های آمریکا علیه ایران واداشته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: