یکشنبه 20 ژانویه 13 | 12:12

چرا بی‌جا در امور داخلی ما دخالت می‌کنید؟

مشاور اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق با اشارە بە اینکە هیچ چیزی نمی‌تواند دلیل مداخلە یک کشور در امور کشور دیگری باشد تاکید کرد: سیاست‌های کنونی دولت ترکیە عامل اصلی ناآرامی منطقە است.


«علی الموسوی» مشاور اطلاع رسانی نخست ویر عراق، اظهار داشت: سیاست‌های غلط دولت اردوغان و وزیر امور خارجە این کشور عامل اصلی ناآرامی در منطقە است.

وی افزود: اردوغان با چراغ سبز برخی کشورهای بزرگ، دخالت‌های بی‌جا و بی‌دلیل خود را در امور کشورهای منطقە و به ویژه عراق و سوریە ماه‌ها است آغاز کردە و همین امر می‌تواند باعث ایجاد ناآرامی در منطقە شود.

مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق ضمن محکوم کردن دخالت حکومت اردوغان در امور داخلی عراق تصریح کرد: دربارە دخالت‌های بی‌جای این کشور، چندین بار از طریق سفارت این کشور در بغداد، بە دولت ترکیە هشدار دادەایم، آن‌ها حق دخالت در امور داخلی عراق و هیچ کشور دیگری را ندارند.

الموسوی سیاست کنونی وزارت امور خارجە ترکیە را خارج از عرف دیپلماتیک دانست و گفت: سیاستی کە اکنون آن‌ها در پیش گرفتەاند، خارج از عرف دیپلماتیک است و از سوی سازمان ملل نیز محکوم است.

وی با اشارە بە اینکە هیچ چیزی نمی‌تواند مبنای دخالت یک کشور خارجی در امور داخلی کشوری دیگر باشد، تاکید کرد: هیچ چیز نمی‌تواند بهانە ترکیە برای دخالت در امور داخلی کشور‌های دیگر باشد، این سیاست منطقە را نا‌آرام می‌کند، همچنیان کە هم اکنون شاهد نا‌آرامی منطقە هستیم.

«احمد داوود اوغلو» وزیر خارجه ترکیه دیروز در ادامە سیاست‌های مداخلە جویانە این کشور ادعا کرد: سیاست هدف قرار دادن شخصیت‌های ملی در عراق که از سوی «نوری مالکی» نخست‌وزیر دنبال می‌شود، موجب بروز بحران تا درجه درگیری‌های مسلحانه شده است.

روابط ترکیه – عراق چندماهی است به دلیل دخالت‌های آنکارا در امور بغداد به تیرگی گرائیده است.

«رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه نیز چندی پیش دولت نوری المالکی را به طائفه‌گری متهم کرده بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: