دوشنبه 21 ژانویه 13 | 13:06

«مرتضوی» تا سه‌شنبه بركنار می‌شود

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس با اشاره به اینکه پرونده مرتضوی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: معاونت پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که سعید مرتضوی تا سه‌شنبه از کار در تامین اجتماعی برکنار می‌شود.


ابوالفضل ابوترابی،عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس، با اشاره به اینکه رسیدگی به آخرین وضعیت پرونده مرتضوی یکی از موارد مطرح شده در کمیسیون بود، گفت: پرونده مرتضوی در کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مورد بررسی و آثار حقوقی ابقاي وی در سمتش مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حضور مرتضوی در سازمان تامين اجتماعي قانوني نیست، افزود: کلیه اقدامات و تصرفات مرتضوی در تامين اجتماعي جرم بوده و فعالیتهای مالی و عزل و نصب‌های انجام شده غیرقانونی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی‌ و قضایی با بیان اینکه مرتضوی تا سه‌شنبه برکنار خواهد شد، تصریح کرد: معاونت پارلمانی وزارت کار اعلام کرده که مرتضوی قطعا تا سه‌شنبه از كار برکنار خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: