یکشنبه 17 فوریه 13 | 12:23

دلایل بد حجابی دختران در تهران

بررسی روابط بین انواع متغیرها با توجه به انواع پوشش زنان و دختران تهرانی در موقعیتهای مختلف نظیر خیابان و مراکز خرید، محل کار، اماکن رسمی، تفریح و مسافرت و نهایتاً مهمانی نشان داد که روابط بین متغیرها بسیار پیچیده است و از یک الگوی یکدست تبعیت نمی کند.


not hijabرئیس مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: نتایج تحقیقی که با عنوان «الگوی اکتشافی سبک های پوششی» در میان یکصد نفر از دختران و زنان تهران به عنوان جامعه آماری انجام شد نشان داد رضایتمندی از جنسیت نقشی تعیین کننده در پوشش بانوان دارد.

محمد تقی حسن زاده با بیان این مطلب گفت: همچنین نگرش به زندگی، نگرش به نظام سیاسی، نگرش به لباس و نگرش به استفاده از رسانه های گروهی خارجی در تعیین نوع و الگوی پوشش زنان و دختران نقش بسزایی ایفا می کند.به گفته تقی زاده، مجموع زنان و دختران بدحجاب در مقایسه با زنان و دختران با پوشش مناسب از نگرش های لذت طلبانه تر برخوردارند و عاقبت گرایی و رابطه با محرم و نامحرم در این گروه از زنان آسان تر از زنان باحجاب است.

وی با بیان اینکه جامعه آماری این تحقیق از زنان و دختران مناطق 20 گانه شهر تهران انتخاب شده اند، تصریح کرد: نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان و دختران بدحجاب موافق با پوشش اسلامی نیستند و همواره از رسانه های خارجی، اینترنت و شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت ورزش و جوانان درباره دلایل جامعه آماری برای گرایش به بی حجابی توضیح داد: متغیرهای مختلفی همچون اختلال شخصیتی و تمایل به خودشیفتگی، دنباله رو بودن، توجه بیش از اندازه به رسانه های خارجی، گرایش اندک مذهبی از جمله دلایل گرایش آنها به سمت بی حجابی است.

به گفته حسن زاده، بررسی روابط بین انواع متغیرها با توجه به انواع پوشش زنان و دختران تهرانی در موقعیتهای مختلف نظیر خیابان و مراکز خرید، محل کار، اماکن رسمی، تفریح و مسافرت و نهایتاً مهمانی نشان داد که روابط بین متغیرها بسیار پیچیده است و از یک الگوی یکدست تبعیت نمی کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: