یکشنبه 17 فوریه 13 | 17:10

احتمال حبس امام صدر در مرز لیبی و چاد

دولت مصر مي‌گويد كه در مرز چاد و ليبي قسمت‌‌هايي وجود دارد كه در اشراف هيچ دولتي نيست. اين منابع اطلاعاتي مي گويند در آنجا چند زندان و بازداشتگاه است كه ممكن است آقاي صدر آنجا باشند.


سید موسی صدرصادق طباطبایی در گفتگویی از احتمال زندانی بودن امام موسی صدر در مرز بین چاد و لیبی خبر داد.

دکتر صادق طباطبایی، خواهر زاده امام موسی صدر، در گفتگو با هفته‌نامه «اتحاد ملی» ضمن اشاره به احتمال به زندانی بودن امام موسی صدر در جایی بین مرز «چاد» و «لیبی»، به معرفی شخصیت امام موسی صدر در لبنان و نفوذ تاثیر وی پرداخت.

در ادامه گزیده‌ای از گفتگوی دکتر صادق طباطبایی را می‌خوانیم:

دولت مصر مي‌گويد كه در مرز چاد و ليبي قسمت‌‌هايي وجود دارد كه در اشراف هيچ دولتي نيست. اين منابع اطلاعاتي مي گويند در آنجا چند زندان و بازداشتگاه است كه ممكن است آقاي صدر آنجا باشند.

اميد مي‌رفت با دستگيري قذافي مشخص شود چه بر سر امام موسي صدر آمده است و ايشان در چه وضعيتي هستند. اما افرادي كه به قذافي نزديك بودند، جرات نمي‌كنند واقعيت موضوع را مطرح كنند؛ مي‌ترسند كه مجرم شناخته شوند ولي افرادي به عنوان مطلع، وجود دارند.

بر اساس اطلاعاتي كه ما داريم، نمي‌توان به قاطعيت گفت كه امام موسي صدر شهيد شده است؛ ضمن اينكه كساني نشانه‌هايي از حيات ايشان در دست دارند.

ماجراي امام موسي صدر آنچنان سري بوده كه كمتر كسي از آن قضيه مطلع است. اظهاراتي شده مبني بر اينكه حدود شش، هفت سال پيش امام موسي صدر زنده بوده و در سال‌هاي اخير جابجا شده است. دولت لبنان هم محكم و سخت پيگير اين موضوع است. قاضي شجاعي هم براي اين كار گمارده شده است.

فكر و انديشه امام موسي صدر در لبنان از جايگاه ويژه اي برخوردار است، بطوريكه هنوز مردم لبنان با پلاكاردهاي «آمال ما سيلي محكمي بر چهره طاغوت‌هاست» سالروز اختفاي ايشان را، در سراسر لبنان گرامي مي‌دارند. موسساتي كه ايشان تاسيس كردند با قدرت بيشتر در حال فعاليت هستند. شيعيان لبنان يك چهارم جمعيت آن كشور را تشكيل مي‌دهند. مسئله امام صدر فقط متعلق به شيعه نبود، مسيحي‌ها هم همان اندازه به ايشان عشق مي‌ورزند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: