چهارشنبه 20 فوریه 13 | 13:25

بدون مراجعه به بانک سکه بخرید

بانک مرکزی احتمالا امسال برنامه پیش فروش سکه را از طریق یک سامانه اینترنتی، از طریق ثبت نام و بدون مراجعه به بانک از طریق دو بانک ملی و تجارت اجرایی خواهد کرد.


پیش فروش سکه در ماه پایانی سال توسط بانک مرکزی از طریق یک سامانه اینترنتی صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی در حال حاضر در حال طراحی چنین سامانه ای است.

بر این اساس، پیش فروش سکه از طریق این سامانه بدون مراجعه به بانک و از طریق ثبت نام انجام خواهد شد، همچنین قرار بود پیش فروش سکه از روز اول اسفندماه جاری انجام شود، اما به هفته آینده موکول شد.

در عین حال احتمالا دو بانک ملی که بانکی دولتی است و بانک تجارت به عنوان یک بانک خصوصی، اجرای برنامه پیش فروش سکه های بانک مرکزی را عهده دار خواهند بود.

همچنین این دو بانک هنوز ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر شرایط پیش فروش، زمان و غیره دریافت نکرده اند و قرار است بانک مرکزی دستورالعملی جدید برای پیش فروش های جدید صادر نماید.

قرار است سکه های پیش فروشی که در زمان ثبت نام یک میلیون تومان به صورت علی الحساب از متقاضیان دریافت می‌شود، با قیمت 18 درصد کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد. به عبارت دیگر، ،سکه ها شش ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است این مسئله بیشتر تامین نیازهای مردم در پایان سال را مدنظر دارد و تعداد این سکه ها نیز به اندازه ای نیست که کسی بخواهد روی ارقام ۵۰ یا ۱۰۰ هزار سکه خریداری کند، در اختیار وی قرار گیرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: