سه‌شنبه 26 فوریه 13 | 10:08

۸۰سالگی مدرسه قصه‌های مجید+عکس

مدرسه قصه‌های مجید که از مدارس قدیمی شهر اصفهان است، حداقل ۸۰ سال قدمت دارد اما به حال خود رها شده است و هیچکس برای آن، کاری انجام نمی‌دهد.


مدرسه شهید حلبیان همان مدرسه‌ای است که بخش‌هایی از سریال قصه‌های مجید در آن فیلمبرداری شده است و مجید کوچولو در آن درس می‌خواند.

این مدرسه یکی از مدارس قدیمی اصفهان است و به گفته محمدحسین سجاد، مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان، حداقل 80 سال قدمت دارد.

اما مدرسه قصه‌های مجید که از مدارس قدیمی شهر اصفهان است، به حال خود رها شده است و هیچکس برای آن، کاری انجام نمی‌دهد.

مدرسه شهید حلبیان

سریال قصه‌های مجید

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در این خصوص می‌گوید: مدرسه شهید حلبیان یکی از مدارس خیلی قدیمی استان اصفهان است و قابلیت‌های خوبی برای حفظ دارد اما به دلیل اینکه مالکیت آن متعلق به آموزش و پرورش نیست، اجازه دخل و تصرف و مرمت آن را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا این مدرسه جزو مدارس استیجاری محسوب می‌شود؟»، می‌افزاید: مدرسه استیجاری نیست چون بابت آن، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنیم؛ این مدرسه مربوط به برخی نهادهاست که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

سجاد ادامه می‌دهد: اگر به لحاظ قانونی مشکلی نباشد، می‌توانیم این مدرسه را مرمت کنیم اما در مالکیت آموزش و پرورش نیست و کسانی که باید متولی این امر باشند، خیلی کار موثری انجام ندارند یا پیگیری نکردند.

وی درباره این مدرسه می‌گوید: این مدرسه حداقل 80 سال قدمت دارد؛ معماری آن، حیاط مرکزی است؛ فضای سبز خوبی دارد و به نوعی از الگوی مدارس قدیمی اصفهان تبعیت می‌کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: