چهارشنبه 27 فوریه 13 | 08:49

آلماتی؛ بازنویسی پیشنهاد بغداد

محمد صدری

نخست اینکه صرف اینکه گروه ۱+۵ پیشنهاد عمیقا نامتوازن بغداد را به گونه‌ای بازنویسی کرده که کاهش برخی تحریم‌ها در آن دیده شده، نشان دهنده این است که راهبرد مقاومت ایران موثر بوده و امریکایی‌ها دریافته‌اند از طریق پیشنهادهایی مانند پیشنهاد بغداد نمی‌توانند به نتیجه برسند.


محمد صدری – شواهد نشان می دهد کشورهای غربی بویژه امریکا به مذاکرات آلماتی به مثابه نقطه شروع یک فرآیند جدید نگاه می کنند.

مهم ترین عاملی که از دید گروه 1+5 مذاکرات آلماتی را به نقطه شروع این فرآیند تبدیل می کند این است که این کشورها ادعا می کنند که برای نخستین بار برخی نگرانی های اصلی ایران را درباره تحریم ها به رسمیت شناخته اند و می خواهند برخی تحریم ها کاهش دهند و در مقابل از ایران چیزی می خواهند که پذیرش یا عدم پذیرش آن نشان می دهد برنامه ایران آنگونه که ادعا می کند صلح آمیز هست یا نه.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم جاستینا پاولاک و فردریک دال از آلماتی که روز دوشنبه 7 اسفند (25 فوریه) منتشر شده از قول منابع غربی گفته است که پیشنهاد آلماتی صرفا تلاشی برای التیام بخشی به برخی از تحریم هایی است که اخیرا اعمال شده است.

گزارش رویترز به گونه ای است که تلویحا تایید می کند پیشنهاد آلماتی چیزی فراتر از لغو تحریم طلاست.

در عین حال المانیتور گزارش داده است که گروه 1+5 در ازای کاهش تحریم طلا، پتروشیمی و برخی تحریم های کوچک بانکی همان درخواست های پیشنهاد بغداد یعنی اتوقف غنی سازی 20 درصد، تعطیلی فردو و انتقال مواد 20 درصد به ابیرون را درخواست کرده است.

پیشنهادی که اگر صحیح باشد عمیقا نامتناسب است.

درباره گزارش و گزارش های دیگری از این دست که در روزهای اخیر از جانب منابع غربی منتشر شده دو مسئله مهم وجود دارد.

نخست اینکه صرف اینکه گروه 1+5 پیشنهاد عمیقا نامتوازن بغداد را به گونه ای بازنویسی کرده که کاهش برخی تحریم ها در آن دیده شده، نشان دهنده این است که راهبرد مقاومت ایران موثر بوده و امریکایی ها دریافته اند از طریق پیشنهادهایی مانند پیشنهاد بغداد نمی توانند به نتیجه برسند.

بنابراین اصل بازنویسی پیشنهاد بغداد و حرکت از یک پیشنهاد جامع و چند گامی به سمت یک پیشنهاد تاکتیکی یک گامی موفقیتی برای ایران است.

اما مسئله دوم که مهم تر است این است که گروه 1+5 در این پیشنهاد در ازای آنچه ارائه می کند چه چیزی خواهد خواست. در اینجاست که موضوع بسیار کلیدی توازن داده و ستانده وهم وزنی آنها مطرح می شود. حتی اگر پیشنهاد گروه 1+5 پیشنهاد بررسی هم باشد، در صورتی که ما به ازای درخواست شده در آن نا متناسب و زیاده خواهانه باشد، در این صورت شانسی برای موافقیت نخواهد داشت.

مسئله ما به ازا، مهم ترین موضوعی بود که پیشنهاد بغداد را به شکست کشاند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: