جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۰ اسفند ۹۱ | ۲۲:۵۹

فهرست 187 فانونی که منسوخه اعلام شد

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای،‌ رسماً قوانین منسوخ شده در بازه زمانی 57/11/23 تا 90/12/29 را منتشر کرد.


مجلسمعاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای،‌ رسماً قوانین منسوخ شده در بازه زمانی 57/11/23 تا 90/12/29 را منتشر کرد. این قوانین به شرح ذیل منتشر می‌شود:

1- لایحه شمول ماده 84 و 80 قانون استخدام کشور درباره کارمندان وزارتخا‌نه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کار افتاده گردیده‌اند و یا به درجه شهادت رسیده‌اند مصوب 1357/12/12

2- لایحه قانونی انجام هزینه‌های کشور در سه ماهه اول 1358 مصوب 1358/1/12

3- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غضب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستان‌ها ون منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در نحدوده و خارج از محدوده شهرها و روستانها مصوب 1358/1/14

4- لایحه قانون القاء ماده 6 قانون ساختمان شاهراه تهران – کرج مصوب تیرماه 1344 و آئین‌نامه مربوط مصوب 1358/1/21

5- لایحه قانون مربوط به تبصره الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه اکتشاف معادن (مصوب 133645) مصوب 1358/1/22

6- لایحه قانون اصلاح مالیات حقوق مصوب 1358/1/28

7- تصویب نامه قانونی راجع به تعیین مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره موسسات و شرکتها مصوب 1358/1/29

8- انحلال هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان و تفویض کلیه وظایف هیات امنای صندوق مزبور به هیات جانشینی هیات‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و شوراهای اجرایی مصوب 1358/2/10

9- لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358/2/18

10 – اجازه پرداخت اعتبارات طرح‌های خاص ناحیه‌ای راه‌های روستایی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358/2/18

11- لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب 1350/4/7) مصوب 1358/2/31

12- لایحه قانون اصلاح تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و القاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب 1358/7/1

13- لایحه قانونی اتنزاع سازمان نقشه‌برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوبه 1358/3/24

14- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید‌نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/4/7

15- اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب 1358/3/24

16- لایحه قانون اصلاح ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1358/4/20

17 – لایحه قانونی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های ضروری و جاری و سرمایه‌گذاری ثابت تیرماه 1358 از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مصوب 1358/4/20

18 – لایحه قانونی مربوط به اجازه هزینه طرح‌های عمرانی در سال 1358 مصوب 1358/4/24

19 – لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358/5/25

20- لایحه قانونی اصلاح ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (مصوب 1350/4/149 مصوبه 1358/6/8

21- لایحه قانونی اصلاح جدول شماره (2) ماده یک حقوق و مزایای پرسنل نیروهای انتظامی مصوبه 1358/6/13

22- لایحه قانون اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 1358/6/15

23 – تامین اعتبار برای اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های جهاد سازندگی از محل اعتبار هزینه‌های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها مصوب 1358/7/5

24 – لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8

25 – لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1358/7/17

26 – لایحه قانونی اصلاح قانو ناستخدام قضات مصوب 1358/81

27 – لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/8/1

28 – ایین‌نامه مصرف اعتبارات به تقویت بنیه دفاعی کشور و بازپرداخت اقساط اصل و بهره وام‌های وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29

29 – لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29

30- لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن (مصوب 1336/2/21) مصوبه 1358/9/6

31 – لایحه قانون الحاق یک تبصره به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1358/9/17

32- لایحه قانونی اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1358/9/28

33- لایحه قانونی راجع به واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 1358/9/28

34- لایحه قانون اخذ عوارض از وسایل نقلیه جاده‌ای مسافری و باری خارجی مصوب 1358/10/12

35- لایحه قانونی راجع به اجاره اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1358/10/22

36- لایحه قانونی راجع به الحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمرکی صوب 1358/10/22

37 – لایحه قانونی راجع به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 145 قلم لوازم یدکی خریداری شده وزارت پست و تلگراف و تلفن از شرکت R.C.A مصوب 1358/10/26

38 – لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358/11/1

39 – لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 51 قانون گمرکی (مصوب خردادماه 1350) مصوب 1358/11/3

40- لایحه قانونی راجع به اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمع‌های مسکونی نیمه تمام مصوب 1358/11/6

41 – لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنجسال به دهسال و تغییرات آن مصوب 1358/11/6

42- لایحه قانونی راجع به در اختیار قراردادن کلیه وسایط نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌های وابسته به دولت به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب 1358/11/10

43 – لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماته 38 قانون امور گمرکی از پنجسال به ده سال و تغییرات آن مصوب6/11/1358

44- لایحه قانونی راجع به اجازه فروش چهل دستگاه اتومبیل پژو تخصیص وجوه حاصله جهت خرید تعدادی اتومبیل صحرایی برای سازمان‌های تابعه وزارت کشور مصوب 1358/11/27

45 – لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی (مصوب 1358/7/17) مصوب 1358/12/11

46- لایحه قانونی اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351 مصوب 1358/12/4

47 – لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358/6/25) مصوب 1358/12811

48 – لایحه قانونی راجع به تایید عمل دولت در مورد انحلال هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان و تفویض وظایف هیات امنای صندوق مزبور به هیات جانشین هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و شوراهای اجرایی موب 1358/12/18

49 – لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای تا مبلغ یک میلیارد ریال وام به شرکت چاپ و نشر برای چاپ کتب درسی سال تحصیلی 1359 – 1360 مصوب 1358/12/25

50 – لایحه قانون اصلاح لایحه قانون انتزاع سازمان نقشه‌رداری از وزارت دفاع ملی و ا لحاق آن به سازمان برنامه بو بودجه مصوب 1358/12/25

51 – لایحه قانونی اجازه انجام هزینه‌‌های کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1359 مصوب 1359/1/7

52 – لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن مصوب 1359/1/9

53 – لایحه قانون راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن مصوب 1359/1/20

54- لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه‌های مربوط به معامله خانه‌هایی که توسط «مرکز طرح استفاده از خانه‌های خالی» انجام پذیرد مصوب 1359/1/20

55- لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده‌اند مصوب 1359/2/6

56 – لایحه قانون مربوط به ضبط اسکناس‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مصوب 1359/2/17

57 – لایحه قانونی راجع به واگذاری شعبه سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا و شهرستان به استانداردها مصوب 1359/2/17

58- لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 1359/3/3

59 – لایحه قانونی تامین اعتبار مورد نیاز کمک به مخترعین مصوب 1358/3/10

60- لایحه قانونی راجع به مجازات مقامات و مسئولانی که برخلاف قوانین و مقررات استخدامی وجوه عمومی را به کارکنان پرداخت می‌کنند مصوب 1358/3/14

61- لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (طرح سوم) مصوب 1358/3/17

62- لایحه قانون متمم لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب 1359/3/29

63- لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359/3/28

64- لایحه قانونی راجع به دریافت وام جهت احداث و تجهیز مدارس مصوب 1358/3/31

65- لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ذیل ماده 135 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1359/3/31

66- لایحه قانونی راجع به طرح‌های عمراین اضطراری و فوری جدید موب 1359/4/8

67 – لایحه قانونی راجع به آیین‌نامه اجرایی دفتر معاملات مسکن و تغییر نام «دفتر طرح استفاده از خانه‌های خالی» به «دفتر معاملات مسکن» مصوبه 1359/4/11

68 – قانون نظام صنفی کشور مصوب 1358/4/13

69 – لایحه قاون اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه‌های مربوط به معامله خانه‌هایی که توسط دفتر معاملات مسکن صورت می‌پذیرد مصوب 1359/4/21

70 – لایحه قانونی راجع به نحوه بهره‌برداری از معاون مصوب 1359/4/23

71 – لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1359/4/23

72 – لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 1359/4/23

73 – لایحه قانونی راجع به مهلت‌های مرور زمان مطالبه کسر و اضافه دریافتی موضوع ماده 16 قانون امور گمرکی و مرور زمان ترخیص کالا موضوع لایحه قانونی تفسیر ماده مذکور مصوب 1359/4/23

74- لایحه قانونی راجع به هزینه‌های اضطراری عشایری مصوب 1359/4/25

75- لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناس‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند مصوب 1359/4/25

76- لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 1359/4/25

77- لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمان ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج یا در داخل کشور ضبط می‌گردد مصوب 1359/4/25

78- لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت استادان دانشکده‌های پزشکی و داندانپزشکی و شاغلان رشته‌های وابسته مصوب 1359/4/25

79- لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه مصوب 1359/4/25

80- قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب 1359/11/26

81- قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنج سال به ده‌ سال و تغییرات آن مصوب 1359/11/28

82- قانون تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات و تشکیلات اداری دیوان مزبور مصوب 1359/12/26

83- قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی (مصویب 1359/12/17) مصوب 1360/4/14

84 – قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1360/5/4

85- قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1360/8/7

86- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4

87- قانون اصلاح بند «ج» لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360/12/9

88- آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1361/3/23

89- قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه‌های سازمان مصوب 1358/7/17 شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1361/4/3

90- قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 135 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1361/4/6

91- قانون الحاق یک تبصره به ماده 152 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1361/5/27

92- قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11

93- آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 1361/11/14

94- قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361/11/24

95- قانون راجع به اصلاح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1362/1/14

96- قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1362/2/13

97- قانون رفع نقایص و تکمیل آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/2/18

98- قانون راجع به انگشت‌ نگاری مصوب 1362/2/27

99- قانون معادن مصوب 1362/3/1

100- قانون راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین‌ اجتماعی مصوب 1362/3/26

101- قانون اصلاح مواد 10 و 11 آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/3/26

102- قانون راجع به اصلاح تبصره ذیل ردیف 48/01 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1362/7/10

103- قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات مصوب 1363/3/3

104- قانون اصلاح ماده 42 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1363/8/17

105- قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی مصوب 1363/8/29

106- قانون اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1363/11/11

107- قانون الحاقیه ماده 268 آیین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 1364/2/18

108- قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شورای اسلامی مصوب 1364/3/26

109- قانون اصلاح ماده 69 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی مصوب1364/7/14

110- قانون تاسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 1364/7/18

111- قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب 1364/8/19

112- قانون اصلاح ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی مصوب 1364/9/14)

113- قانون اصلاح ماده 89 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/1/17

114- قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365/5/7

115- قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 62/3/22 مصوب 1366/6/29

116- قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب مهرماه 1363 مجلس شورای اسلامی) مصوب 1366/8/3

117- قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهداء، معلولین، اسرا، مفقودالاثرها از خدمات وظیفه عمومی مصوب 1366/9/24

118- قانون اصلاح مواد 124-125-129 و 132 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366/10/27

119- قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367/7/14

120- قانون اجازه اخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه‌های علمی آزاد مصوب 1367/9/1

121- قانون اصلاح ماده 56 قانون نظام صنفی مصوب 1367/9/20

122- قانون اصلاح ماده 43 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1367/9/23

123- قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13594/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی مصوب 1368/2/31

124- قانون اصلاح ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/4/20

125- قانون اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حذف موادی از آن مصوب 1368/5/26

126- قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1368/7/5

127- قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 1368/12/13

128- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب 1369/9/27

129- قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب1369/9/27

130- قانون اصلاح بند 1 ماده 18 گذرنامه مصوب 1351/12/10 مصوب 1370/5/23

131- قانون اصلاح ماده 129 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/7/21

132- تفسیر قانونی ماده 35 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1370/9/13

133- قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 106 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/10/3

134- قانون اصلاح ماده 35 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1371/3/26

135- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/18

136- قانون اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1371/9/22

137- قانون حذف تبصره (1) فصل (30) جدول تعرفه گمرکی و ارجاع اختلافات موضوع این تبصره به مرجع مذکور در ماده 51 قانون گمرکی و اصلاح ماده مزبور مصوب 1371/10/23

138- قانون حذف تبصره 2 ماده 149 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1371/12/9

139- قانون اصلاح ماده 72 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1372/5/20

140- قانون تغییر کمیسیون امور اقتصادی و داریی موضوع بند 4 ماده 42 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1372/7/6

141- قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب 1372/7/7

142- قانون اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1372/9/23

143- قانون نحوه مجازات اشخاصی که امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز مصوب 1372/11/24

144- قانون الحاق یک تبصره به ماده 146 و یک تبصره به ماده 148 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1373/2/4

145- قانون الحاق یک تبصره به ماده 74 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1373/10/11

146- قانون اصلاح ماده 100 آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 1374/4/25

147- قانون اصلاح تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوب 1368/2/31) مصوب 1374/6/26

148- قانون اصلاح ماده 106 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب1374/7/19

149- قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم (مصوب 1371) مصوب 1374/9/12

150- قانون اصلاح قسمت اخیر ماده واحده قانون حذف تبصره (1) فصل (30) جدول تعرفه گمرکی و ارجاع اختلافات موضوع این تبصره به مرجع مذکور در ماده (51) قانون امور گمرکی و اصلاح ماده مزبور مصوب 1374/10/10

151- قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 1375/5/7

152- قانون الحاق یک تبصره به ماده (42) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1375/9/14

153- قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12

154- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17

155- قانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1376/3/20

156- قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376/5/21

157- قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه‌ایمنی مصوب 1376/11/26

158- قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهداء، معلولین، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1366 مصوب 1377/6/29

159- قانون الحاق ماده (6 مکرر) به اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1363- مصوب 1377/5/19

160- قانون اصلاح ماده (221) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1377/9/18

161- قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مصوب 1378/8/18

162- قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1378/8/18

163- قانون الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون تشکیل‌ شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1379/2/21

164- قانون الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1379/3/1

165- قانون اصلاح امور گمرکی مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها مصوب 1389/8/11

166- قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1379/8/11

167- قانون اختصاصی دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمرانی و آبادانی مناطق نفت‌خیز مصوب 1379/9/27

168- قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1380/12/14

169- قانون الحاق سه تبصره به ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1380/12/21

170- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی [قانون تجمیع عوارض] مصوب 1381/10/22

171 – قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382/12/17

172 – قانون هیات منصفه مصوب 1382/12/24

173 – قانون اصلاح ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصوب 1383/1/19

174 – قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مصوب 1386/3/29

175 – قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی – مصوب 1350 و ماده 295 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 مصوب 1378/11/6

176 – قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 1389/12/10

177- قانون راجع به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا مصوب 17/12/1337

178- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350

179- آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351

180- قانون اصلاح جدول منضم به قانون امور گمرکی مصوب سی‌ام خردادماه 1350 مصوب 13/5/1353

181- قانون اصلاح قانون امور گمرکی مصوب 16/5/1353

182- قانون الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپایی مصوب 14/11/54

183- قانون اصلاح تبصره ذیل فصل 72 جدول تعرفه گمرکی منضم به قانون امور گمرکی مصوب 16/12/1355

184- قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی مصوب 8/3/1356

185- قانون شورای داوری مصوب 21/3/1356

186- قانون اصلاح تبصره 2 ماده 22 و ماده 24 قانون امور گمرکی و تبصره های ان مصوب 2/8/1357

187- آئین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب مصوب 15/11/1356

انتهای پیام/

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: