چهارشنبه 06 مارس 13 | 10:21

بانک‌ها تعداد شعب خود را کاهش می‌دهند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد.


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد.

بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکتهای حقوقی و … و واگذاری دارائی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده اند.

این گزارش می‌افزاید: در سال 1392 بجز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.

بدیهی است اداره سازمان و روشهای بانکها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر 6 ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: