جمعه 03 سپتامبر 10 | 16:43

دختر اتريشي با مشاهده رفتار جانبازان ايراني به اسلام گرويد

هميشه ابعاد عاطفي و مهرآميز يك دين يا آيين جاذبه زيادي براي معطوف نمودن دل ها به سوي خود دارا هستند. حال اگر اين عواطف در رفتار و شخصيت پيروان يك آيين مجسّم شوند، مي توانند بهترين زمينه را براي جذب افراد به سوي آن آيين فراهم نمايند.


زنان تازه مسلمان جذابيتهايي را كه در دين اسلام و خاصه مكتب شيعه وجود دارد به عنوان عامل اصلي تغيير زندگيشان مي دانند.

كلارا لانتسل (زينب لانتسل) زن تازه مسلمان اتريشي در اين باره اظهار داشت:مذهب تشيع جاذبه هاي بسياري دارد، ولي شايد بتوانم در اين ميان، به دو محور اصلي كه براي شخصِ من، بسيار زيبا و دوست داشتني و مهم بوده اند، اشاره نمايم: يكي از اين جاذبه ها، كه در خاطرات دوران كودكي من نيز ريشه دارد، حضور با بركت جان بازان شيعه اي بود كه براي معالجه به اتريش مي آمدند و بنا به مناسبت هايي، ما مي توانستيم در ارتباط نزديك با ايشان قرار بگيريم و جاذبه هاي روحي و رفتاري ايشان را درك نماييم. بعضي از جانبازان در طول جنگ، با وجود اينكه خيلي هاشان نه دست داشتند و نه پا و صورت هايشان به خاطر گازهاي شيميايي غيرقابل تشخيص بودند، ولي از روحيه بسيار شادي برخوردار بودند و با ما بچه ها شوخي مي كردند.

رفتار آن ها به گونه اي بود كه تأثير عميقي بر ما مي گذاشت. به طور كلي، هميشه ابعاد عاطفي و مهرآميز يك دين يا آيين جاذبه زيادي براي معطوف نمودن دل ها به سوي خود دارا هستند. حال اگر اين عواطف در رفتار و شخصيت پيروان يك آيين مجسّم شوند، مي توانند بهترين زمينه را براي جذب افراد به سوي آن آيين فراهم نمايند.

لانتسل، وجود شريعت محكم را در اين آيين عامل انتخاب تشيع دانسته و در گفتگو با بانوان شيعه گفت: نكته ديگري كه در آيين تشيع براي شخص من جالب بود، وجود شريعت محكم در اين آيين است. مراد من از “شريعت ” همان دستورالعمل هاي ظاهري اين مذهب است كه براي همه عرصه هاي عمل مكلّفان، احكامي را پيش بيني كرده است.

وي با اشاره به آن چه به عنوان دين مسيحيت در حال حاضر وجود دارد گفت:به نظر من، يكي از دلايلي كه موجب شده است دين مسيحيت براي مردم و جوانان جذّابيت هاي خود را از دست بدهد، اين است كه از ستون فقرات محكمي برخوردار نيست؛ زيرا احكام آن چارچوب خاصي ندارند و هر كس مطالب آن را به گونه اي تفسير مي كند. براي مثال، از روزه اي كه در مسيحيت وجود دارد، تعريف هاي مختلفي در دست است، بعضي آن را به صورتي سخت تر از روزه هاي اسلام مطرح مي كنند، و بعضي مي گويند: براي تحقق روزه، فقط نبايد گوشت خورد يا فقط نبايد شيريني خورد و امثال اين مطالب. نماز هم در مسيحيت اختياري است و مراسم روز يكشنبه هم اجباري نيست.

لانتسل در ادامه اظهار داشت:به نظر من، وقتي انسان مي خواهد به هدف والايي برسد، بايد تلاش بيشتري بكند و دستورالعمل هاي بيشتري انجام دهد. همان گونه كه يك ورزش كار براي كسب مدال تلاش مي كند و حاضر است براي رسيدن به پيروزي، هر دستوري را انجام دهد. در هر حال، براي رسيدن به معنويت، انجام حداقلي از امور لازم است تا نتيجه حاصل شود، و اين حداقل فرايض، ستون فقرات دين است كه دين بدون آن ها كم كم فرومي پاشد، و مسيحيت در غرب هم اكنون دچار چنين سرنوشتي شده است. ديني را كه اناجيل و متون مقدّس كنوني مسيحيت ارائه مي دهند بيشتر مطالبي نظري هستند و در دين مسيحيت، دستورالعمل هاي جزئي و دقيقي براي چگونه زيستن وجود ندارند.

زينب (كلارا)لانتسل با اشاره به نگاه مسيحيت فعلي به خانواده گفت:يك مسيحي مؤمن اگر بخواهد به جاي دِير و كليسا در اجتماع و خانواده زندگي كند با مشكلات خاصي روبه روست؛ زيرا نگاه اين دين به اصل زندگي متأهّلي و روابط زناشويي مثبت نيست و تأكيد مسيحيت بيشتر بر تجرّد و انزواست. اگر يك مسيحي بخواهد براي درس خواندن و تحصيل مسافرت كند و يا در مقام تربيت فرزند واقع شود و يا در ساير عرصه هاي عملي زندگي قرار گيرد، در آموزه ها و گزاره هاي درون ديني متون مقدّس مسيحيت، نمي تواند احكام عملي خاصي راجع به دقايق اين امور به دست آورد.ولي در آيين تشيع، اين ويژگي منحصر به فرد وجود دارد كه به صورتي بسيار دقيق، درباره همه مسائل و حيطه هاي جزئي زندگي انسان احكامي وارد شده اند. البته ناگفته نماند كه اين دستورالعمل ها واجب نيستند و هر كس بنا به ميزان انگيزه و شوق خود، مختار است آن ها را انجام دهد اما براي همه ابعاد انديشه و عمل، پيشنهاداتي وجود دارند. براي مثال، حتي براي نحوه انديشيدن، كه اكنون به عنوان “تكنولوژي فكر ” مطرح است و تازه علميت آن در علم روان شناسي كشف شده، دستورالعمل هاي ويژه و مدوّني در شريعت مستغني تشيع وجود دارند. شايد بتوان ادعا كرد كه اين نكته از ويژگي هاي منحصر به فرد تشيع است و حتي ساير مذاهبِ درون ديني اسلام به خاطر اكتفا نمودن به سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله و محروميت از سنّت معصومان عليهم السلام ، واجد چنين شريعت غني و گسترده اي نيستند. مسلّم است آييني كه مي تواند در تمامي لحظه هاي زندگي عملي انسان حضور داشته باشد و با عقل و منطق هماهنگ باشد، جلوي احساس تنهايي و پوچي انسان را در دنيا مي گيرد. ناگفته نماند كه اين احساس و بخصوص بي تفاوتي نسبت به همه چيز، در بين جوانان اتريشي خيلي زياد است.

اين بانوي تازه مسلمان اروپايي در ادامه افزود:اگر در اناجيل و متون ديني مسيحيت بر مهرورزي و گذشت تأكيد مي شود، قالب دقيق چگونگي اين توصيه ها بيان نمي گردد و افراد ممكن است در مرحله عمل و اجراي اين توصيه ها به جهالت دچار شوند. در اتريش، فرق ظاهري يك كاتوليك معتقد با يك شهروند غيرمعتقد، به حضور او در كليسا در روز يكشنبه و يا بعضي مواقع ديگر است و نمي توان در عمل، فرق چنداني بين ايشان گذاشت. ولي مطلبي كه حايز اهميت است اين است كه اگر يك فرد شيعه به صورت بسيار جدّي اهل عمل به همه دستورات ديني، اعم از واجب و مستحب و مكروه و حرام باشد، حتي در بيشتر اعمال روزمرّه و عادي زندگي خود نيز مي تواند به صورتي متفاوت عمل كند و حتي اگر بخواهد و انگيزه داشته باشد، براي نحوه غذا خوردن و توفيق بيشتر در استفاده از امكانات نيز چندين دستورالعمل وجود دارند.

زينب لانتسل در پايان گفت: در غرب، عمل كردن به شريعتي كه در جاي جاي زندگي روزمرّه حضور دارد دشوار است، ولي در اين دشواري ها، حضور خداوند تجربه مي شود و حس تقرّب و ارتباط و محبت به او در عمل ظاهر مي گردد. در شريعت مقدّس علوي و محمّدي صلي الله عليه و آله ، حركت به سوي كمال و معنويت با بجاي آوردن احكام شرع و عبوديت آغاز مي شود و “عمل به شريعت ” نقطه آغاز سير و سلوك عارفانه است. در مذهب تشيع، هرچند اركان مسلماني “محبت و معرفت به خدا و پيامبر و فاطمه زهرا و دوازده معصوم عليهم السلام ” هستند، ولي شريعت و التزام به آن سبب مي شود كه يك شيعه به درجات اخلاص و معرفت نايل آيد. بنابراين، در عرفان شيعي، به دست آوردن “حقيقت ” از “عمل به شريعت ” جدا نيست. به همين دليل، بعضي از محققان “شريعت ” و “طريقت ” و “حقيقت ” را لايه هاي اين دين مي دانند. در مذهب تشيع، محبت به خدا و محمّد و آل محمد عليهم السلام از راه اجراي اعمال شرع تعريف مي شود و انسان بدون بجاي آوردن فرايض و مستحبات فقه شيعي نمي تواند در وادي محبت و اعتقاد و ايمان و عرفان، ثابت قدم بماند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.