دوشنبه 08 آوریل 13 | 18:22

دفتر تحریرهای ایام با طرح‌های جدید منتشر شد

دفاتر تحریر ایام با طرح‌های جدید منتشر شد. تصاویری از شهدای انقلاب اسلامی و شهدای پیشرفت علمی کشور و همین‌طور برخی دستاورد‌های علمی جمهوری اسلامی از جمله طرح‌های این دفتر‌ها می‌باشد.


به گزارش تریبون مستضعفین دفاتر تحریر ایام با طرح‌های جدید منتشر شد. تصاویری از شهدای انقلاب اسلامی و شهدای پیشرفت علمی کشور و همین‌طور برخی دستاورد‌های علمی جمهوری اسلامی از جمله طرح‌های این دفتر‌ها می‌باشد.
برای تهیه محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می‌توانید با شماره 88960477 تماس بگیرید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: