جمعه 12 آوریل 13 | 13:59

تاسیس «دریم۳» در مقابله با شبکه‌های موهن

این شبکه را «ابراهیم عیسی» اداره خواهد و خود او نیز در برنامه‌های آن که هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی اجرا خواهد داشت.


دریم

مرکز مجموعه شبکه‌های خصوصی «دریم» مصر اعلام کرد قصد دارد شبکه جدیدی را با اهداف دینی تاسیس کند.

بنابر این گزارش، این مرکز اعلام کرد که «دریم 3» را با هدف مقابله با شبکه‌های تندروی دینی و نشر اندیشه میانه‌روی دینی تاسیس خواهد کرد.

این شبکه را «ابراهیم عیسی» اداره خواهد و خود او نیز در برنامه‌های آن که هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی اجرا خواهد داشت.

بنابر این گزارش مرکز مجموعه شبکه‌های «دریم» که در سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه بوده است قصد دارد مخاطبان از دست رفته خود را باز یابد.

 پس از انقلاب مصر و با حضور جریان‌های تندروی سلفی و وهابی در این کشور، شبکه‌های ماهواره‌ای متعددی با نگاهی وهابی و افراطی با حمایت عربستان تاسیس شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: