دوشنبه 15 آوریل 13 | 17:49

باید فقه سینما طراحی و تدوین شود

امروز در داخل کشور با عناصر فیلم سازی رو به رو هستیم که نه تنها دغدغه دینی ندارند بلکه خودشان هم ارتباطی با دین ندارند، در حوزه سینما معدود هنرمندانی هستند که پیشانی شان به مهر بخورد و عمده سینما دست اغیار است.


جمال شورجه  اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی خیلی سعی کردیم تکلیف خود را در حوزه سینما ادا کنیم، اما مشکلات بسیاری از لحاظ تئوری، نظری و عملیاتی در این عرصه وجود دارد.

شورجه

وی بیان داشت: امروز نوک پیکان رسانه های داخل و خارج به سمت سینما است، کوچکترین مشکلی در سینما وجود داشته باشد رسانه های داخل نسبت به آن نقد ها را شروع می کنند و رسانه های خارج از آن بر علیه انقلاب اسلامی استفاده می کنند.

باید فقه سینما طراحی و تدوین شود

شورجه با اشاره به این که امروز تاثیرگذاری سینما در القای پیام به مخاطب و تبلیغ بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: در ساخت یک اثر سینمایی منطبق بر ارزش های اسلامی حساسیت ها، ظرافت ها و نکات بسیاری وجود دارد که می بایست در این راستا فقه سینما تدوین شود.

وی تاکید کرد: گاهی در یک فیلم ارزشی ممکن است تعاملات احساسی بین 2 نامحرم وجود داشته باشد که از نظر فقهی باید مشخص شود حد و مرز این تعامل باید در چه حدی باشد و در این رابطه نیازمند طراحی فقه سینما هستیم.

تعداد کمی از هنرمندان سینما پیشانی به مهر می گذارند

شورجه عنوان کرد: امروز در داخل کشور با عناصر فیلم سازی رو به رو هستیم که نه تنها دغدغه دینی ندارند بلکه خودشان هم ارتباطی با دین ندارند، در حوزه سینما معدود هنرمندانی هستند که پیشانی شان به مهر بخورد و عمده سینما دست اغیار است.

بعد از انقلاب سینماگر متعهد تربیت نکرده ایم

این کارگردان برجسته کشور با بیان این که در عرصه هنر تا خود هنرمند دغدغه دینی نداشته باشد نمی تواند یک اثر ارزشی و دینی خلق کند، ابراز داشت: بزرگترین مشکل ما این است که پس از انقلاب تا کنون هنرمند متعهد و دغدغه مند تربیت نکرده ایم.

لزوم ورود حوزه های علمیه به عرصه سینما

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی برد سینما در انتقال مفاهیم و پیام، لازم است حوزه های علمیه در عرصه نمایشی به صورت جدی ورود و حضور پیدا کنند و در غیر این صورت در این حوزه راه به جایی نخواهیم برد.

شورجه تصریح کرد: در حالی که ابزار قدرت های استکباری دنیا برای تبلیغات، استفاده از صنعت سینما و هنرهای نمایشی است، اگر در این زمینه غفلت کنیم در تبلیغ ارزش ها و مفاهیم عمیق معارف اسلامی حرکتی لاک پشتی خواهیم داشت.

کرسی های سینمایی در نهادهای حوزوی تشکیل شود

وی بیان داشت: امروز لازم است کرسی های سینما در دانشگاه هایی مانند امام صادق(ع) و نهادها و موسسات حوزوی مانند موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) شکل بگیرد و در این زمینه فعالیت شود.

وی یادآور شد: احساس می کنم روحانیت از ورود به هنرهای نمایشی واهمه دارند، ولی تنها راه طیب و طاهر شدن این هنر و ابزار تبلیغی ورود حوزه علمیه به شکل جدی و حوزویانی که به هنر علاقه دارند در این عرصه است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: