شنبه 04 می 13 | 13:50

بن کارت‌های دانشجویی به نمایشگاه نمی‌رسد

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به عدم پرداخت بودجه بن کارت‌های دانشجویی گفت: بن کارت‌های کتاب دانشجویی به نمایشگاه کتاب نمی‌رسد.


خواجه سروریخواجه سروی، درباره بن کارت های کتاب دانشجویی گفت: به دلیل محدودیت بودجه امسال، هنوز بودجه بن کارت های دانشجویی به معاونت فرهنگی پرداخت نشده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: بر اساس مصوبه قرار بود که 400 میلیون تومان بن کتاب دانشجویی با همکاری وزارت ارشاد و وزارت علوم بین دانشجویان و فعالین فرهنگی دانشگاهها برای بیست و ششمین نمایشگاه کتاب توزیع شود اما هنوز این مبلغ بودجه اختصاص پیدا نکرده است.

وی افزود: تلاش ما این است که این بن کارت ها به نمایشگاه کتاب برسد تا هفته آینده نیز پیگیری جدی می کنیم، اما فکر نمی کنم به نمایشگاه برسد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: