سه‌شنبه 07 می 13 | 12:20

ضعف‌های دولت دهم مانع «نه» گفتن به هاشمی نیست

محمد علیزاده

حماسه‌ی سیاسی امسال زمانی محقق خواهد شد که آقای هاشمی نه تنها به عنوان نماد ارتجاع بلکه نماد اصلی توسعه‌ی غربی و لیبرالیستی و مروج سازشکاری به عرصه‌ی انتخابات حاضر شده و با وجود اینکه ضعف‌های موجود در دولت نمایان شده توسط مردم با رای قاطع «نه به ارتجاع» مواجه شود تا مشخص شود که مردم ما دل در گرو آرمانهای انقلاب بسته اند و با هیچ‌ فرد و گروهی خارج از این آرمانها سر دوستی نخواهند داشت


تریبون مستضعفین- محمد علیزاده

چندی است که از زبان اطرافیان آقای هاشمی می‌شنویم که حماسه‌ی سیاسی در این سال فقط با حضور آیت الله در انتخابات محقق می‌شود به همین مناسبت لازم است نکاتی چند در تایید این گزاره ارائه کنیم.

هاشمی رفسنجانی

1. واژه‌ی حماسه‌، زمانی مطرح می‌شود که بروز و ظهور مشخصی از شجاعت و غیرت و جانفشانی‌ در عرصه‌ای وجود داشته باشد و انسان را به تحسین و حماسه‌سرایی وادارد. به همین نسبت وقتی گفته می‌شود حماسه‌ی سیاسی، بدین معنی است که حضور و شعوری در عرصه‌ي سیاسی محقق شود که در راستای آرمانهای انقلاب پیشرفتی عظیم حاصل نماید و جهانیان را به تحسین وادارد.

2. آیت ا… هاشمی هرچند به عنوان یکی از عناصر اصلی مبارزه و شروع انقلاب اسلامی قلمداد می‌شوند ولی با گذشت زمان در نظر و عمل نسبت به آرمانهای امام و انقلاب انحراف پیدا کرده و گویا تمایلی بر پیشبرد این آرمانها ندارند. این ادعا چنان واضح است که نیازی به آوردن دلیل و گواه نیست و همه‌ی مردم انقلابی ما در اقصی نقاط ایران و شهرهای کوچک و بزرگ بر این امر واقف می‌باشند.

3. نگاه آقای هاشمی این است که عدم موفقیت ایشان در انتخابات84 در کنار نامزدی بود که اسطوره گونه با املای نانوشته به رقابت با وی پرداخته بود و همچنین عدم موفقیت نامزد مورد حمایت ایشان در انتخابات ۸۸ در کنار نامزدی بود که هنوز برای مردم ناشناخته بود و مردم شخصیت واقعی‌اش را نشناخته بودند! این نگاه آقای هاشمی را به این تحلیل رسانده است که اکنون زمانی است که مردم قدر وی را فهمیده‌اند و به بصیرت وی در شناخت افراد اعتماد پیدا کرده‌اند و او را منجی وضع کنونی می‌دانند.

4. اما نگاه مردم این است که در انتخابات ۸۴ به فردی رای داده‌اند که بیشتر از بقیه‌ی نامزدها دغدغه‌ی انقلاب و امام را در شعارهایش دنبال مي‌نمود و به کسانی که به ولی‌نعمتان اصلی انقلاب اهمیتی نمي‌دهند و بدنبال سازش با دشمنان اسلام و انقلاب هستند رای منفی دادند. همین روند در انتخابات ۸۸ تکرار شد و به فردی راي دادند که شعار نابودی اسرائیل داده بود نه کسی که از انکار هولوکاست هراسیده بود؛ مردم به فردی رای دادند که تمرکز اصلی دولتش را محرومیت زدایی قرارداده بود نه کسانی که مورد حمایت فردی بودند که در مسیر توسعه له شدن عده‌ای از مردم را نیز پذیرفته‌بود.

5. و اکنون هرچند دولت احمد‌ی نژاد با نقاط قوت و ضعفش برای مردم نمایان شده است و هرچند از نگاه آقایان اسطوره‌ی احمد‌ی‌نژاد دیگر وجود ندارد و دید مردم به دولت به عنوان یک دولت برخاسته از رای مردم دارای ضعف‌ها و قوت‌هاست و هرچند دیدن ضعف‌های موجود دولت تلخی‌هایی در کام ملت ایجاد نموده است ولی شیرینی «بازگرداندن قطار انقلاب به ریل خود» هرگز از کام ملت بیرون نخواهد رفت.

6. حماسه‌ی سیاسی امسال زمانی محقق خواهد شد که آقای هاشمی نه تنها به عنوان نماد ارتجاع بلکه نماد اصلی توسعه‌ی غربی و لیبرالیستی و مروج سازشکاری به عرصه‌ی انتخابات حاضر شده و با وجود اینکه ضعف‌های موجود در دولت نمایان شده توسط مردم با رای قاطع «نه به ارتجاع» مواجه شود تا مشخص شود که مردم ما دل در گرو آرمانهای انقلاب بسته اند و با هیچ‌ فرد و گروهی خارج از این آرمانها سر دوستی نخواهند داشت و از این‌رو چنین حماسه‌ای با حضور آقای هاشمی بسیار پرشکوه‌تر محقق می‌شود که وی را نماد اصلی ارتجاع می‌دانند؛ وگرنه مصادیق ارتجاع و نسخه‌های بدیل وی نیز در میان نامزدهای فعلی به چشم می‌خورند و جواب خود را از زبان مردم خواهند شنید.

7. آقای هاشمی هنوز نمی‌دانند ضعف‌هایی که مردم انقلابی ما در دولت دیده‌اند عمده‌اش به دلیل نزدیک شدن خوی دولت به رفتارهای دولت سازندگی و شخص آقای هاشمی می‌باشد و اعتراض مردم به دلیل کند شدن حرکت دولت در مسیر آرمانهای امام و انقلاب است. به همین دلیل حاضر نیستند به شخصی رای دهند که خود نماد سازشکاری و خسته شدن از انقلاب است.

با این نکات و با نگاه به انتخاباتهای گذشته آنچه مشخص می‌شود این است که امسال سالی حماسی خواهد بود و در این انتخابات رای مردم به پای کسی ریخته می شود که از نگاه مردم بیشترین ظرفیت را در پیشبرد انقلاب به سمت آرمان‌های امام و حداکثر توان را در مقاومت برابر استکبار داشته باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: