دوشنبه 13 می 13 | 19:26

مناظره‌های تلویزیونی عامل انتخاب مردم

در این نظرسنجی در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال پرسیده شد که در نظرسنجی اول که در اسفندماه برگزار شد 69.5 درصد مردم اعلام کردند که قطعا و یا به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت می کنند.


دکتر هوشمند زعیم کهن در نشست خبری امروز با اشاره به ایجاد کارگروه ویژه در جهاد دانشگاهی در زمینه انتخابات 92 افزود: به منظور حماسه سیاسی و انتخاب رئیس جمهور آینده بر اساس مصوبه این کارگروه نظرسنجی های مختلفی از سوی مرکز افکار سنجی (ایسپا) انجام می شود.

انتخابات

وی با بیان اینکه دو نوع نظرسنجی در این مرکز انجام می شود اظهار داشت: این نظرسنجی ها یا به درخواست دستگاههای مختلف انجام می شود و یا نظرسنجی هایی در جهاد دانشگاهی بنا به نیاز جامعه انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای انتخابات سال 92 نظرسنجی هایی در مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی انجام می گیرد خاطرنشان کرد: این نظرسنجی ها به سفارش دستگاه خاصی نیست بلکه بر اساس سیاست های جهاد دانشگاهی طراحی و اجرا می شود و نتایج آن نیز برای سیاستگزاران و یا احزاب خاصی نخواهد بود.

زعیم کهن با بیان اینکه برای انتخابات اخیر در دو نوبت نظرسنجی انجام شد ادامه داد: نوبت اول در 10 روز اول اسفندماه و نوبت دوم روز پس از پایان ثبت نام کاندیداها صورت گرفت.

وی جامعه آماری در این نظرسنجی هارا 14 هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: این نظرسنجی ها مربوط به مراکز استانها ، شهرهای بزرگ، شهرهای درجه 2 و برخی روستاها می شود.

جزئیات سئوالات نظرسنجی

زعیم کهن با اشاره به سئوالات مطرح شده در این نظرسنجی خاطرنشان کرد: در این نظرسنجی در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال پرسیده شد که در نظرسنجی اول که در اسفندماه برگزار شد 69.5 درصد مردم اعلام کردند که قطعا و یا به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت می کنند.

معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی با اشاره به نتایج دور دوم این نظرسنجی در اردیبهشت ماه یادآور شد: نتایج این نظرسنجی که در هفته قبل و اوایل هفته جاری انجام شد کلیه استانها از صفر تا 5 درصد افزایش مشارکت داشتند. برای برخی از استانها نیز تا 70 درصد افزایش مشارکت در انتخابات ثبت شده است.

عضو هیات مدیره مرکز افکارسنجی با اشاره به آمارهای مشارکت در تهران اظهار داشت:بر اساس این نظرسنجی در اسفندماه مشارکت مردم 53 درصد بوده و در اردیبهشت ماه نیز به 57.6 درصد افزایش یافته است.

میزان پیگیری اخبار انتخابات

زعیم کهن میزان پیگیری اخبار مربوط به ریاست جمهوری را از دیگر سئوالات این نظرسنجی ذکر کرد و ادامه داد: در اسفندماه 35.1 درصد از مردم اظهار داشتند که خیلی زیاد و زیاد اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنند. این میزان در اردیبهشت ماه به 46.2 افزایش یافت.

برترین رسانه برای پیگیری اخبار

معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه از مردم پرسیده شد که اخبار مربوط به انتخابات را از چه رسانه ای پیگیری می کنند افزود: 56.7 درصد مردم اخبار را از طریق صدا و سیما پیگیری می کنند، 15.1 از طریق خانواده و دوستان،14.3 از طریق مطبوعا ت داخلی و وب سایت های خبری داخلی اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنند.

مبنای رای مردم در انتخابات 88

زعیم کهن با بیان اینکه از مردم پرسیده شد که شما بر مبنایی رای خود را در سال 88 اعلام کردید گفت: بر اساس نتایج بدست آمده مردم 4 اولویت را برای انتخاب رئیس جمهور اعلام کرده اند که به ترتیب شامل 24.8 درصد از طریق مناظره ها ، 19.9 درصد سوابق فردی، 17.1 درصد شعارها و برنامه های نامزدها و 13.2 درصد نظر اطرافیان اعلام شد.

دلایل عدم مشارکت مردم در انتخابات 88

عضو هیات مدیره مرکز افکارسنجی گفت: از جامعه آماری در خصوص عدم مشارکت در انتخابات 88 سئوال شد که 54.7 درصد دلیل عدم مشارکت خود را به همراه نداشتن شناسنامه ذکر کردند.

دلایل شرکت در انتخابات 92

معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی با بیان اینکه از مردم در خصوص اولویت هایشان برای شرکت در انتخابات 92 سئوال شد اظهار داشت: تکلیف شرعی، مشارکت برای تصمیم گیری برای کشور، حق قانونی و بهبود وضعیت کشور از جمله اولویت هایی بوده که جامعه آماری برای مشارکت در انتخابات 92 اعلام کردند.

انتظار مردم از رئیس جمهور آینده

وی اولویت های برنامه های رئیس جمهور آینده را از دیگر سئوالات این نظرسنجی ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس نتایج بدست آمده 42.6 درصد مردم بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال را از اولویت های برنامه های رئیس جمهور آینده ذکر کردند و پس از 14.6 درصد مردم ایجاد ثبات و آرامش در کشور و 13.1 درصد مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی را از رئیس جمهور آینده انتظار داشتند.

بیشترین عامل تاثیر گذاری در انتخاب مردم

زعیم کهن ادامه داد: 49.4 دهم درصد از مردم اعلام کردند که به تشخیص خود کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کنند و 22.1 درصد خانواده و دوستان و 7 درصد مردم بر اساس جریانهای سیاسی کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کنند. همچنن 0.9 درصد جامعه آماری اعلام کردند که متاثر از هنرمندان و ورزشکاران هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: